söndag 21 maj 2017

Träningsspara

Förutom att det får mig att må bättre, hantera stress från jobbet och är allmänt hälsosamt har jag sedan en tid tillbaka skapat ytterligare motivation för att träna genom att skapa ett så kallat träningssparande!
Principen är enkel:

1) Utveckla ett poängsystem för olika former av träning, exempel:

- löpning/gång: 1 poäng / km
- cykling: 0,25 poäng / km
- styrkegympa (armhävningar, situps, ryggresningar, benböj osv): 1 poäng / 100 upprepningar

Man kan även tänka sig att beräkna poäng per antal brända kalorier, vilket kan göra det lättare mer "rättvist" över olika typer av sporter.

2) Stoppa x kronor per poäng i en - helst genomskinlig - spargris (eller burk).

x beror på ens ekonomiska omständigheter i övrigt. Jag själv använder mig av faktorn 10, så en löprunda på 10 km innebär en hel hundralapp i spargrisen!

3) Se pengarna i spargrisen/burken växa i takt med att du blir sundare, så kallad win-win.

4) Gör något kul för pengarna. (Jag ber att få återkomma med målet för min spargris. Just nu är "sparandet" i sig motiverande.)

Detta funkar faktiskt som motivation för mig och det händer ibland att jag tar en extra promenad eller löprunda för att kunna stoppa litegrann i spargrisen.

Detta är lite som med utdelningar, man betalar sig själv och kan kanske funka även för några av er andra. Träningen och därmed hälsan är inget man ska slarva med (som jag gjort alltför länge) och alla sätt vilka leder till mer träning (upp till en viss gräns förstås) är bra.

Några andra praktiska tips på hur ni motiverar er själva till träning och hälsa?

söndag 14 maj 2017

Tillräckligt med pengar för att säga tack och hej: 10 - 15 miljoner!

Det talas ju inom bloggosfären en hel del om att uppnå den finansiella friheten. Vad detta egentligen innebär är olika för många, dels eftersom en del förväntar sig att starta eget, jobba mindre eller med annat som ger inkomst även efter ha slutat på sitt "normala" jobb. Vissa andra har bestämt sig för att livet på landet med odling och produktion av mat är det som är framtidens melodi (och då drar ner på kostnaderna en del).

Även om det är osannolikt att man aldrig kommer att tjäna en krona till i hela sitt liv efter att man uppnått den finansiella friheten och väljer att sluta förvärvsarbeta är det så jag räknar. Jag anser mig alltså inte ha uppnått den finansiella friheten förrän den dagen 3% av mitt upparbetade kapital kan täcka mina kostnader på årsbasis. Många räknar med högre hållbar uttagsfaktor än så, men jag väljer här att vara mer försiktig. Detta är naturligtvis en mycket enkel regel som jag tror(!) och hoppas täcker inflation, skatt, börsens nedgångar och andra hemskheter.

I ett hypotetiskt läge där jag väljer att leva på kapitalet (om den trevliga möjligheten infinner sig) kommer naturligtvis inte alla pengar att ligga investerade i aktiemarknaden - inte ens i så kallade utdelningsaktier - utan max 50-70% skulle jag vilja säga på rak arm.

En form av kapital.


Jag har tidigare i ett av mina mer populära inlägg (länk) beräknat mängden kapital baserat på kostnader för en 20-åring att flytta hemifrån och då kommit fram till att 8 miljoner kronor borde räcka för oss.

Efter lite funderande och jämförelse med våra faktiska utgifter har jag dock kommit fram till en helt annan siffra, vilken jag avrundat uppåt: 15 miljoner kronor. (Till mycket stor del beroende på den stora posten boende där vi i dagsläget hyr dyrt - men trivs mycket bra - kan denna siffra naturligtvis ändras ganska ordentligt.)

Detta skulle alltså ge 37 500 kr i månaden (15 000 000 x 3% / 12) och möjlighet till ett ganska fint liv utan några större förändringar jämfört med dagsläget.

10 miljoner ger med samma formel 25 000 kr i månaden och skulle kunna funka, men skulle för oss innebära signifikanta förändringar jämfört med idag (boende osv.). Inte alls otänkbart, men inget jag i dagsläget vill räkna med.

10 - 15 miljoner är ju en hel del pengar (särskilt för oss utan så kallad bostadskarriär) och i min beräkning av nuvarande tillgångar väljer jag att inkludera alla former av pensionssparande som inte är statliga (där jag inte räknar med någonting den dagen det är dags för mig att pensionera mig).

Jag har ju tidigare skrivit att jag förmodligen inte kommer att säga upp mig när/om jag når den finansiella friheten eftersom jag trivs på mitt jobb. Nu har ju dock storleken på det "nödvändiga" kapitalet ändrats ganska ordentligt, så just denna problemställning behöver jag inte fundera över på ett tag.

Den dagen jag passerar 10 miljoner i kapital kan jag med andra ord känna mig ganska trygg rent ekonomiskt (mycket trygg jämfört med många andras tro på vad som möjliggör "tidig pension")  och när jag passerar 15 miljoner kan jag säga upp mig utan att behöva känna press att hitta ett nytt jobb någonsin.

Naturligtvis inser jag att en månadsbudget på 25 000 - 37 500 är oerhört högt jämfört med många av de bättre bloggrannarna och att dra ner på kostnaderna naturligtvis har mycket stor effekt på nödvändigt kapital, men har man ett stort ego så har man!

Min siffra för den (fulla) finansiella friheten är alltså 15 miljoner kronor.

Vad är din?

fredag 12 maj 2017

Ett år av index vs. hedge

Mitt index vs. hedge experiment firar ett år - hurra!

Något som inte är värt att fira är utvecklingen. På totalen har jag en uppgång på 3,6% och en mycket stor skillnad mellan indexfonden (TBD %) jämfört med hedgefonden (TBD %). Under samma period har OMXS30 stigit med drygt 24%!

Tre snabba (termen kan ha lånats från en mer seriös granne i bloggosfären) reflektioner:

1. Skillnaden mellan fondernas utvecklingen är större än jag trodde (av en händelse ungefär lika stor som OMXS30s uppgång under perioden

2. I en i stort sett konstant stigande börs lönar det sig inte att sprida ut inköpen (ja, jag vet, självklart är det så, men jag vill ändå poängtera detta)

3. Hedgefonden är definitivt ingen garant för "inga förluster, men samtidigt inga våldsamma prisstegringar" - vilket en gång i tiden var ett av de stora säljargumenten just för hedgefonder

Som vanligt går det inte att dra några slutsatser av detta, eftersom tiden är för kort och vi har inte sett varken en volatil börs, eller någon djupare nedgång, men nog är jag besviken över hedgefonden utveckling.

Att hålla det enkelt (t ex viss del index och resten i räntor som ett slags "hedge") skulle kunna vara en devis, men vi får se om och när det börjar vända neråt på börserna.

måndag 8 maj 2017

Tecknat mig i Advenicas nyemission

Så kom då äntligen möjligheten att utnyttja teckningsrätterna i Advenicas nyemission, vilket jag beskrivit i ett tidigare inlägg.

Eftersom jag skulle förlora pengar på att vara passiv - vilket egentligen är min strategi mellan kvartalssluten - tog jag beslutet att utnyttja alla mina teckningsrätter och om det går som det ska kommer jag om ett par veckor att ha fler Advenicaaktier i min depå (samt mindre pengar förstås).

Jag har tidigare flaggat för aktiens höga volalitet och risk, så detta är inte att se som någon rekommendation eller försök till att prata upp aktien.

Den uppmärksamme noterar att bolaget nästan samtidigt ägnar sig åt viktiga saker som att flytta styrelsens säte (från Lund till Malmö) och av någon anledning passar på att byta logga. Det senare ser en annan som en liten varningssignal, men inte till den grad att det ger skäl att skala ner på mitt innehav.


Den gamla loggan.En nyare variant. Bättre? Ja, förmodligen om någon reklambyrå får förklara. Själv är jag mer neutral.

fredag 5 maj 2017

Mål 2017 - en kortare uppdatering

Även om det inte var så länge sedan jag sist kollade jag upp hur jag ligger till jämfört med mina mål för året. En kortare summering, där vi som vanligt börjar med de ekonomiska målen:

1) Ha en sparandegrad över 30% av nettolönen under 2017. - OK
Fram t o m slutet av april låg sparandegraden under året på 53%. En ganska fin bonus som utbetalades under perioden gjorde det möjligt att spara mycket hög andel under en av månaderna. Jag räknar med att sparandegraden minskar under året, men jag är på god väg att klara av mitt mål.


2) Hålla mig till mina investeringsregler oavsett hur marknaderna beter sig. - OK
Jag har hittills endast köpt under kvartalsslut och inte investerat utanför mina egna regler. Ett undantag kommer snart i och med Advenicas nyemission som tvingar mig att agera utanför kvartalssluten (om jag inte vill låta teckningsrätterna förfalla och därmed förlora pengar - riktigt så dumtrogen mot mina egna regler tänker jag inte vara).

3) Spara undan/investera tillräckligt för att köpa två nya aktier i aktieportföljen. - OK
Hittills i år har jag investerat i en ny aktie (Castellum) och för närvarande tror jag att det under året och med mina regler kommer att finnas utrymme att utöka portföljen med minst ett bolag till.

4) Komma fem procentenheter närmare den finansiella friheten. (Definierat som ökad investering, ej värdeutveckling - vare sig positiv eller negativ). - UPPNÅTT!
Detta mål är faktiskt redan uppnåt och har alltså gått över förväntan. Sparandet fortsätter naturligtvis ändå, men det här känns bra.
Nu kanske de ännu viktigare målen i kategorin träning och hälsa:

5) Kunna göra 40 ordentliga armhävningar i sträck. (idag: 20 st) - EJ OK
Här ligger jag efter, eftersom jag av olika anledningar inte tagit mig tid (läs varit för lat) för att ägna mig åt armhävningar. 

6) Kunna utföra plankan i minst 120 sekunder (idag: 70s). - EJ OK
Se punkt 5 ovan.

7) Ro 5 km roddmaskin på under 19:30 minuter (idag: 20:45 20:08 min). - EJ OK
Det går framåt, men jag måste ägna mer tid åt detta helt enkelt.

8) Åter kunna springa 10 km på under 60 minuter (idag: 68 59 min). - OK
I april sprang jag 10 km under en timme för första gången på mycket länge och har lyckats göra om den bedriften åtminstone två gånger sedan dess.

9) Väga under 100 kg (idag: 106 98,6 98,1 kg). - OK
Det här känns skönt och även om jag får passa mig för att inte slinka över 100 kg igen känner jag att jag kommit in i en bra rytm vad gäller kost och träning nu.

10) Läsa minst 10 böcker under året (varav max 5 jobb- eller ekonomirelaterade). - EJ OK
Här ligger jag definitivt efter plan. Jag har läst två böcker och en tredjedel av året har gått. 

Att ha uppnått målet kring närmandet av den ekonomiska friheten, ligga bra till på all de ekonomiska målen samt väga mindre och springa fort mindre långsamt känns naturligtvis kanon! Dock sackar jag efter på de andra träningsmålen och borde läsa mer. En klurig kombination att hantera, men det ska ju inte vara för lätt att fixa alla målen samtidigt och än finns det tid!

Hur går det för egen del med målen för året (om du nu har några)?

torsdag 27 april 2017

Advenica: Nyemission, bonusprogram och kanske ett köptillfälle?

Mitt "kryddinnehav" Advenica beslutade på årstämman häromdagen om att nyemittera aktier genom en så kallad företrädesemission, vilket innebär att vi som är aktieägare den 2 maj får en täckningsrätt per aktie och fyra sådana täckningsrätter ger rätten att köpa en aktie för 14 kronor.

Under dagen slutade kursen på 17 kronor.

Sett enbart till detta vore detta alltså i dagsläget en bra affär, men aktien har pendlat mellan 15 - 27 kronor under året, så som jag skrivit förr är detta inget för den riskaverte.Jag kommer med mycket stor sannolikhet att delta i denna emission, eftersom jag ännu inte är "fullinvesterad" i bolaget.

Andra nyheter är att man flyttar styrelsens säte från bondhålan Lund till storstaden Malmö samt inför ett bonusprogram för ledningen. Man börjar växa upp med andra ord!

Bonusprogrammets upplägg verkar vettigt för mig och utfaller endast med vinst för de som utsätts endast för detta om även vi aktieägare får se minst 40% värdeökning (baserat på genomsnittlig kurs under två veckor i sommar) till september 2020. Den cyniske spår nu att bolaget kommer att pressa ner sin kurs under dessa två veckor (24 juli - 4 augusti). Kanske uppstår bra köptillfällen då. Dock inte för mig, eftersom jag håller mig till mina regler och endast köper under kvartalssluten (undantaget speciella händelser som ovan nämnda tidsbegränsade nyemission).

Allt detta enligt en kommuniké från bolaget.

lördag 22 april 2017

Hedge, index och guld de senaste tio och fem åren - investera på lång sikt

Tillägg (efter korrekt kommentar från Lord Metroid, som har en egen blogg - tack): Observera att jämförelsen haltar eftersom guld och DJ World index inte är korrekt, då dessa inte handlas i SEK.


Jag satt och funderade lite på mina innehav i hedgefonder (jag äger ju hedgefonder via både min hedgeportfölj och mitt index vs. hedge experiment) samt att de flesta påtalar att vi sparar på lång sikt, vissa till pensionen, andra till att uppnå den ekonomiska friheten.

Om hedgefonder finns det många åsikter och många hävdar att det ofta inte lönar sig jämfört med en indexfond över tid, t ex den kände herr Buffet. I andra fall finns det hedgefonder som är mycket framgångsrika enstaka år, men sedan faller platt, medan andra visar längre perioder av framgång för att sedan fallera alternativt faktiskt stängas ner! (Intressant läsning om detta kan du hitta här (länk till artikel på engelska på Investopedia.)

Hur som helst, jag har i dagsläget inga planer på att ändra i min egen hedgeportfölj, men skulle vi få se en större sättning på aktiemarknaderna (typ nedgång på 30% eller mer) kommer jag nog att sälja av och växla över till aktiefonder.

Till saken. Jag satt och kollade lite på Avanza och började jämföra lite olika tillgångslag över tid. Som hedgefond använde jag mig av Brummer Multi-Strategy 2xl, vilken jag äger och som har belåning och därmed borde vara "extra bra" (förutsatt att de är framgångsrika förstås). Efter lite val fick jag fram en graf där jag jämför med OMXS30 (index utan utdelningar), SIX30RI (index med utdelningar), guld och DJ World index. Den tillgång med kortast livstid är Brummers fond som går tillbaka till 2008.

Resultatet som ni kan se i bilden nedan kommer inte direkt som en överraskning, men nog var jag lite överraskad över att se att hedgefonden presterat bättre än DJ World Index. Guld har visat sig vara den sämsta investeringen över denna tidsperiod.
Nu kan ju vän av ordning hävda att jämförelsen är lite orättvis, eftersom vi under 2008 kom ur finanskrisen (åtminstone om man ser till aktiekurserna) och att jag inte tagit hänsyn till risk/volalitet, men även över de senaste fem åren träder en liknande bild fram, med den viktiga skillnaden att nu har även DJ World Index presterat bättre än hedgefonden:Så, vad kan man dra för slutsatser om det här inför framtiden? 

Som vanligt, inga säkra slutsatser alls, tyvärr. Att äga guld verkar inte ha varit något vinnaralternativ, med en uppgång lägre än de alternativ jag jämfört med och faktiskt en nedgång sett till de senaste fem åren. Guldbaggarna kommer naturligtvis att få rejäl revansch i den snart stundande kraschen.

Och nu till det viktigaste av allt: Hur gör jag med mina egna pengar? 

Med facit i hand har jag naturligtvis gjort fel som har behållit både min hedge- och fegisportfölj under de senaste åren åtminstone, men jag planerar inga förändringar. Även om jag köper fler aktier vid de flesta kvartalssluten skulle det inte överraska mig om börsen står betydligt (minst 20%) lägre än idag om 1-2 år (observera att jag har haft denna tro länge). Jag behåller därför både min hedge- och fegisportfölj i befintligt skick, fortsätter att köpa indexfonder i fondportföljen regelbundet och aktier i aktieportföljen kvartalsvis.

En aning trist, men jag ser en stor fördel med att hålla mig till mina egna regler och inte impulsköps (eller sälja) aktier och andra värdepapper.

(Resonemang om det svarta guldet (oljan) sparar jag till en annan gång.)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...