fredag 15 oktober 2021

Aktieportföljen: Mina "regler", portföljen är full och framtiden

Det här inlägget är en renskrivning av de regler jag har haft för att bygga upp min aktieportfölj. Dessa har mer eller mindre följts sedan 2015 och skrevs i sinförsta version (vilka faktiskt har följts i stort sett) 2016 i detta inlägg. Hur jag gick tillväga i praktiken fram till 2019 finns beskriver i detta inlägg.

En av anledningarna till att följa dessa regler var att komma ifrån mitt aktiva köp/sälj beteende, som vid närmare granskning inte visade sig ge så mycket överavkastning, fick känslorna att pendla kraftigt och tog ganska mycket tid. 

I och med senaste kvartalets inköp har jag uppnått "slutmålet" med aktieportföljen. Det tog drygt sex år.

Reglerna i korthet:

1) Investera endast pengar jag "vet" att jag inte behöver de närmsta åren.

- Jag har en buffert, lever på min lön och har haft förmånen att inte vara arbetslös under den tiden portföljen byggts upp.

2) Jag ska köpa upp till 300 000 kr (+/- 5%) i varje aktie (jag kan runda av till ett jämt antal aktier).

- Detta har gjorts med undantag för s k "kryddor" där jag investerat upp till 100 000 kr. Ett annat undantag är Spiltan - som köptes innan några regler kom på tal - där en fantastisk utveckling gjorde att jag inte investerade mer.

3) Jag ska alltid ha minst tre och max fem aktier att investera i, dvs där jag inte uppnått min målinvestering.

4) Portföljen ska innehålla max 15 aktier totalt (vilket mot slutet innebar att jag fick rucka på regel #4 såklart).

5) Jag köper endast runt kvartalsskiften (+/- en vecka) och för max 250 000 kr totalt, även om det finns mer pengar i kassan.

6) Jag säljer endast i exceptionella fall, t ex någon form av skandal.

7) Ett innehav får inte utgöra mer än 20% av portföljen. Tillägg när portföljen nådde viss storlek/ett visst antal aktier (kan det ha varit tio?).

8) Totalvärdet följs upp och antecknas (sedan några år även på bloggen) kvartalsvis. (Ja, jag tittar naturligtvis under kvartalets gång, men skulle ärligt vilja sluta göra det, men finner att det inte är så enkelt som det låter.)

Så, hur har det då gått? 

Det är kanske inte den mest aggressiva strategin eller den mest intressanta aktieportföljen heller för den delen, men det har funkat för mig och jag är framförallt mycket nöjd med att ha följt mina regler. Jag är även ödmjuk inför det faktum att jag har haft mycket tur.

Jag är också mycket nöjd över att inte ha sålt under nedgången i slutet av 2018 eller under "coronadippen".

I reda pengar har jag stoppat in 4 000 000 kr och har i dagsläget en portfölj värd ca 6 800 000 kr. Fördelningen mellan de olika aktierna kan ni se i senaste kvartalsredovisningen, vilket i skrivan stund är denna.

Jämfört med ett index har jag inte direkt överpresterat, tyvärr:


Vad händer framöver?

Vem vet, jag kanske får ett ryck och inser att jag borde investera allt i någon indexfond istället. Men, med ganska stor säkerhet låter jag nu aktierna utvecklas på egen hand. Förutom det:

1) Framöver planerar jag inte att investera mer pengar i aktieportföljen. 

2) Den kassa som finns samt kommande utdelningar kommer att investeras i XACT Norden Högutdelande eller kanske någon av "kryddorna", dvs "stanna" i portföljen.

3) Nysparande går in i fonder utanför aktieportföljen.

Kanske byter jag ut något innehav, men det är inget jag planerar i nuläget.

 

Följer ni några regler? Hur skiljer de sig? Vad gör/skulle ni göra annorlunda?

fredag 8 oktober 2021

Lån inom släkten

Nära släktingar ska - främst av åldersskäl - flytta till ett enklare boende. Det är i sig bra, även om just själva flytten kommer att bli "intressant", bl a av skäl som bloggrannen Sparo beskriver här

De lyckades sälja sitt ganska svårsålda boende till slut och tog då upp jakten ordentligt på att hitta ett nytt ställe att bo på. De hittade till slut ett nytt litet ställa att köpa. Tajmingen tvingar dem att ligga ute med pengar för det nya boendet innan det gamla säljs. Netto blir det cirka noll i skillnad.

Bilden har egentligen ingenting med texten att göra annat än att de skulle kunna vara ett enklare boende.

Det är lite oklart om de frågade min fru, eller om det var hon som kom med förslaget, men vi har nu sålt av lite fonder för att kunna låna dem dessa pengar i några månader som ett slags "brygglån". Det är långt över en årslön.

Det var svårt att säga nej till släktingar som ställt upp genom årens lopp och som är "bra människor". Papper och ränta har vi inte brytt oss om, även om transaktionerna skett elektroniskt.

Jag känner mig inte orolig och tycker det känns bra att kunna ställa upp, men vad tycker den lilla läsekretsen om att låna pengar till (nära) släktingar? Bara bra erfarenheter trots att man kan hitta många exempel om motsatsen?


fredag 1 oktober 2021

Aktieportföljen 2021-Q3

Under kvartalet minskade portföljens värde något och slutade på 6 824 598 kr. Att komma över sju miljoner verkar svårt, men det kommer förhoppningsvis så småningom. 

Under kvartalet köptes aktier i Axfood och andelar i XACT Norden Högutdelande och vid kvartalets utgång såg fördelningen ut enligt nedan:

Spiltan 13.8%
Investor B 11.6%
Lundbergföretagen 11.1%
Industrivärden C 8.3%
Equinor 7.7%
Castellum 7.2%
Bahnhof 6.0%
Skanska B 5.7%
Xact Norden Högutdelande 4.9%
IPCO 4.5%
Handelsbanken B 4.5%
Axfood 4.5%
Telia 4.4%
H&M 3.3%
Advenica 1.5%
Catena Media 1.1%

För första gången i mitt liv äger jag aktier för 900 000 kr i ett bolag (Spiltan alltså). Inte så illa med tanke på att jag investerade lite drygt 30 000 kr och har tagit ut mer än min insats på resans väg.

I övrigt kan jag meddela att jag nu är fullinvesterad i portföljen! Det har tagit lite drygt fem år att komma till denna punkt, men jag återkommer till det i ett separat inlägg.

tisdag 28 september 2021

Kvartalets inköp: Axfood, XACT Norden Högutdelande och fonder för hedgepengarna

Vi är inom en vecka av kvartalsskifte och jag tillåter mig själv att köpa i aktieportföljen igen. Eftersom det fanns pengar i portföljen, kunde två större inköp göras denna gång:

    2021-09-27 köptes 450 st Axfood för 212,80 kr/aktie

Därmed ökade jag mitt innehav i Axfood till 1400 aktier och är därmed fullinvesterad i denna aktie. Jag ligger i skrivande stund på -2,1% på detta innehav. Faktum är att jag via ovan inköp är fullinvesterad i portföljen(!), något jag återkommer till i ett separat inlägg.  

    2021-09-27 köptes 1000 st XACT Norden Högutdelande för 135,48 kr/andel 

Därmed ökade jag mitt innehav till 2400 andelar i denna börshandlade fond och sitter på blygsamma +0,5% i värde jämfört med köp skrivande stund.

 

De pengar jag fick efter att ha sålt mitt innehav i Brummer Multi-Strategy 2xL har även de investerats via fondportföljen enligt följande fördelning:

Länsförsäkringar Global Indexnära 24%
SEB Sverige Indexnära A 12%
Spiltan Högräntefond 64%

Procentsatserna kan tyckas lite knepiga, men beror på att jag ville jämna till hur mycket jag investerat i aktiefonderna och sedan lade resten i Spiltan Högräntefond. 

Fondportföljen är betydligt mindre än aktieportföljen. Det kanske borde vara tvärtom, men nu är det inte så i mitt fall.

fredag 17 september 2021

Jag håller mig till min plan trots allt

Det finns inga planer som överlever kontakt med verkligheten, sägs det. Det kan nog stämma om man förväntar sig ett visst (eller bättre) utfall, vilket nog är själva grundtanken med alla planer. 

Min plan har sedan någon gång 2015 varit att sluta försöka göra "snabba klipp" med aktier. Ett enkelt mål kan tyckas, men inte för mig där och då. Jag satte upp ett antal regler som jag faktiskt lyckats följa sedan dess. (Reglerna/planen skrevs ner 2016 i detta inlägg.) 

Nu börjar planen börjar närma sig sig sin fulländning (dvs jag har 15 aktier i portföljen och är "fullinvesterad" i dessa) och jag har tillåtit mig ett undantag: Inköp av Xact Norden Högutdelande. Detta med tanke på att jag vet att kassan i portföljen räcker för de inköp som saknas i den femtonde och sista aktien jag ännu inte är fullinvesterad i (Axfood).

För en tid sedan publicerade jag ett inlägg om att jag funderar på att investera i "miljöbolag" och bad om lite idéer. Jag fick ovanligt många kommentarer med tips om många intressanta bolag. 

Sedan dess har jag funderat på hur jag ska göra: Köpa in mig i några av dessa bolag som ett slags kryddor? Jag kom t o m så långt att jag bestämt mig för att addera tre aktier till portföljen. För skojs skull kan jag ju skriva ner vilka dessa är samt kursen då jag funderar kring detta, så kan jag (eller den som har lust) en vacker dag kolla hur utfallet hade blivit:

Powercell (vätgasrelaterad teknik): 178,40 kr/aktie
Minesto ("havskraft"): 16,69 kr/aktie
Eolus Vind (vindkraft): 176 kr/aktie

Som ni förstår är jag helt klart lockad, men har efter mycket om och men kommit fram till att jag håller på min strategi med mina 15 aktier och med Xact Norden Högutdelande som en slags "ventil" för nuvarande kassa och framtida utdelningar.

De pengar jag lyckas spara undan framöver från min lön kommer jag att investera i indexfonder och/eller i en pensionslösning jag har.

Vi får se om detta visar sig vara rätt. Med reservation för att jag kommer att ändra mig ändrar jag alltså inte på mina egna regler, utan fortsätter i inslagna hjulspår.

Det är inte för inte min aktieportfölj kallas för Nordens tråkigaste.

fredag 27 augusti 2021

Hedgefonder - tack och adjö!

Det har ju varit på tapeten tidigare att jag skulle sälja av mitt innehav (Brummer Multi-Strategy 2xL) i min s k hedgeportfölj. 

Tro det eller ej, men detta har nu hänt!!

Förra gången det var på tapeten gav jag Brummer och Partners ett offentliggjort ultimatum som fick dem att skärpa till sig (länk). Denna gång spelade jag med slutna kort och de lyckades inte till halvårsskiftet att gå upp med mitt minimikrav vid positiv börs på 2% (utan istället 0,3%), så jag la in en säljorder och har i dagarna fått pengarna för detta utbetalda (det tar ett tag eftersom fonden handlas månadsvis).

Den ädla konsten att trimma sin "hedge".

Några av läsarna har rekommenderat mig att göra detta tidigare, bl a på grund av den höga avgiften (7,65% enligt Avanza). Man bör i sammanhanget komma ihåg att hedgeportföljen faktiskt några gånger presterat bäst på årsbasis av alla mina portföljer, så det är inte så att jag är oerhört missnöjd eller bitter.

En aspekt som spelat in i sammanhanget är att jag över tid vill förenkla mina investeringar, åtminstone i det avseendet att jag reducerar antalet olika portföljer/depåer.

Vad ska jag då göra med pengarna? 

Jag handlar ju som bekant endast i samband med kvartalsskiften, så jag har några veckor på mig att klura ut det, men grundplanen är att lägga in en stor andel i två av de aktieindexfonder jag investerar i (Länsförsäkringar Global Indexnära och SEB Sverige Indexnära A) och resten i Spiltan Högräntefond.

Framtiden får utvisa om denna manöver läggs i facket av dumheter på börsens topp, eller om det visar sig vara rätt. Att ha minskat antalet depåer/portföljer känns dock bra. 

Enkelhet är en dygd enligt vissa. Dumheter enligt andra. Vad tycker ni?

fredag 13 augusti 2021

Miljöbolag - vilka ska man investera i?

I min portfölj har jag två tunga oljeinvesteringar - Equinor och IPCO (International Petroleum Corporation). Normännen i Equinor har en hel del initiativ kring förnybar energi, vilket ligger rätt i tiden, medan kanadensarna (om jag får kalla dem så) fokuserar mer på kärnverksamheten i form av "fulolja" från sandområdena i Kanada.

Tycka vad man vill om dessa bolags huvudverksamheter, men i den rådande publika opinionen är de inte så populära. Viss "greenwashing" kan man nog beskylla det ena av dessa bolag för. Allt fler fonder använder sig också av någon slags moralisk kompass och "ESGar" sina innehav. Mina innehav i dessa två bolag kan också ses som en motreaktion mot detta om man vill vara på det humöret.

Rent ekonomiskt har Equinor levererat utdelningar varje kvartal och står för närvarande på +39% i portföljen. IPCO å andra sidan har inte levererat några utdelningar alls och står på -15%. Det senaste året har dock bjudit på stigande kurser för båda i takt med att oljepriset har höjts.

 


Finolja.

Omställningen till icke-fossila bränslen händer, men det kommer nog att ta ett bra tag innan vi har gjort oss av med vårt oljeberoende. Detta har åtminstone tidigare fått mig att tro att verkligheten kommer att värdera upp dessa bolag, vilket som sagt har skett under senaste året även om flera andra bolag i porföljen har utvecklats bättre under den tid jag ägt delar i dem. Däremot kommer vi kanske inte att nå "Peak Oil", utan snarare "Peak Oil Consumption" vilket senaste OPEC mötet tyder på (många länder vill pumpa mer, dvs har möjligheten). 

Oavsett, även en härdad man som jag själv har börjat inse att vi måste få ordning på vår lilla planet och då sneglat på bolag att eventuellt växla till. Ett sådant är Powercell. De verkar ha bra produkter, även om det nog är svårt att komma ikapp "asiaterna", bra ledning osv. Problemet är att verksamheten så långt drivs med stora förluster. Även om kursen kommit ner i år är jag tveksam till att investera.

Så, nu söker jag hjälp från den kloka läsekretsen: Om man vill investera i "miljöbolag" som borde ha framtiden för sig, vilket/vilja ska man välja och varför? Kanske en grupp av bolag och se vilka som har framgång, men då kanske man bör köpa en fond (vilken?)?