lördag 2 november 2019

Sparkvot och frihetsgrad 2019-10

Sparkvoten för oktober landade på fina 45%. Som vanligt inget särskilt snålande inblandat här, men inte heller några oförutsedda eller ovanliga utgifter. Vi tangerar rekordet kring frihetsgrad sett till de senaste tre månadernas utgifter.

Tre månaders utgifter är naturligtvis alldeles för kort tid att mäta på, men även sett till sex och tolv månaders utgifter går frihetsgraden åt rätt håll:Resan mot den ekonomiska friheten fortsätter.


torsdag 3 oktober 2019

Aktieportföljen - ål tajm haj!

Jag har tidigare nämnt att det vore trevligt att se aktieportföljen stänga ett kvartal över 4,2 miljoner (jag mäter ju i slutet av varje kvartal). 

Det har varit nära tidigare och portföljen har varit över denna nivå vid flera tillfällen under kvartalen. Nu var den äntligen det vid ett officiellt mättillfälle - och det med råge!
 

Som ni kan se ovan är årets utveckling är mycket god, men sämre än index (SIXPRX). Jag är dock mer än nöjd och sitter still i båten. Framtiden får utvisa om det visar sig vara rätt strategi.

Detta kvartal blir det inga inköp och som vanligt inga försäljningar. 

Pengar kommer numera endast in i portföljen via utdelningar och även om saldot (enligt bilden ovan) inte är att förakta väljer jag att vänta till dess att lite mer pengar finns tillgängligt innan det blir köpfest igen.

Fördelningen i portföljen ändrar sig därmed endast genom värdeförändringar. För närvarande ser portföljens fördelning ut så här:


Lundbergföretagen 12.6%
Spiltan 11.1%
Investor B 10.9%
Equinor (fd Statoil) 9.7%
Industrivärden C 9.7%
Castellum 9.6%
Telia 8.1%
Skanska B 6.8%
Handelsbanken B 6.3%
IPCO (fd BlackPearl) 5.3%
H&M 5.2%
Bahnhof 3.0%
Catena Media 1.3%
Advenica 0.5%


 
Över tid ser utvecklingen för aktieportföljen ut enligt följande:


För att nu inte bli alltför styv i korken kan man ju konstatera att i USD eller EUR ser utvecklingen tyvärr inte lika trevlig ut i och med kronans tragiska utveckling.

Den diskussionen tar vi en annan dag, för nu är det nämligen dags för något mycket viktigt - promenad med hunden!tisdag 1 oktober 2019

Sparkvot och frihetsgrad 2019-09

Ja, det är stor brist på inlägg nuförtiden. Lite brist på fantasi, många andra bra bloggar och ganska mycket att göra på jobbet bidrar till att skrivlusten inte infinner sig. Jag återkommer en vacker dag.

Till ämnet och i all korthet: September blev en bra månad sett till sparandet med en sparkvot på 53%. Utgifterna var normala, men en del extra inkomster bidrog till det - för mig - fina resultatet.Resan mot den finansiella friheten fortsätter.

söndag 1 september 2019

Sparkvot och frihetsgrad 2019-08

Sparkvoten för augusti landade på 42% vilket var överraskande högt för mig. Trevligt. Inga extra inkomster eller specifika "snålinitiativ" bidrog till detta.

Efter att relativt dyra april och maj gått ur beräkningen för frihetskvoten baserat på de senaste tre månaders inkomster fortsatte frihetskvoten sin uppgång och börjar närma sig rekordnivåer. Trevligt även detta.

I grafisk form:


Inkomster och naturligtvis även utgifter kan variera över tid, men även sett till sex och tolv månaders utgifter går frihetskvoten nu äntligen åt rätt håll igen:


Det är alltså den gröna 12-månaderslinjen som ska upp till 100% för att jag ska kunna förkunna mig själv finansiellt fri. I dagsläget ligger jag på 52%, så det är en bit kvar, men nu verkar jag återigen vara på väg åt rätt håll.


fredag 2 augusti 2019

Sparkvot och frihetsgrad 2019-07

Sparkvoten för juli landade på 31%, vilket är strax över min målsättning över året på 30%. Dock ligger jag för året på hela 47%, tack vare extra inkomster tidigare under året. Det ser med andra ord bra ut för mitt mål för helåret, men kommer inte i sig att generera några extra utgifter.

Trevligt är också att frihetsgraden sett på de senaste tre månaders utgifter gått upp kraftigt.Även sett till sex månaders utgifter ser jag en förbättring. Baserat på 12 månaders utgifter rör sig frihetsgraden desto trögare, vilket är naturligt och ligger still på 50% även om det ser ut som en liten ökning på marginalen i diagrammet nedan.Jag kan med andra ord täcka hälften av mina verkliga årliga utgifter baserat på 3% uttag från kapitalet. Detta är inte så illa, särskilt med tanke på att vi bor dyrt (men trivs och har inga planer på att flytta) och inte snålar i vardagen.

Skulle vi verkligen vilja uppnå den finansiella friheten "fort" skulle en flytt till ett billigare boende drastiskt snabba upp detta, men det är inget vi planerar för närvarande.

Efter att ha följt upp detta på månadsbasis i drygt två år, tror jag att jag börjar "få kläm" på detta. Detta hjälper mig att se hur pass långt jag har kommit på min resa mot den finansiella friheten.

Om du vill veta mer om hur jag beräkningar sparkvot och frihetsgrad, kan du läsa här.

En liten notis: Jag inkluderar inte utdelningar i mina inkomster. Detta är nog annorlunda jämfört med andra bloggrannar. Jag har uppdaterat blogginlägget jag länkar till ovan för att förtydliga detta.

Resan mot den finansiella friheten fortsätter.

lördag 6 juli 2019

2019-H1: Portföljernas utveckling

Första halvåret i år har varit bra och samtliga portföljer ligger faktiskt på plus så långt:

Aktieportföljen 12,6%

Fegisportföljen 1,8%

Fondportföljen 17,8%

Hedgeportföljen 8,2%

Inte helt otrevlig läsning om jag får säga det själv. Men index då? frågar vän av ordning. Ja, jo, SIX Portfolio Return Index (SIXPRX)* gick upp med 22% under det första halvåret och jag kan bara konstatera att jag ligger långt efter med samtliga portföljer, även om det enbart är aktieportföljen och till stor del fondportföljen som tål att jämföras med detta index.

Aktieportföljen (grön linje) och SIXPRX (gul linje) första halvåret 2019. I denna graf verkar SIXPRX lägre än +22%. Ja ja.. jag orkar inte fördjupa mig i detta.

Sett endast till denna utveckling verkar det vara bättre för mig att äga fonder.

På det stora hela är jag nöjd med mina innehav och den risk jag väljer att ta. I efterhand hade det naturligtvis varit bättre att agera annorlunda (mer aggressivt/med ökad risk), men jag sitter som kanske bekant relativt still i båten nuförtiden och trivs bra med det. Med det sagt är ju faktiskt aktieportföljen klart störst och den som är intresserad av hur jag byggde upp min aktieportfölj kan läsa ett (för mig) långt inlägg här: Så byggdes aktieportföljen

Vad som ingår i de respektive portföljerna finns beskrivet på innehavssidan.

*) SIXPRX utgångspunkt är att spegla utvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen. Indexet har en begränsning att inget bolag får överstiga 10 %, samt att bolag som väger 5 % eller mer, ej får väga mer än 40 % tillsammans. SIXPRX tar hänsyn till den avkastning aktieägarna får genom utdelning. [källa: Avanzas hemsida]


torsdag 4 juli 2019

Kvartalets inköp: Bahnhof

Vi har passerat ett kvartalsskift och som vanligt och enligt mina egna investeringsregler var det därmed dags för kvartalets inköp.

Jag är ju i stort sett fullinvesterad och har i stort sett slut på kassa i aktieportföljen, men en del utdelningar kommer ju in i portföljen, pengar som naturligtvis ska sättas i arbete när tillfälle bjuds. Dock är beloppen mindre än tidigare kvartal.

Denna gång valde jag att öka i Bahnhof, en aktie som togs in i portföljen i förra inköpsrundan. Denna gång kunde jag köpa dem lite billigare än senast:

2019-07-01: 3000 st Bahnhof för 21,60 kr/aktie

I och med detta köp dubblerade jag mitt innehav i Bahnhof.

Portföljens fördelning ser i och med detta ut enligt nedan:


Lundbergföretagen 12.3%
Spiltan 11.6%
Investor B 10.6%
Equinor (fd Statoil) 10.0%
Industrivärden C 9.8%
Castellum 8.5%
Telia 8.0%
IPCO (fd BlackPearl) 6.7%
Handelsbanken B 6.6%
Skanska B 6.0%
H&M 4.7%
Bahnhof 3.0%
Catena Media 1.8%
Advenica 0.5%


Innehavssidan är naturligtvis uppdaterad.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...