lördag 31 december 2016

Advenica - värdeanalys (ett försök)

Jag fortsätter att värdera de bolag jag funderar på att köpa nästa gång det är dags. Idag har turen kommit till bolaget Advenica.



Jag äger ju som bekant aktier i det lilla bolaget Advenica. Eftersom bolaget går med förlust skulle det normalt sett inte platsa i min portfölj, men after att ha studerat bolaget och dess verksamhet har jag valt att ta in det som en "krydda" i min portfölj. Det betyder att jag "endast" kommer att investera upp till ett visst belopp i bolaget och detta belopp är mindre än "fullinvesteringsbeloppet" för de "normala" aktierna i min portfölj.

Hur mycket är då bolaget värt? Frågar vi marknaden är bolaget värt runt 228 257 miljoner kr eller 19,40 20,10 / aktie i skrivande stund. Den post jag köpte på mig under kvartalets inköp senast det begav sig köptes in på 15,49, så i skrivande stund har jag en mycket fin utveckling på innehavet. Jag har dock också stundtals legat på minus.

Aktien har gått starkt på sistone:



Advenicas aktie är inte den mest omsatta, men jag tror inte att jag med min lilla läsekrets ligger inom risken att straffas för marknadsmanipulation.

Vi följer den vanliga mallen:

1) Bolagets verksamhet och sektor

Från Advenicas hemsida: "Advenica är inriktade på att skydda information och se till att den inte hamnar i fel händer.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav.

Vi brinner för att säkerställa integriteten i en uppkopplad värld där kommunikationen mellan personer, applikationer och maskiner ökar i allt snabbare takt. Genom att erbjuda säkra informationsutbyten skapar vi morgondagens IT-säkerhet."

Som kunder har man diverse olika försvarsmakter och andra regeringsorgan.

I mitt tycke verkar man ha en de unika produkter och certifieringar vilket gör att antalet konkurrenter är begränsat.

Resultat: OK (grön)

2) Makro- och/eller mega trender

Vi läser ofta i tidningar om hur det ena företaget efter det andra utsätts för cyberattacker och intrång, milkonton hackas osv. Samtidigt är nog mörkertalet väldigt stort, efter en del företag helt enkelt inte är medvetna om att de blivit angripna och/eller väljer att inte offentliggöra detta.

Detta är helt klart en bransch som (tyvärr, kan man tycka) har framtiden för sig.

Resultat: OK (grön)

En presentation av bolaget kan ni se här (rekommenderas):


3) Aktiens värdering

Med OK på de båda punktera ovan är det alltså värt att gå vidare och göra en värdering av aktien. Här kan man göra processen kort och enkelt konstatera att bolaget inte ens är i närheten av att göra vinst.

I och med att branschen är het och bolaget har en del intressant produkter samt certifieringar kan den spekulative hoppas på ett uppköp, men det är ingenting jag personligen räknar med. Dock räknar jag med att bolaget en vacker dag kommer att visa lönsamhet och värderingen därmed blir en helt annan.

Detta kan ta några år och det blir säkert en del fallgropar på vägen.

Risken är med andra ord hög och detta är definitivt en udda fågel i det som av vissa har titulerats en mycket tråkig portfölj. Dock tycker jag det är intressant att följa bolagets utveckling och med egna pengar på spel blir intresset naturligtvis än högre.

3.1 EPSLTM

Vinst per aktie under de senaste tolv månaderna: -1,24 kr / aktie (förlust med andra ord)

3.2 Egons NEPS, P/E och kurs

Här och i normalt fall efterföljande parametrar blir det som jag varit inne på tidigare mycket krångligt och jag väljer att klumpa ihop dessa, inte ange några värden alls och resultatet blir därmed

Resultat kurs/Egons kurs: > 150% (röd)

(Läser man om bolaget på diverse forum ska kursen upp ordentligt, men det känns inte som trovärdiga kallor.)

Summering

1) Bolagets verksamhet och sektorOK
2) Makro- och/eller mega trenderOK
3) Aktiens värderingEj OK

Jag kommer sannolikt att öka mitt innehav, även om det inte finns stöd för det enligt min egen metodik. Framtiden får utvisa om detta känslomässiga beslut visar sig vara riktigt eller inte.

Jag tycker helt enkelt att bolaget är intressant och även om jag inte tycker att det är ett rent förhoppningsbolag (man har ju faktiskt sålt produkter till vad som måste sägas vara kunder med höga krav) ligger det naturligtvis ett visst mått av förhoppning i mitt eget innehav. Jag är alltså fullt medveten om att det är mycket hög risk i detta bolag.

Brasklappar

Äger jag aktier i Advenica då inlägget publiceras: Ja (se lista över mina innehav för aktier jag äger). Tänk på att jag har mer fel än rätt och att du givetvis är ansvarig för dina egna beslut.

Åsikter/ideer/tankar?


Tillägg: Ett par timmar efter att inlägget först publicerades uppdaterade jag med aktuell kurs och diagram. (Det har gått uppåt sedan jag först skrev inlägget för ett par dagar sedan.)

torsdag 29 december 2016

Det mest lönsamma och produktiva vi kan göra: Bo.

Viss bitterhet kan förekomma i det här inlägget.

Jag fick häromveckan viss kritik till en kommentar jag gjorde på ett inlägg om skulder hos  blodgrannen Per Penning där jag kom med idéer kring att ta bort ränteavdraget samt beskatta vinster på fastigheter med 100% (minus investeringar gjorda och hur lång tid man bott i fastigheten).



Radikala ideer, javisst, men i en värld med minusräntor där bostadspriserna bara går upp och vi "uppfostrar" en hel generation i att det mest lönsamma de kan göra är att köpa så dyrt som möjligt (gärna flera objekt) för att senare sälja med rejäl vinst måste det nog i mina ögon till radikala grepp för att påminna oss om att det faktiskt är hårt/smart arbete och att faktiskt producera något (nej, inte powerpoint slajds) som skapar långsiktigt välstånd.

Om den så kallade överhettade bostadsmarknaden och när "bubblan" ska spricka har det skrivits mycket och jag har inget att tillföra. Dock tycker jag att våra styrande skickar fel signaler till folket när lån de facto subventioners. Vi borde istället gynna de som tar risker och t ex startar nya företag istället för de som sysslar med det mest improduktiva av allt, spekulerar i bostäder.

Men, är inte spekulation i aktier som bloggaren själv ägnar sig åt lika improduktivt? Jo, förvisso, men jag känner att detta på något sätt ändå är en investering i något produktivt även om köp/sälj av aktier inte direkt kommer bolaget självt tillgodo.

Ångrar jag att jag inte för många år sedan köpte åtminstone en fastighet? Ja.


tisdag 27 december 2016

Friheten eller pengarna?

Den gode Onkel Tom har varit inne på ämnet ett antal gånger: Hur många av oss som säger oss spara och investera för att uppnå den ekonomiska friheten kommer verkligen att "ta oss friheten" när vi väl uppnått den där summan?

Min tes: Färre och färre ju närmare vi kommer.



Jag märker själv med tiden som går att jag blir allt försiktigare, även om det är en (bra) bit kvar. Till exempel har jag i mina beräkningar gått ifrån den berömda fyraprocentregeln och räknar istället med tre procent i uthålligt uttag ur portföljen. I ett av bloggens mer populära inlägg kommer jag därmed fram till att vi behöver 8 miljoner kronor i kapital (länk). Minst...

Och det är där vi har det: "Minst". För vem vill inte ha lite marginaler i tillvaron om det går? Naturligtvis betyder "sluta jobba" inte sluta jobba för alltid. Man kan ju alltid leva på sin blogg (hmm...), föredrag och skriva böcker för att dra in några extra kronor.

Jag får väl helt enkelt omvärdera när jag börjar närma mig de där åtta miljonerna.

Hur tänker ni? Har ni hundraprocentig tydlighet kring det här?

måndag 26 december 2016

Novo Nordisk - värdeanalys

Jag äger inga aktier i Novo Nordisk, men tycker att det är ett intressant bolag och frågan jag ställer mig är om det är ett bra köp nu när kursen gått ner ordentligt på senare tid.


Låt oss gå igenom bolaget genom att använda mina normala kriterier.


1) Bolagets verksamhet och sektor

Novo Nordisk är Nordens värdemässigt största bolag och ägnar sig framförallt inom behandling kring diabetes. Man har även verksamhet inom blödarsjuka och tillväxthormon. Bolaget har lång tradition och har visat sig framgångsrika inom diabetesvård, men har på senare tid stött på en del motstånd när det gäller prissättningen. Detta har bl a lett till att man (tyvärr) beslutat sig att säga upp runt 1 000 av de runt 42 000 antända. Detta finns att läsa i senaste numret av deras aktieägartidning.

I korthet tror jag på bolagets verksamhet och att de via investeringar i forskning kommer att kinan stå sig bra i framtiden.

Resultat: OK (grön)

2) Makro- och/eller mega trender

Tyvärr kan man konstatera att behovet av diabetesvård ökar i vår omvärld. Studier visar att behovet skulle minska om vi ändrade våra kost- samt motionsvanor. Tyvärr är detta mycket svårt och vi ser i t ex Kina att behovet av diabetesvård (tyvärr) växer starkt (länk till artikel om detta från International Diabetes Foundation).

Hittills har ingen kommit på ett permanent botemedel, något som om det skulle utvecklas naturligtvis skulle förändra spelplanen radikalt.

Jag tror dock att trenden (tyvärr) kommer att fortsätta som den gjort hittills och behovet av Novo Nordisks produkter och tjänster därmed öka.

Resultat: OK (grön)

3) Aktiens värdering

3.1 EPSLTM
Vinst senaste 12 månaderna per aktie: 14,70 DKK

3.2 Egons NEPS
För de första tre kvartalen under 2016 var vinsten per aktie 11,50 DKK och låg ganska stabilt över kvartalen:

2016-Q1: 3,71 DKK
2016-Q2: 3,92 DKK
2016-Q3: 3,87 DKK

För 2015 låg man stabilt över kvartalen, så jag förväntar mig att man gör så även för det sista kvartalet 2016 och vinsten bör för helåret därmed bli (3,71 + 3,92 + 3,87) / 3 x 4 = 15,33 DKK

Bolaget meddelade i Q3 rapporten att man inte förväntar sig någon (alternativt) låg vinsttillväxt under 2017: "Sales growth is expected to be low single digit. Operating profit growth is expected to be flat to low single digit"

Jag sätter därmed (något försiktigt) den förväntade vinsten per aktie till det förväntade resultatet för 2016: 15,33 DKK

3.3 Egons P/E
Novo Nordisk har ju tidigare haft god tillväxt, men i och med ovan nämnda kommunikation från bolaget kan detta ifrågasättas framöver. Detta till trots tror jag att bolaget kan överraska positivt i och med att trenden (tyvärr) går mot ett ökande behov av konstgjort insulin i världen. Sett över de senaste 10 åren har Novo Nordisk handlats till ett P/E som lägst strax över 16 och som högst strax under 25.

Jag sätter mitt P/E tal ett snäpp högre än det brukliga, men ändock lite försiktigt: 16.


3.4 Egons kurs vs. verkliga kursen

Värdet på aktien blir med ovanstående resonemang 15,33 * 16 = 245,3 DKK

I skrivande stund kunde man köpa en aktie i Novo Nordisk för 255 DKK.

Egonkvoten = Kurs / Egons kurs = 255 / 245,3 = 104%

Resultat värdering: 104% (Gul)

Summering

1) Bolagets verksamhet och sektorOK
2) Makro- och/eller mega trenderOK
3) Aktiens värderingMedel


Jämfört med senaste stängningskurs är Novo Nordisk med andra ord något övervärderad enligt ovanstående resonemang, men läggs in i min bevakningslista för fortsatt framtida utvärdering.

Brasklappar

Äger jag aktier i Novo Nordisk bolag då inlägget publiceras: Nej (se lista över mina innehav för aktier jag äger). Tänk på att jag har mer fel än rätt och att du givetvis är ansvarig för dina egna beslut.


Ett par länkar

Andra (bättre) analyser har publicerats av ett par bloggrannar, t ex Lundaluppen.

Novo Nordisk aktieägartidning för tredje kvartalet (samma länk som ovan).

Åsikter/ideer/tankar?

söndag 25 december 2016

Aktieportföljen 2016: Utveckling, köp, sälj och fördelning

Snart kan 2016 förpassas till historieböckerna och förutsatt att det inte blir några kraftiga förändringar på börserna de närmaste dagarna har aktieportföljen under 2016 haft en för mig fantastisk utveckling. Enligt Avanzas beräkning ca +34%!



Detta är absolut ingenting jag räknar med att återupprepa och jag inser att jag har haft mycket tur i att uppnå denna utveckling under året. (Förra året uppvisade min aktiedepå en värdeförändring på -3,4%.)

Totalt på innehaven har jag i skrivande stund en teoretisk avkastning på lite drygt 20%, så jag låg uppenbarligen "back" i början av året.

Så, vad har förändrats i aktieportföljen under 2016? Låt oss först gå igenom de försäljningar som gjorts:

-

Japp, det där lilla bindestrecket summerar att jag inte sålt några aktier alls i portföljen under året. Däremot har jag köpt aktier i befintliga innehav (de jag inte redan varit fullinvesterad i förstås) och introducerat tre nya bolag till portföljen: Advenica, H&M och Telia.

Innehavens fördelning i portföljen över tid kan man beskåda i nedanstående lilla tabell (2016-Q4 kommer att uppdateras efter kvartalets inköp):



Årets återhämtning står bolaget Black Pearl Resources för, som i början av året hade tagit mycket stryk, men som återhämtade sig fint i takt med att oljepriset steg. Ett exempel på att "buy and hold" funkar (ta i trä).

Inför 2017 planerar jag inga förändringar kring mina regler och principer, utan låter det hela löpa likt nu och hoppas på ett positivt år.

Hur har det gått för er och planerar ni några förändringar i kring hur ni handlar nästa år?

lördag 24 december 2016

Finansnördigt julknep och knåp: Procent(enheter)

Inspirerat av ett inlägg skrivet av blodgrannen 10 Mkr AUM i vilket skillnads mellan procent och procentenheter gås beskrivs med att bra exempel, kommer nu årets finans/aktienördigaste julknep att fundera på när ni ligger i paltkoma på soffan under julen:

Procent kan man ju förkorta genom att använda tecknet "%". Finns det bland det kompetenta läsarkollektivet något förslag på bra förkortning för procentenheter?

Procenten, Helge, procenten!


Jag ber att få tillönska den lilla läsarkretsen en riktigt god jul.

fredag 23 december 2016

Dagens boktips: Mördar-Anders och hans vänner

Jag har läst en bok igen. Denna gång Jonas Jonassons tredje bok (after succéerna med Hundraåringen som klättrade ut genom fönstret och försvann, samt Analfabeten som kunde räkna).



Som vanligt är språket utmärkt och roligt formulerat. En hel del galenskaper händer i boken där en (före detta) mördare blir from och slår sig ihop med en präst som inte vill förbli präst samt en receptionist på en före detta bordell.

Boken är lättläst och lockar till en hel del skratt, men personligen tycker jag att de två första är klassen bättre.

Det blir med andra ord 3 egon av 5 möjliga.

torsdag 22 december 2016

Hennes & Mauritz - värdeanalys

I takt med att mina nästa inköp kommer närmare har det blivit dags för mig att göra en liten värdeanalys av HM. Många kloka människor analyserar denna fina aktie (här är man inte helt opartisk som ni märker), t ex blodgrannen Gottodix i detta inlägg, men likt jag rekommenderar alla är det nu alltså dags för mig att göra min egen lekmannaanalys.

En förklaring till hur jag utvärderar aktier kan ni hitta här.

1) Bolagets verksamhet och sektor

HM säljer kläder och tillbehör, har en del intressanta specialare och ofta fina affischer under juletid. Inte så komplext i sig, men det krävs naturligtvis en omfattande logistik och sinne för vad som kommer att vara populärt framöver. En av konkurrenterna är spanska Inditex som dels varit betydligt mer framgångsrikt ur ett aktieägarperpsktiv under senare år, behållit produktion i/nära Europ samt verkar ha en sympatisk chef med enkel bakgrund (allt detta kan ni läsa om i en intressant artikel i The Economist). Oavsett tror jag på HM.

Trots en del problem med barnarbete hos underleverantörer gillar jag bolaget och dess verksamhet.

Resultat: OK (grön)

En bild på lite HM kläder (från hm.com).

2) Makro- och/eller mega trender

Folk behöver kläder och baserat på egen erfarenhet kan man köpa bra kläder till hyfsade priser på HM. Vi blir fler och fler i världen, många tidigare fattiga har fått och får det bättre samt HM är duktiga på att öppna nya butiker i jordens alla hörn, vilket talar för en ökad omsättning.

Resultat: OK (grön)

3) Aktiens värdering

Med ovanstående två faktorer OK kan jag en liga min lilla metodik gräva djupare i det kanske mest intressant av allt - vad är en aktie i HM egenlogen värd?

3.1 EPSLTM

Vinst per aktie de senaste tolv månaderna: 11,03 kr.

3.2 Egons NEPS

Nu börjar det bli lite krångligt och fullt av antaganden.

Kort historik om vinsten per aktie:

2016-Q32,91SEK
2016 YTD (Q3)7,69SEK
2015-Q33,21SEK
2015 YTD (Q3)9,29SEK

Man har ju på senare haft motvind i form av en starkare dollar samt nedskrivningar av lager, eller som HM själva skriver i rapporten för det tredje kvartalet: "Profits in the third quarter were negatively affected mostly by increased mark-downs but also due to higher purchasing costs from the strengthened US dollar." Detta är ju naturligtvis inte bra, men jag tror(!) att man kommer att anpassa sig till en starkare dollar samt får ordning på sortimentet över tid.

Jag väljer att se 2015 som ett mer normalt år för de tre första kvartalen, men lägger lite försiktigt det senaste kvartalets resultat till detta samt en 5%-ig vinsttillväxt som intjäningsförmåga ett normal år. Därmed blir min uppskattade normala intjäningsförmåga för HM:

(9,29 + 2,91) * 1,05 = 12,81 kr / aktie

Detta är ju högre än vinsten de senaste tolv månaderna, men speglar bättre min tro på bolagets normala intjäningsförmåga i framtiden.

3.3 Egons P/E

Enligt den utmärkta sajten Börsdata har HM historiskt värderats till högt PE:


Är "dagens" P/E tal rimligt?

Jag väljer att vara lite försiktigare och sätter mitt P-E för HM till 20.

3.4.1 Egons kurs och jämförelse med aktuell kurs

Det värde jag sätter på HM blir med ovanstående resonemang:

12,81 x 20 = 12,81 * 20 = 256,20 kr / aktie

Detta ligger ju snubblande nära den nivå där aktien har handlats på senare tid, vilket kan anses lite tråkigt, men också kan vara ett tecken på att den berömda marknaden landar i samma slutsats som er egen Egon, nämligen att HM är "rätt" värderad i skrivande stund.

Summering

1) Bolagets verksamhet och sektorOK
2) Makro- och/eller mega trenderOK
3) Aktiens värderingOK

Jag kan med andra ord tänka mig att köpa (fler) aktier i HM.

HM har nu lagts till i bevakningslistan (en förklaring kring hur denna lista fungerar hittar ni här).

Brasklapp

Äger jag aktier i HM då inlägget publiceras: Ja (se lista över mina innehav för aktier jag äger). 

Tänk på att jag har mer fel än rätt och att du givetvis är ansvarig för dina egna beslut (som vanligt med andra ord).


Åsikter/ideer/tankar?

tisdag 20 december 2016

Hur jag utvärderar och väljer aktier

Jag har ju köpt aktier mer eller mindre på känn och även om jag satt upp vissa regler kring hur själva inköpen går till (endast i slutet av varje kvartal), har det positiva utfallet under 2016 mer handlat om tur än något annat. Dock har reglerna hjälpt mig ifrån att sälja för tidigt (se t ex detta inlägg), något jag ofta gjorde i mitt tidigare mer impulsiva och icke disciplinerade investerarliv.

Med detta sagt är det kanske dags att fundera lite kring mina urvalskriterier och applicera dessa på framtida köp.



Rent värderingmässigt har jag på senare tid skaffat mig en bevakningslista med vissa kriterier kring värdering av aktier. Detta är dock inte hela sanningen, så låt mig här gå igenom en del ytterligare parameter vilka jag tror styrt mig omedvetet:

1) Bolagets verksamhet och sektor
a) Förstår jag bolagets verksamhet och tror jag på sektorn bolaget verkar i? Med andra ord, tror jag mig ha en någorlunda förståelse för hur bolaget tjänar pengar, tror jag att de verkar i en sektor med framtid och tror jag att just detta bolag kommer att vara framgångsrik jämför med sina konkurrenter?

b) Gillar jag det bolaget håller på mig, eller sysslar de med något som jag inte känner att jag vill vara delaktig (läs delägare i)?

Resultat: OK (grön), Ingen stark åsikt (gul),  Ej OK (röd)

2) Makro- och/eller mega trender
a) Finns det några makro- och/eller megatrender som kan tänkas påverka bolaget i positiv eller negativ riktning? 
Exempel: Statoils resultat och värdering påverkas mycket av oljepriset. Bolag i oljesektorn jobbar naturligtvis med hedgning, men tror jag på det stora hela att trenden är positiv eller negativ för bolaget?

b) Är detta en positiv eller negativ faktor för mig?

Resultat: OK (grön), Ingen stark åsikt (gul), Ej OK (röd)

3) Aktiens värdering
Om jag inte diskvalificerat ett bolag från min portfölj pga nummer 1 eller 2 ovan är dags att titta lite djupare på bolagets värdering, enligt min värderingsmodell som beskrivs i bevakningslistan och ut
mynnar en kurs jag tycker bolaget är värd vilken jag jämför med aktuell kurs.

Resultat: < 100% (grön), 100% - 150% (gul), > 150% (röd)

Beslutsträd baserat på utvärdering

>= 1 parameter röd: Inget köp/ökning i innehav aktuellt.

>= 2 gröna: Jag kan tänka mig att ta in/öka mitt innehav i bolaget förutsatt att pengar finns tillhanda. Jag måste naturligtvis hålla mig till mina regler för aktieportföljen.

Inget att köpa?

Finns det inget bolag som uppfyller mina kriterier och inget att köpa utan att bryta mot mina regler, samlar jag på mig pengar i kassan för framtida inköp under mer gynnsamma förutsättningar. Var dessa pengar parkeras kan diskuteras, men den korta räntefonden Spiltan Ränterfond är definitivt ett alternativ till att ha pengarna som saldo på depån.

Hur dessa utvärderingskriterier kommer att användas

I framtida analyser kommer ovanstående parametrar att gås igenom. Ett första försök till detta gjordes i min värdeanalys av Telia, där jag dock valde att endast fokusera på den tredje delen, dvs värderingen.


Tankar kring detta och något ni saknar i min lekmannaanalys?

måndag 19 december 2016

Introducerar bevakningslista

Nu har det blivit dags även för mig att introducera en liten bevakningslista för aktieportföljen. Jag börjar med att lägga in de bolag jag i dagsläget äger, men kommer över tid förhoppningsvis komplettera med bolag jag kan tänka mig att köpa in mig i.



Inspiration har kommit från mer avancerade bloggare (vilka det naturligtvis finns gott om), men framförallt Lundaluppen, som i ett inlägg från 2013 rekommenderar oss alla att skapa en bevakningslista. Sagt och gjort, dags även för mig att ha en liten bevakningslista.

Det går ju åt en del energi att skapa denna, eller rättare sagt vissa av parametrarna, som ni kan hitta på den sidan för bevakningslistan vilken lagts till i bloggens menystruktur. Där hittar ni även en länk till själva bevakningslistan (ganska "tunn" i skrivande stund) samt förklaring av värderingsparametrarna.

Behöver jag nämna att det är min lista, baserad på mina antaganden och att jag mycket väl kan ha mer fel än rätt? Ni ansvarar med andra ord för era egna beslut. Precis som vanligt.

söndag 18 december 2016

Telia - värdeanalys

Det är dags för en liten analys av Telia och som ni kommer att se inom en inte alltför avlägsen framtid kommer denna analys ligga till grund för det första inlägget i min bevakningslista.

Jag har i ett tidigare inlägg beskrivit lite om Telias historik och att jag tror på bolaget, utan att egentligen sätta några siffror på det hela. Dags att ändra på detta!



Jag vill börja med att deklarera att jag inte är medlem i Trossamfundet Utdelningsinvesterarna, utan äger Telia för att jag tror på bolaget som sådant på längre sikt, så låt oss få det här med utdelningen överstökat på en gång:

Utdelning

Telia delade under 2016 ut 3 kr fördelat på två tillfällen, men har flaggat för att det under 2017 kan komma en sänkning ("minst 2 kr"). Med nuvarande kurs:

3 kr / 36,75 = 8,1%
2 kr / 36,75 = 5,4%

Båda nivåerna mer än godkänt, men som sagt ingenting jag fäster någon större vikt vid, då det mer handlar om "right pocket, left pocket" enligt mig. (Därmed inte sagt att det är otrevligt att få utdelning.)

Vinst per aktie senaste 12 månaderna

Enligt Avanza har Telia uppvisat en vinst under de senaste 12 månaderna på -0,16 kr / aktie, dvs en förlust.

Egons uppskattade normala vinst 12 månader

Med en förlust i bagaget och upprensning från diverse skandaler i öster gäller det naturligtvis att tro att den nuvarande ledningen har tagit höjd för de skadestånds- och/eller bötesutbetalningar som kan tänkas komma. Detta är naturligtvis svårbedömt, men jag tror att nuvarande ledning vidtar rätt åtgärder.

Tittar man på det Excel blad som kommer med senaste kvartalsrapporten kan man se att man tagit en stor förlust från enheter man inte längre planerar att behålla på total runt 12 miljarder kr! Om detta räcker tvister de lärde, men jag väljer att anta att så är fallet.

Tredje kvartalet verkar vara starkast, men låt oss titta på den genomsnittliga vinsten per kvartal under 2014-2016 för de delar av bolaget man avser att behålla:

2014: 0,70 / kvartal; 2,78 för helåret
2015: 0,54 / kvartal; 2,16 för helåret
2016 (t o m Q3): 0,71 / kvartal

Fjärde kvartalet 2014 var ungefär i linje med 2014-Q1 och Q2, medan för 2015 gick resultatet under Q4 ner betydligt lägre jämfört med de två första kvartalen. 

Eftersom Q1 och Q2 2016 varit ungefär 11 respektive 17 öre bättre än resultat för samma kvartal 2016, låt oss lite försiktigt anta att Q4 2016 blir 14 öre bättre än Q4 2015, dvs 0,32 plus 0,14 = 0,46 kr / aktie. Helåret för 2016 skulle därmed bli 3 x 0,71 + 0,46 = 2,59 kr / aktie. Detta ligger under 2014 års resultat, men över 2015 års resultat.

Telias normala intjäningsförmåga enligt min uppfattning: 2,59 kr / aktie.

Egons uppskattade P/E

Mitt standard värde på P/E är 15 och jag ser ingen anledning till varför Telia borde belönas vare sig med mer eller mindre.

Telias motiverade P/E enligt min bedömning: 15

Egons uppfattning om Telias "rätta" värde

Det värde Telia borde ha en enligt min uppfattning och lekmannaanalys blir därmed produkten av den normala intjäningsförmågan och det P/E jag uppskattat. I siffror:

Telias värde per aktie: 2,59 x 15 = 38,85 kr

Slutsats

Med senaste stängningskurs på 36,75 kr kan vi se att det finns en uppsida till den kurs jag motiverar att Telia "ska" ha ur ett värderingsperspektiv.


Min nya bevakningslista (under uppbyggnad) har uppdaterats med värden ur ovanstående lekmannaanalys, se här (säg gärna till om länken inte funkar).


Disclaimer: Jag äger aktier i Telia, se innehavslistan.

Vilka aktier ska jag köpa?

Kvartalsslutet närmar sig och det börjar klia i inköpsfingrarna. Ett visst kapital har byggts upp under kvartalet och väntar på att få användas (jag "får" ju bara köpa runt kvartalssluten se regler).

Eftersom jag har fem aktier i vilka jag inte är fullinvesterad, "måste" jag köpa i dessa:

Advenica ("krydda")
Hennes & Mauritz B
Investor B
Lundbergföretagen B
Telia Company

Lundbergs går bort, eftersom de är "för dyra" för tillfället (se tidigare inlägg). Återstår alltså fyra.

För tillfället lutar det åt att jag låter Investor vila denna gång och istället köper på mig lite mer i de återstående tre som alla väger lättare i portföljen, dvs Advenica, H&M och Telia.

Synpunkter?

fredag 9 december 2016

Alles gut i Europa - ECB minskar(!) till 60 000 000 000 EUR per månad

Det blev ju som bekant inte någon negativ reaktion på marknaderna som följd av Italiens nej i förra helgens folkomröstning. Jag blev (och är) ärligt talat förvånad.

Vad som dock inte förvånar mig är att ECB med super Mario i spetsen förlänger den Europeiska Centralbankens stimulansprogram som skulle slutat i mars nästa år till att istället sluta tidigast i slutet av 2017.

Detta skulle ju kunna tolkas som ett svaghetstecken för den europeiska ekonomin, men - hav förtröstan - från och med april kommer man att minska stimulanserna till futtiga 60 000 000 000 Euro. Per månad.

Naturligtvis är detta bra för alla bostadsägare, aktieägare, markägare och så vidare eftersom det driver upp priserna. Några större tecken på inflation ser vi dock inte i den officiella statistiken, trots att mycket blir dyrare för vanligt folk. Jag undrar ibland vem den där "konsumenten" i konsumentprisindex egentligen är.



Så som vanligt med EU: Passera. Allt är normalt. Det finns ingenting att oroa sig för.

tisdag 6 december 2016

På jobbet: Varför är det så in i h-e svårt att skriva ordentliga mötesanteckningar?

Jag vet inte hur det ser ut på era arbetsplatser, men där jag jobbar (internationell koncern modell större) är det banen mig helt otroligt hur svårt det verkar vara för många att skriva ordentliga, korta sammanfattningar av möten samt följa upp på de uppgifter man kommit överens om.

Så, i all enkelhet kära vänner, min åsikt - som jag med måttlig framgång lyckats sprida - om vad mötesanteckningar ska innehålla som ett minimum följer nedan.



De flesta möten kan dokumenteras i ett enkelt mail och eftersom jag i de flesta möten har majoritet icke svensktalande närvarande skrivs givetvis "protokollet" på engelska.

1) Rubrik

- börja med "MoM" som står för "minutes of meeting", dvs anteckningar från mötet
- därefter mötets titel
- avlsutningsvis datum då mötet ägde rum

2) Innehåll

- datum, tid och plats
- närvarande (frånvarande) - kan även hanteras genom att använda sig av "to" och "cc" fälten i mail
- beslut, tydligt markerade med ledordet "Decision:"
- uppgifter ("actions" med andra ord), tydligt markerade med ledordet "Action:"
- för information: Viktig info som bör nedtecknas, observera att diskussioner som inte leder till beslut eller uppgifter inte behöver nedtecknas

3) Uppföljning och nästa möte

- hur sker uppföljning på de uppgifter som fördelats?
- behövs ytterligare ett möte (eller om det är regelbundet möte - när är nästa och vem bjuder in?)

Inte så himla svårt och behöver vanligtvis inte ta mer än ca 20 minuter.

Hur funkar detta där du jobbar?

måndag 5 december 2016

Italien röstar fel och i uppochnervända världen STIGER börserna!

Italien röstade fel och den lilla varning för turbulenta tider pga det jag utfärdade i lördags (länk) visar sig i skrivande stund vara fel. Börserna ser ut att gå upp!

I skrivande stund är Tyska DAX +1,88%, svenska OMX +1,3% och även Italien självt upp 1,3%!

Upp och uppåt!


Euron rör dock på sig, men inte med några enorma värden gentemot andra större valutor. En spekulation om att t ex ECB är inne och stödjer ter väl sig kanske inte helt otrolig.

Med rykten om nyval med potential EU fientligt parti vid makten i Italien sätter dock över tid press på EU, Euron och även de italienska bankerna med sannolika otrevliga effekter även på svenska banker.

Lite ologiskt för en annan vad som pågår här. Måste nog se till att kalibrera om kompassen från "logiskt" läge till något annat.

Jag fortsätter poppa pop corn.

söndag 4 december 2016

Fotbollens stjärnor vill inte bidra till den gemensamma välfärden

Vi känner ju alla till skådespelartalangerna hos diverse fotbollsstjärnor. Samtidigt kan vi imponeras av fotbollsläkarna som ofta inom minuter klarar av att läka en nästan döende spelare till sådan nivå att denna kan spela fotboll i världsklass igen. Tänk om vi hade sådana läkare i den normala vården - köerna hade varit borta på en kick (haha)!

Nåväl, nu visar det sig att det - som så ofta där det förekommer större mängder pengar - pågått ganska avancerade skatteupplägg med t ex bolag i skatteparadis.

Jag spelar ju inte ens, så mina bolag i Karibien behöver ni väl ändå inte kolla på.


Det är tydligen ett nätverk av undersökande journalister (European Investigative Collaborations) som har kommit detta på spåren och undersökt under lång tid. Under de närmaste veckorna kommer vi att njuta av det ena avslöjandet efter det andra.

Dags för popcorn med andra ord.

lördag 3 december 2016

Håll koll på Italien idag - kan bli ordentliga reaktioner på börserna i veckan som kommer

Så är det äntligen dags - Italienarna ska imorgon äntligen folkomrösta om det förslag premiärminister Renzi lagt gällande hur styrningen av Italien ska förändras. Med över 65 olika regeringar sedan andra världskrigets slut är det kanske dags för ett litet mer stabilt system.

Herr Renzi har lovat/hotat att avgå om det blir ett nej. Med tanke på att marknaden gillar denna man och är lite trötta på den normala kalabaliken i Italen, vore ett nej och därmed hans avgång inte så positivt för marknaderna.

En sympatisk herre. (Påminner om Finch i American Pie - ni vet han med Stifflers mamma.)

Det ska i sammanhanget inte glömmas bort att Italiens statsskuld ligger norr om 130% av BNP, vilket allmänt anses på tok för högt och att en ganska stor bank - samt världens äldsta tydligen - Monte di Pesci, inte direkt ligger i topp på listan över hälsosamma banker och lite marknadsturbulens riskerar att utlösa kris i denna bank med de sedvanliga dominoeffekterna vi sett förr - men det sägs att många banker är bättre förberedda denna gång. Fan trot.

Den senaste opinionsundersökningen som publicerades för ett par veckor sedan (ej tillåtet att publicera närmare omröstningen än så) gav ett övertag till nej sidan på 4%.

Det verkar dock som att marknaderna tar det lite lugnare än för ett par veckor sedan:


Kanske beroende på att The Economist överraskande (för mig) gått ut och förespråkat ett nej, samt är ganska övertygade om att Matteo Renzi kan övertalas att sitta kvar.

Att självaste Silvio Berlusconi tagit till orda och förespråkar ett nej får väl tas som ett tecken på att ett nej överlag vore dåligt.

Välklädd, men likt andra ledare i ropet också lite konstig frisyr.

Så, hur gör jag? Precis som inför Brexitomröstningen och valet av Trump (som jag inte alls tyckte var så otroligt som den svenska pressen hoppades) ändrar jag precis ingenting bland mina investeringar. Jag har ju som bekant redan en fegisportfölj sedan en längre tid tillbaka.

BlackPearl - nu störst i portföljen!

Va, vad har hänt, har du släppt på inköpsreglerna och handlat på dig mer BlackPearl så här mitt på blanka förmiddagen i kvartalet? Nej, kära vänner, oroa er inte. Trots erkänd brist på stimulans (läs: inget snus) har det inte frångåtts några regler här inte.

Som tur är saknas (vad jag vet) korrelation mellan en akties utveckling och bolagets logo. 


Det är helt enkelt som så att från att mina BlackPearl aktier var nere och vände på under -50% är de nu upp runt 30% och har därmed gått om Statoil, Industrivärden och Lundbergs vad gäller värde i portföljen.

Vad är det då som har hänt? Bland annat har oljan börjat klättra uppåt. Dagen efter mitt inlägg om just oljan bestämde sig OPEC för första gången på åtta år om att reglera produktionen länderna emellan. Ibland har man bra genomslag!

Dessutom har bolaget levererat en del nyheter, nu senast i form av försäljning av en del av de framtida intäkterna från fältet Orion Lake, vilket ses som positivt då det minskar bolagets belåning samt ger möjlighet till att finansiera ännu inte utnyttjade oljefyndigheter.

Jag har inga planer på att sälja mina aktier, men som jag skrivit tidigare behövs det ordentligt med is i magen för att hänga med på resan.

Jag ska inte sticka under stol med att jag i nuläget är ganska nöjd med att ha följt mina regler och inte ha sålt när "resultatet" från min investering var under -50%. Mitt gamla jag hade sålt med stor förlust. Det går med andra ord bra nu, vilket i sig är ett orostecken, men låt oss glädjas ett tag!

Någon åsikt om den svarta pärlan?

fredag 2 december 2016

Telia - jag köper. Varför köper du (inte)?

Jag äger aktier i Telia.

Efter senaste kvartalsinköpet gick andelen i portföljen upp till ganska blygsamma 3.4%. Utdelning under hösten till trots är Telia det av mina aktieinnehav som för närvarande har gått sämst med en nedgång på nästan 9%!

Gamla, fina Televerket.

Så, varför äger jag då aktier i Telia? Ja, det är inte pga den höga utdelningen som många verkar gilla (3 kr per aktie för 2016, dock risk för lägre under 2017). De 2 kr i utdelning som det kommunicerats om för 2017 skulle trots allt innebära en direktavkastning på 5,8% på gårdagens stängningskurs, något som kan få igång dregelmaskineriet hos den bäste av utdelningsinvesterare.

Jag tror helt enkelt att bolaget lärt sig av sina misstag i öster, tagit höjd för dessa och att satsningarna i norra Europa över tid kommer att ge utdelning (ha!) och att det i vissa lägen kan vara gynnsamt att vara "stor", t ex när det gäller t ex täckning i Sverige.

Jag kommer med andra ord fortsätta att köpa aktier i Telia och räknar med att över tid tjäna pengar på detta.

Vad tror du? (Eftersom "analysen" enbart är baserad på min tro - vilket som bekant utövas bäst i kyrkan - och därmed är avsiktligt "grund", hoppas jag på en hel del åsikter.)