onsdag 29 december 2021

Kvartalets köp och sälj(!) i aktieportföljen

Detta kvartalsslut har som vanligt inneburit inköp, men - tro det eller ej - även några försäljningar! 

Förutom ett byte av aktieslag i Handelsbanken 2018 är det första försäljningen i aktieportföljen sedan 2017 (då jag sålde 10% av mina aktier i Spiltan för att "ta hem insatsen"), så låt oss börja med dessa:

    2021-12-23 såldes 8 000 st aktier i Telia för 34,885 kr/aktie (totalt 279 080 kr)

Telia såldes med en förlust på ca 7%, men då räknar jag inte in alla utdelningar som kommit in över årens lopp.

    2021-12-23 såldes 6 600 st aktier i IPCO för 49,05 kr/aktie (totalt 323 730 kr)

IPCO såldes med en vinst på ca 9%, vilket inte är så illa med tanke på att värdet på innehavet över årens lopp varit ner cirka 50%. Jag har fortfarande kvar exponering mot oljesektorn via mitt innehav i Equinor och tycker helt enkelt att det får räcka.

Jag sålde även av två mindre innehav som smugit sig in i portföljen:

    2021-12-28 såldes 46 st aktier i Industrivärden A för 289,40 kr/aktie (totalt 13 312 kr)

Dessa aktier fick jag som utdelning från Handelsbanken. Med tanke på att jag redan äger 2 000 st aktier i Industrivärden C kändes det rätt att sälja av dessa.

    2021-12-28 såldes 270 st aktier i Volvo Car B för 79,88 kr/aktie (totalt 21 567 kr)

Jag fick tilldelning i Volvos IPO, men inte det antal jag önskade och väljer nu att kliva av. Uppgången sedan tilldelning låg på mycket fina 50%.


Med pengar tillgängligt bytte de två större innehaven mot följande:

    2021-12-27 köptes 1 000 st aktier i Kinnevik B för 314,54 kr/aktie (totalt 314 540 kr)

I Kinnevik känns det som att ett antal skarpa hjärnor investerar i bolag som förhoppningsvis har framtiden för sig. Jag var tidigare skeptisk till just Kinnevik p.g.a. deras satsning på Zalando, vilket visade sig bli en succé, så jag kryper ödmjukt till korset och hoppas att det bland de investeringar som görs finns några guldkorn.

Här på Skeppsbron 18 i Stockholm befinner sig Kinneviks huvudkontor. Foto från 1909. [Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stockholms stadsmuseum]


    2021-12-27 köptes 1 000 st aktier i Essity A för 290,85 kr/aktie (totalt 290 850 kr)

Essity känns som ett stabilt bolag och har under 2021 halkat efter index. Det finns säkert bra anledningar till det, men jag ser ingenting uppenbart förutom att bolaget kanske kan anses lite "tråkigt". Det passar därmed bra i min portfölj.

Kort sagt, inköpen baserar sig inte på någon djupare analys eller insikt, men dessa bolag känns mer "rätt" för mig att ha i portföljen jämfört med Telia och IPCO. Vi får se om det visar sig vara rätt.

Jag har dessutom köpt på mig mer andelar i Xact Norden Högutdelande:

    2021-12-27 köptes 1 200 st andelar i Xact Norden Högutdelande för 143,52 kr/andel (totalt 174 224 kr)

...och det nya innehavet Xact Sverige:

2021-12-27 köptes 110 st andelar i Xact Sverige för 679,80 kr/andel (totalt 74 778 kr)

Den noggranne läsaren noterar att jag köpt för mer än min "gräns" på 250 000 kronor. Motiveringen här är att jag tillåter mig att investera max 250 000 "nya" pengar per kvartal i aktier, men om jag byter från en aktie till en annan är detta inte "nya" pengar. 

Tillgängligt för framtida köp, dvs i kassan, finns nu 41 277 kronor i portföljen. Över tid kommer förhoppningsvis en del utdelningar också in på kontot. Dessa pengar kommer med stor sannolikhet att investeras i Xact Sverige. 

Portföljen innehåller nu 15 stycken aktier, vilket är det maximala antal jag helt godtyckligt har bestämt mig för att ha. Jag planerar inga förändringar under 2022 - det är inte för inte jag kallar den Nordens tråkigaste portfölj, även om det nu faktiskt gjorts några försäljningar/byten.

Jag återkommer med fördelning i portföljen i ett inlägg som summerar aktieportföljen för året.


lördag 4 december 2021

Utdelningar 2015 - 2021

Den sista utdelningen för året har trillat in (om nu inte något av portföljens bolag får "fnatt" och tar ett snabbt beslut att klämma in ytterligare en utdelning de närmsta veckorna).

Den lilla läsekretsen är nog väl medveten om att jag inte tillhör utdelningsfundamentalisterna, men jag tycker ändå det är trevligt att se utdelningarna trilla in och summera ihop dem per år. 

Årets utdelningar summerar till 145 898 kronor (före skatt).

Föga överraskande ser vi en ökning jämfört med 2020, men även gentemot 2019:

 

 

Sett över året har utdelningarna trillat in enligt nedan:

2021-03-01 Equinor        2’040
2021-03-30 Axfood           938
2021-03-30 Handelsbanken A      12’300
2021-03-31 Castellum        6’900
2021-04-07 Skanska B      16’150
2021-04-16 Telia        8’000
2021-04-21 Lundberg        5’250
2021-04-27 Industrivarden C      16’500
2021-05-07 XACT Norden Högutdelande           670
2021-05-11 Investor B      10’000
2021-05-18 Bahnhof B        8’250
2021-05-31 Equinor        2’208
2021-06-29 Spiltan        4’500
2021-08-30 Equinor        2’974
2021-09-17 XACT Norden Högutdelande        1’876
2021-09-28 Axfood        3’562
2021-09-29 Castellum        7’590
2021-10-25 Handelsbanken*      12’843
2021-11-01 Telia        8’000
2021-11-03 Hennes & Mauritz B        7’800
2021-11-10 Investor B        4’000
2021-11-25 Equinor        3’547


   145’898

*) Utdelningen av aktier i Industrivärden från Handelsbanken har omräknats till kronor den dagen de landade i portföljen.

Och därmed lägger vi ännu ett utdelningsår till handlingarna.

Som en "cliffhanger" inför årets summering av aktieportföljen kan jag meddela den lilla läsekretsen att det funderas på genomföra en eller kanske två försäljningar(!) kompletterat till de mer normala inköpen runt varje kvartalsslut!


fredag 29 oktober 2021

Över en miljon i en aktie (Spiltan)!

Spiltan har nyligen bytt lista och kan numera handlas så ofta som en gång i veckan! Tidigare (på Pepins lista) kunde man handla dem en gång i månaden. Jag köpte mina aktier redan 2012 på det som då kallades Alternativa listan. Det var lite meckigt och kostade 500 kronor i courtage om jag minns rätt. Det var dyrt med tanke på att jag investerade runt 30 000 kronor.

Trots att jag under resans gång har sålt för mer än 30 000 kronor och därmed tagit ut min insats har detta visat sig vara min bästa aktieaffär någonsin (med nuvarande värdering som inte har realiserats). 

I och med listbytet ökade kursen med ca 10% och jag äger nu för första gången någonsin aktier värda över en miljon kronor i en enda aktie:

 

 

Jag önskar att mitt inköp bottnade i en mycket rigorös analys, men jag köpte dessa aktier helt enkelt som ett slags stöd och uppmuntran till VD:n Per H. Börjessons sunda åsikter kring investeringar, att spara till pensionen osv.

Att Spiltan tidigt skulle investera i Paradox som haft en fantastisk utveckling är naturligtvis ingenting jag kunde veta när jag köpte. 

Att "låta vinnarna löpa" är ingenting jag varit särdeles bra på, men i detta fall verkar det ha lyckats. Kanske kan den infrekventa och lite krångliga handeln ha spelat in.

En annan fördel med byte av lista är att Spiltan dyker upp i samma tabell som alla andra aktier i depån på Avanza och inte längre under kategorin övriga.

Jag har ju som regel att ingen enskild aktie ska utgöra mer än 20% av portföljen och dit är det en bit trots den fantastiska utvecklingen så långt. 

För att inte bli alltför imponerad, vill jag påminna läsekretsen om att jag också äger aktier som är värda 30% mindre än jag köpt dem för.

Jag har i nuläget inga planer på att sälja och är naturligtvis glad att jag hittills bara sålt 10% av innehavet och inte mer.

Ibland har man tur!

fredag 15 oktober 2021

Aktieportföljen: Mina "regler", portföljen är full och framtiden

Det här inlägget är en renskrivning av de regler jag har haft för att bygga upp min aktieportfölj. Dessa har mer eller mindre följts sedan 2015 och skrevs i sinförsta version (vilka faktiskt har följts i stort sett) 2016 i detta inlägg. Hur jag gick tillväga i praktiken fram till 2019 finns beskriver i detta inlägg.

En av anledningarna till att följa dessa regler var att komma ifrån mitt aktiva köp/sälj beteende, som vid närmare granskning inte visade sig ge så mycket överavkastning, fick känslorna att pendla kraftigt och tog ganska mycket tid. 

I och med senaste kvartalets inköp har jag uppnått "slutmålet" med aktieportföljen. Det tog drygt sex år.

Reglerna i korthet:

1) Investera endast pengar jag "vet" att jag inte behöver de närmsta åren.

- Jag har en buffert, lever på min lön och har haft förmånen att inte vara arbetslös under den tiden portföljen byggts upp.

2) Jag ska köpa upp till 300 000 kr (+/- 5%) i varje aktie (jag kan runda av till ett jämt antal aktier).

- Detta har gjorts med undantag för s k "kryddor" där jag investerat upp till 100 000 kr. Ett annat undantag är Spiltan - som köptes innan några regler kom på tal - där en fantastisk utveckling gjorde att jag inte investerade mer.

3) Jag ska alltid ha minst tre och max fem aktier att investera i, dvs där jag inte uppnått min målinvestering.

4) Portföljen ska innehålla max 15 aktier totalt (vilket mot slutet innebar att jag fick rucka på regel #4 såklart).

5) Jag köper endast runt kvartalsskiften (+/- en vecka) och för max 250 000 kr totalt, även om det finns mer pengar i kassan.

6) Jag säljer endast i exceptionella fall, t ex någon form av skandal.

7) Ett innehav får inte utgöra mer än 20% av portföljen. Tillägg när portföljen nådde viss storlek/ett visst antal aktier (kan det ha varit tio?).

8) Totalvärdet följs upp och antecknas (sedan några år även på bloggen) kvartalsvis. (Ja, jag tittar naturligtvis under kvartalets gång, men skulle ärligt vilja sluta göra det, men finner att det inte är så enkelt som det låter.)

Så, hur har det då gått? 

Det är kanske inte den mest aggressiva strategin eller den mest intressanta aktieportföljen heller för den delen, men det har funkat för mig och jag är framförallt mycket nöjd med att ha följt mina regler. Jag är även ödmjuk inför det faktum att jag har haft mycket tur.

Jag är också mycket nöjd över att inte ha sålt under nedgången i slutet av 2018 eller under "coronadippen".

I reda pengar har jag stoppat in 4 000 000 kr och har i dagsläget en portfölj värd ca 6 800 000 kr. Fördelningen mellan de olika aktierna kan ni se i senaste kvartalsredovisningen, vilket i skrivan stund är denna.

Jämfört med ett index har jag inte direkt överpresterat, tyvärr:


Vad händer framöver?

Vem vet, jag kanske får ett ryck och inser att jag borde investera allt i någon indexfond istället. Men, med ganska stor säkerhet låter jag nu aktierna utvecklas på egen hand. Förutom det:

1) Framöver planerar jag inte att investera mer pengar i aktieportföljen. 

2) Den kassa som finns samt kommande utdelningar kommer att investeras i XACT Norden Högutdelande eller kanske någon av "kryddorna", dvs "stanna" i portföljen.

3) Nysparande går in i fonder utanför aktieportföljen.

Kanske byter jag ut något innehav, men det är inget jag planerar i nuläget.

 

Följer ni några regler? Hur skiljer de sig? Vad gör/skulle ni göra annorlunda?

fredag 8 oktober 2021

Lån inom släkten

Nära släktingar ska - främst av åldersskäl - flytta till ett enklare boende. Det är i sig bra, även om just själva flytten kommer att bli "intressant", bl a av skäl som bloggrannen Sparo beskriver här

De lyckades sälja sitt ganska svårsålda boende till slut och tog då upp jakten ordentligt på att hitta ett nytt ställe att bo på. De hittade till slut ett nytt litet ställa att köpa. Tajmingen tvingar dem att ligga ute med pengar för det nya boendet innan det gamla säljs. Netto blir det cirka noll i skillnad.

Bilden har egentligen ingenting med texten att göra annat än att de skulle kunna vara ett enklare boende.

Det är lite oklart om de frågade min fru, eller om det var hon som kom med förslaget, men vi har nu sålt av lite fonder för att kunna låna dem dessa pengar i några månader som ett slags "brygglån". Det är långt över en årslön.

Det var svårt att säga nej till släktingar som ställt upp genom årens lopp och som är "bra människor". Papper och ränta har vi inte brytt oss om, även om transaktionerna skett elektroniskt.

Jag känner mig inte orolig och tycker det känns bra att kunna ställa upp, men vad tycker den lilla läsekretsen om att låna pengar till (nära) släktingar? Bara bra erfarenheter trots att man kan hitta många exempel om motsatsen?


fredag 1 oktober 2021

Aktieportföljen 2021-Q3

Under kvartalet minskade portföljens värde något och slutade på 6 824 598 kr. Att komma över sju miljoner verkar svårt, men det kommer förhoppningsvis så småningom. 

Under kvartalet köptes aktier i Axfood och andelar i XACT Norden Högutdelande och vid kvartalets utgång såg fördelningen ut enligt nedan:

Spiltan 13.8%
Investor B 11.6%
Lundbergföretagen 11.1%
Industrivärden C 8.3%
Equinor 7.7%
Castellum 7.2%
Bahnhof 6.0%
Skanska B 5.7%
Xact Norden Högutdelande 4.9%
IPCO 4.5%
Handelsbanken B 4.5%
Axfood 4.5%
Telia 4.4%
H&M 3.3%
Advenica 1.5%
Catena Media 1.1%

För första gången i mitt liv äger jag aktier för 900 000 kr i ett bolag (Spiltan alltså). Inte så illa med tanke på att jag investerade lite drygt 30 000 kr och har tagit ut mer än min insats på resans väg.

I övrigt kan jag meddela att jag nu är fullinvesterad i portföljen! Det har tagit lite drygt fem år att komma till denna punkt, men jag återkommer till det i ett separat inlägg.

tisdag 28 september 2021

Kvartalets inköp: Axfood, XACT Norden Högutdelande och fonder för hedgepengarna

Vi är inom en vecka av kvartalsskifte och jag tillåter mig själv att köpa i aktieportföljen igen. Eftersom det fanns pengar i portföljen, kunde två större inköp göras denna gång:

    2021-09-27 köptes 450 st Axfood för 212,80 kr/aktie

Därmed ökade jag mitt innehav i Axfood till 1400 aktier och är därmed fullinvesterad i denna aktie. Jag ligger i skrivande stund på -2,1% på detta innehav. Faktum är att jag via ovan inköp är fullinvesterad i portföljen(!), något jag återkommer till i ett separat inlägg.  

    2021-09-27 köptes 1000 st XACT Norden Högutdelande för 135,48 kr/andel 

Därmed ökade jag mitt innehav till 2400 andelar i denna börshandlade fond och sitter på blygsamma +0,5% i värde jämfört med köp skrivande stund.

 

De pengar jag fick efter att ha sålt mitt innehav i Brummer Multi-Strategy 2xL har även de investerats via fondportföljen enligt följande fördelning:

Länsförsäkringar Global Indexnära 24%
SEB Sverige Indexnära A 12%
Spiltan Högräntefond 64%

Procentsatserna kan tyckas lite knepiga, men beror på att jag ville jämna till hur mycket jag investerat i aktiefonderna och sedan lade resten i Spiltan Högräntefond. 

Fondportföljen är betydligt mindre än aktieportföljen. Det kanske borde vara tvärtom, men nu är det inte så i mitt fall.

fredag 17 september 2021

Jag håller mig till min plan trots allt

Det finns inga planer som överlever kontakt med verkligheten, sägs det. Det kan nog stämma om man förväntar sig ett visst (eller bättre) utfall, vilket nog är själva grundtanken med alla planer. 

Min plan har sedan någon gång 2015 varit att sluta försöka göra "snabba klipp" med aktier. Ett enkelt mål kan tyckas, men inte för mig där och då. Jag satte upp ett antal regler som jag faktiskt lyckats följa sedan dess. (Reglerna/planen skrevs ner 2016 i detta inlägg.) 

Nu börjar planen börjar närma sig sig sin fulländning (dvs jag har 15 aktier i portföljen och är "fullinvesterad" i dessa) och jag har tillåtit mig ett undantag: Inköp av Xact Norden Högutdelande. Detta med tanke på att jag vet att kassan i portföljen räcker för de inköp som saknas i den femtonde och sista aktien jag ännu inte är fullinvesterad i (Axfood).

För en tid sedan publicerade jag ett inlägg om att jag funderar på att investera i "miljöbolag" och bad om lite idéer. Jag fick ovanligt många kommentarer med tips om många intressanta bolag. 

Sedan dess har jag funderat på hur jag ska göra: Köpa in mig i några av dessa bolag som ett slags kryddor? Jag kom t o m så långt att jag bestämt mig för att addera tre aktier till portföljen. För skojs skull kan jag ju skriva ner vilka dessa är samt kursen då jag funderar kring detta, så kan jag (eller den som har lust) en vacker dag kolla hur utfallet hade blivit:

Powercell (vätgasrelaterad teknik): 178,40 kr/aktie
Minesto ("havskraft"): 16,69 kr/aktie
Eolus Vind (vindkraft): 176 kr/aktie

Som ni förstår är jag helt klart lockad, men har efter mycket om och men kommit fram till att jag håller på min strategi med mina 15 aktier och med Xact Norden Högutdelande som en slags "ventil" för nuvarande kassa och framtida utdelningar.

De pengar jag lyckas spara undan framöver från min lön kommer jag att investera i indexfonder och/eller i en pensionslösning jag har.

Vi får se om detta visar sig vara rätt. Med reservation för att jag kommer att ändra mig ändrar jag alltså inte på mina egna regler, utan fortsätter i inslagna hjulspår.

Det är inte för inte min aktieportfölj kallas för Nordens tråkigaste.

fredag 27 augusti 2021

Hedgefonder - tack och adjö!

Det har ju varit på tapeten tidigare att jag skulle sälja av mitt innehav (Brummer Multi-Strategy 2xL) i min s k hedgeportfölj. 

Tro det eller ej, men detta har nu hänt!!

Förra gången det var på tapeten gav jag Brummer och Partners ett offentliggjort ultimatum som fick dem att skärpa till sig (länk). Denna gång spelade jag med slutna kort och de lyckades inte till halvårsskiftet att gå upp med mitt minimikrav vid positiv börs på 2% (utan istället 0,3%), så jag la in en säljorder och har i dagarna fått pengarna för detta utbetalda (det tar ett tag eftersom fonden handlas månadsvis).

Den ädla konsten att trimma sin "hedge".

Några av läsarna har rekommenderat mig att göra detta tidigare, bl a på grund av den höga avgiften (7,65% enligt Avanza). Man bör i sammanhanget komma ihåg att hedgeportföljen faktiskt några gånger presterat bäst på årsbasis av alla mina portföljer, så det är inte så att jag är oerhört missnöjd eller bitter.

En aspekt som spelat in i sammanhanget är att jag över tid vill förenkla mina investeringar, åtminstone i det avseendet att jag reducerar antalet olika portföljer/depåer.

Vad ska jag då göra med pengarna? 

Jag handlar ju som bekant endast i samband med kvartalsskiften, så jag har några veckor på mig att klura ut det, men grundplanen är att lägga in en stor andel i två av de aktieindexfonder jag investerar i (Länsförsäkringar Global Indexnära och SEB Sverige Indexnära A) och resten i Spiltan Högräntefond.

Framtiden får utvisa om denna manöver läggs i facket av dumheter på börsens topp, eller om det visar sig vara rätt. Att ha minskat antalet depåer/portföljer känns dock bra. 

Enkelhet är en dygd enligt vissa. Dumheter enligt andra. Vad tycker ni?

fredag 13 augusti 2021

Miljöbolag - vilka ska man investera i?

I min portfölj har jag två tunga oljeinvesteringar - Equinor och IPCO (International Petroleum Corporation). Normännen i Equinor har en hel del initiativ kring förnybar energi, vilket ligger rätt i tiden, medan kanadensarna (om jag får kalla dem så) fokuserar mer på kärnverksamheten i form av "fulolja" från sandområdena i Kanada.

Tycka vad man vill om dessa bolags huvudverksamheter, men i den rådande publika opinionen är de inte så populära. Viss "greenwashing" kan man nog beskylla det ena av dessa bolag för. Allt fler fonder använder sig också av någon slags moralisk kompass och "ESGar" sina innehav. Mina innehav i dessa två bolag kan också ses som en motreaktion mot detta om man vill vara på det humöret.

Rent ekonomiskt har Equinor levererat utdelningar varje kvartal och står för närvarande på +39% i portföljen. IPCO å andra sidan har inte levererat några utdelningar alls och står på -15%. Det senaste året har dock bjudit på stigande kurser för båda i takt med att oljepriset har höjts.

 


Finolja.

Omställningen till icke-fossila bränslen händer, men det kommer nog att ta ett bra tag innan vi har gjort oss av med vårt oljeberoende. Detta har åtminstone tidigare fått mig att tro att verkligheten kommer att värdera upp dessa bolag, vilket som sagt har skett under senaste året även om flera andra bolag i porföljen har utvecklats bättre under den tid jag ägt delar i dem. Däremot kommer vi kanske inte att nå "Peak Oil", utan snarare "Peak Oil Consumption" vilket senaste OPEC mötet tyder på (många länder vill pumpa mer, dvs har möjligheten). 

Oavsett, även en härdad man som jag själv har börjat inse att vi måste få ordning på vår lilla planet och då sneglat på bolag att eventuellt växla till. Ett sådant är Powercell. De verkar ha bra produkter, även om det nog är svårt att komma ikapp "asiaterna", bra ledning osv. Problemet är att verksamheten så långt drivs med stora förluster. Även om kursen kommit ner i år är jag tveksam till att investera.

Så, nu söker jag hjälp från den kloka läsekretsen: Om man vill investera i "miljöbolag" som borde ha framtiden för sig, vilket/vilja ska man välja och varför? Kanske en grupp av bolag och se vilka som har framgång, men då kanske man bör köpa en fond (vilken?)?

fredag 9 juli 2021

#slösadkrona

Obs: Inlägget innehåller visst (100%) mått av "trams".

Jag gillar att skriva ner saker som ska göras och andra "viktiga" punkter under möten på jobbet. Det är många möten och jag har provat precis alla sätt att anteckna på: Lösa papper, Filofax, Anoto penna, fullständigt elektroniskt i olika former, men efter lång tid förstått att det som passar mig bäst är att skriva på just papper. I kollegieblocksformat. I blyerts!

(Vi kan återkomma till pennorna en annan gång, men för nu kan vi kanske stanna vid att det är något gammaldags att skriva för hand och i blyerts, men inte lika gammaldags som gåspenna, men nästan.)

I ett tidigare liv där jag gick till kontoret dagligen stod min arbetsgivare för både papper och pennor i olika former och format. Jag har tagit hem så att jag klarar mig i ytterligare ett år av hemmakontor, vilket i nuläget inte verkar troligt.

Mitt stora (lyx)problem har varit att arbetsgivaren av någon outgrundlig anledning inte tillhandahåller kollegieblock med blanka papper, utan endast med rutor eller linjer! 

Fina, blanka sidor att fylla med text. (Klicka för större bild.)

Över tid har jag funderat mycket på att köpa dessa privat, avstått som den mest extreme snålbloggare, men nu blev det äntligen av! Cirka 300 kronor för tio block inklusive frakt har nu investerats. Dessa räcker nog de närmsta tre åren.

Att be arbetsgivaren om detta har inte känts aktuellt. Man vill ju verka någorlunda normal och inte avslöja alla sina böjelser.

Det lite märkliga i sammanhanget är att rutade och linjerade kollegieblock är billigare än blanka. Det känns som att det borde vara tvärtom, men jag är gammal nog att inse att världen inte alltid är logisk. 

Onödigt slöseri? Ja, kanske, men att slippa dessa funderingar i tre år för 300 kronor känns ändå rimligt. 

Dessutom kommer detta naturligtvis att göra mig än mer effektiv och framgångsrik på jobbet, vilket i sin tur leder till högre löneökningar i framtiden, så det ska nog betala sig över tid! Säkert!

Så, efter denna lilla fundering kanske jag skulle ha satt ett frågetecken efter clickbaitrubriken...

Några liknande konstigheter som förekommer där ute i den lilla läsekretsen?

 


fredag 2 juli 2021

Aktieportföljen 2021-Q2: Sju miljoner! Nästan...

Det andra kvartalet och året som helhet har varit bra för portföljen. Enligt Avanza har portföljen gått upp 20,1% i år. Mycket trevligt, men en liten bit under index (OMXSGI, +22,5%).

Insatt kapital och värde över tid:


Portföljen stängde halvåret på strax under sju miljoner kronor. Det hade såklart varit trevligt att komma över detta streck, men det kanske sker i framtiden. Som ni kan se i grafen ovan har en hel del pengar tillförts portföljen på sistone, vilket jag inte ser kommer att ske igen de närmsta åren.

Mottagna utdelningar i år: 93 706 kr (före skatt). En klar förbättring mot förra årets 65 998 kr.

Efter kvartalets inköp och givetvis alla aktiers förändrade värdering ser portföljens fördelning ut enligt följande:

Spiltan 13.1%
Lundbergföretagen 12.9%
Investor B 12.3%
Industrivärden C 9.8%
Castellum 7.6%
Bahnhof 6.5%
Equinor 6.3%
Skanska B 6.0%
Telia 4.6%
Handelsbanken B 4.5%
IPCO 4.0%
H&M 3.7%
Axfood 3.5%
Xact Norden Högutdelande 2.9%
Catena Media 1.3%
Advenica 1.0%

Som ni kan se utmanar Lundbergs Spiltan om förstaplatsen. Detta beror inte på att Spiltan gått ner utan helt enkelt på att Lundbergs gått upp mer än Spiltan under året så långt. Den intresserade kan se fördelningen över tid på innehavssidan.


tisdag 29 juni 2021

Kvartalets inköp: Axfood och XACT Norden Högutdelande

Vi är inom en vecka av kvartalsskifte och jag tillåter mig själv att köpa i aktieportföljen igen. Eftersom det fanns pengar i portföljen, kunde två större inköp göras denna gång:

    2021-06-28 köptes 450 st Axfood för 234,20 kr/aktie

Därmed nästan dubblade jag mitt innehav i Axfood till 950 aktier och jag ligger i skrivande stund på +6,5% på detta innehav.

    2021-06-28 köptes 900 st XACT Norden Högutdelande för 134,90 kr/andel

Här mer än dubblade jag mitt innehav och äger därmed 1400 andelar i denna fond och sitter på blygsamma +0,4% i skrivande stund.

Jag återkommer med portföljens värde och fördelning i ett separat inlägg, men detta sker först efter det egentliga kvartalsskiftet.

fredag 30 april 2021

Sparandets betydelse för den finansiella friheten

Bloggrannen Utdelningssmålänningen skrev nyligen ett inlägg om sparandets andel av portföljutvecklingen över tid.

Detta väckte ett par tankar även hos mig. Eftersom jag är en mycket enklare man blir tankarna naturligtvis inte lika avancerade, men ett försök:

Hur viktig är portföljens utveckling jämfört med möjligt sparande för att bli finansiellt fri baserat på var jag står idag?

En del parametrar går ju i en sådan här beräkning:

1) Kapital idag

2) Kapital som behövs för att bli finansiellt fri - här har jag bestämt mig för en summa som gör det möjligt för oss att leva ett helt okej liv förutsatt att vi:

a) Slutar jobba och vi flyttar till ett billigare boende. Det är därför startvärdet skiljer sig från min frihetskvot jag ibland redovisar där jag räknar med nuvarande kostnader (vilka är höga, framförallt beroende på att vi kostar på oss ett dyrt boende).

b) Att vi långsiktigt lever på 3% av kapitalet, vilket kan komma från en kombination av utdelningar och försäljningar.

3) Möjligt sparande - här simulerar jag två fall: Inget sparande alls, samt ett för mig ordentligt sparande varje år.

4) Utveckling på kapitalet - här simulerar jag 2% och 6% per år i utveckling i genomsnitt. Optimistiskt? Pessimistiskt? Ja, därom tvistar de lärde, men jag skulle personligen vara mycket nöjd med 6% i snitt över tid.

 

År    Sparande 2% 6%
Sparande 2% 6%
2021 0 60% 65%
 300 000 65% 70%
2022 0 62% 69%
 300 000 68% 75%
2023 0 63% 73%
 300 000 70% 81%
2024 0 64% 78%
 300 000 73% 88%
2025 0 65% 82%
 300 000 76% 94%
2026 0 67% 87%
 300 000 79% 101%
2027 0 68% 92%
 300 000 82% 109%
2028 0 69% 98%
 300 000 85% 117%
2029 0 71% 104%
 300 000 89% 125%
2030 0 72% 110%
 300 000 92% 134%
2031 0 74% 117%
 300 000 95% 144%
2032 0 75% 124%
 300 000 99% 154%
2033 0 77% 131%
 300 000 102% 164%
2034 0 78% 139%
 300 000 105% 175%


Värden över 100%, dvs de grönmarkerade är alltså när jag är finansiellt fri. 

Utan sparande blir jag alltså aldrig finansiellt fri med 2% avkastning på kapitalet, men med 6% avkastning blir jag det i slutet av 2029.

Förutsatt att man har hälsan och jobb är det dock inte troligt att jag själv skulle sluta spara. Fortsatt sparande skulle ju skynda på teoretiskt pensionsdatum, men givetvis betyder sparandet mindre och mindre ju större själva kapitalet är.

Med ett för mig ordentligt sparande på 300 000 kr/år blir jag finansiellt fri tre år tidigare om jag lyckas få 6% avkastning på mitt kapital. Tre år är ju ganska lång tid att njuta av friheten istället för att "tvingas" gå till saltgruvan dag in och dag ut. Dessutom, utan sparande är det lätt att man vänjer sig vid ny nivå på utgifterna och det flyttar ju i sig fram mitt "frihetsdatum".

Det går att vrida det här fram och tillbaka, men onekligen ger ett (tidigt) sparande och investerande möjligheter till att dra ner på sparkvoten och trots det nå den finansiella friheten innan normal pensionsålder. Nu ska ju bara marknaderna spela med och det har ju börjat ganska bra (milt sagt) i år.


söndag 18 april 2021

Mer slarv i XACT Norden Högutdelande

Jag skrev för en tid sedan ett inlägg om otydligheten kring utdelningstillfällen i XACT Norden Högutdelande (länk). 

Jag har sedan dess köpt in mig i denna börshandlade fond, så jag är positivt inställd till denna fond. Däremot stör jag mig lite på det slarv som verkar finnas i en del av relaterad dokumentation. 

Denna gång har jag upptäckt felaktigheter i årsberättelsen! Denna kombinerar alla årsberättelser för Handelsbankens fonder (under 2020 gick XACTs fonder över till Handelsbanken Fonder AB) och är ett litet nätt dokument på nästan 200 sidor (länk). Ingen vettig människa läser väl detta dokument, men en ovettig sådan (jag) tog mig en liten titt.

Det jag letade efter var förhållandet mellan mottagna och gjorda utdelningar. Fonden har ju som mål att dela ut 3-4% av värdet årligen, vilket kanske speciellt under 2020 inte alltid motsvaras av mottagna utdelningar. Jag blev distraherad från detta uppdrag på grund av annat som uppdagades.

Döm om min förvåning när jag på sidan 156 läser om fondens största innehav:Tiffany, Verizon och Bristol-Myers Squibb? Det känns inte som några nordiska bolag det där... Mycket riktigt, de återfinns inte på nästa sida i listan över fondens innehav (vilket är mer i linje med vad jag förväntat mig):

Nu är jag ju inte bara ägare till några andelar i denna fond, utan även i Handelsbanken, denna bastion av stabilitet, ordning och reda. Trodde jag. 

Det smärtar i ordningssinnet!

(För en i finansbranschen mycket rimlig timpenning kan jag ställa upp på att läsa igenom hemsidor, dokumentation och annat. Den här gången var det gratis. Varsågoda.)


onsdag 7 april 2021

Kvartalets inköp del II: XACT Norden Högutdelande!

I enlighet med mina inköpsregler (handla vid kvartalsslut +/- en vecka, max för totalt 250 000 kr) fanns det trots mina inköp för ett par veckor sedan utrymme att handla mer. 

Sagt och gjort inhandlades idag följande till aktieportföljen:

    2021-04-07 köptes 500 st XACT Norden Högutdelande för 133,04 kr/andel

Vän av ordning noterar nu följande:

1) Vad gör en fond i aktieportföljen?

2) Varför inte motsvarande fond utan utdelning (vilket Egon sagt att han inte fokuserar på)?

3) Är alla Egons fjantiga sofistikerade investeringsregler nu kastade överbord till förmån för att bli en dagshandlare ("daytrader")?

Ja, inte är det hundraprocentigt i linje med tidigare kommunicerad strategi, men här följer ändå en förklaring till denna "korsning av Rubicon" (fråga bloggrannen Sofokles om denna metafor) i aktieportföljen:

a) Jag har ju uppnått max antal aktier i portföljen (15) även om jag ännu inte är fullinvesterad i en av aktierna (Axfood).

b) Jag väljer oftast att handla in mig över tid i mina aktier, varför det inte var läge att köpa mer Axfood denna omgång.

c) Tro det eller ej, men jag gillar på något sätt ändå att få utdelningar.

d) Bloggrannen Petrusko har ju genom lång tid av vurmande för just denna fond fått även mig att "skåda ljuset". Ett dåligt skäl, ja, men jag tycker han skriver förtroendefullt (inte bara om denna investering).

e) En vacker dag när jag inte lever på lönearbete, kan det ju trots allt vara trevligt med att per automatik få ut lite pengar. Nej, jag har inte blivit en fullfjädrad utdelningsinvesterare. Ännu...

f) Trots mina tidigare inköp för ett par veckor sedan har börsen inte vikit neråt. Ännu. Detta kanske blir den utlösande faktorn.

g) Nej, någon dagshandlare kommer jag inte att bli. Jag kommer att fortsätta handla runt kvartalssluten.

h) Framförallt tror jag att det är en bra och relativt "säker" investering i det långa loppet (trots punkt f ovan).

 

onsdag 31 mars 2021

Aktieportföljen 2021-Q1

Börsen har stängt för kvartalet och jag kan därmed sammanställa aktieportföljens storlek och utveckling. Från att portföljen tidigare aldrig stängt ett kvartal över fem miljoner (men varit väldigt nära) var det nu tal om att nästan(!) stänga över sex miljoner. I och för sig dopad av insättningar under kvartalet, men ändå:

 

Fördelningen mellan innehaven från för ett par dagar sedan:

Spiltan14.2%
Lundbergföretagen 12.5%
Investor B 12.2%
Industrivärden C 10.9%
Castellum 7.7%
Bahnhof 7.3%
Skanska B 7.0%
Equinor 6.7%
Telia 5.4%
Handelsbanken B 5.0%
H&M 4.3%
IPCO 3.4%
Axfood 1.8%
Catena Media 1.0%
Advenica0.6%  
  

Fördelningen över tid kan ni hitta på innehavssidan. Det finns viss kassa (ca 5%) som räknas med i värdet i grafen ovan, men inte i fördelningen av innehaven. Dessa pengar kommer att investeras när det blir dags, dvs tidigast om ett kvartal.

Som vanligt går portföljen (+10,2% i år) sämre än index (+14,3% för Stockholm All-Share Cap i år), men jag gråter inte när jag loggar in på depån. Vi får se om/när jag kommer till en punkt att jag säljer allt och lägger in i en indexfond. Inga lätta beslut, så jag avvaktar med sådana funderingar till efter 2021.

fredag 26 mars 2021

Kvartalets inköp: Axfood, Bahnhof, Castellum och Skanska

Aktieportföljen har belönats med mer pengar och i och med att vi är runt ett kvartalsskifte tillät jag mig återigen att göra några inköp. 

2021-03-26 köptes 850 st Bahnhof för 37,70 kr/aktie

2021-03-26 köptes 200 st Castellum för 198,80 kr/aktie

2021-03-26 köptes 200 st Skanska för 231,60 kr/aktie

I de tre aktierna ovan är jag därmed "fullinvesterad"! 

Dessutom passade jag på att dubblera mitt innehav i Axfood:

2021-03-26 köptes 250 st Axfood för 207,60 kr/aktie

Fina aktier allihopa. Kanske lite "tråkiga", men jag gråter inte när jag loggar in på depån.
 
Fördelningen i portföljen ser därmed ut enligt nedan:

Spiltan 14.2%
Lundbergföretagen 12.5%
Investor B 12.2%
Industrivärden C 10.9%
Castellum 7.7%
Bahnhof 7.3%
Skanska B 7.0%
Equinor 6.7%
Telia 5.4%
Handelsbanken B 5.0%
H&M 4.3%
IPCO 3.4%
Axfood 1.8%
Catena Media 1.0%
Advenica 0.6%  
  

   
     

Som ni kan se på innehavssidan är Axfood därmed den enda aktien i vilken jag inte är fullinvesterad. En lång resa som inleddes 2014 börjar därmed så sakteliga närma sig sitt slut, men mer om det när vi väl har kommit dit.

Jag återkommer med portföljens värde och utveckling över tid när vi har bytt kvartal.

lördag 20 mars 2021

När delar XACT Norden Högutdelande ut egentligen?

Diverse bloggrannar har ju talat sig varma för den börshandlade fonden XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF). Även er egen Egon är positiv till denna fond, men äger i dagsläget inga andelar i den.

Bra riskspridning genom andelar i 40+ stabila nordiska bolag och regelbunden utdelning nämns som några av fördelarna. Dessutom ges den ut av Xact Fonder som ägs av Handelsbanken. Det är svårt att inte hålla med om att detta är "bra" och passar de flesta som inte är ute efter snabba klipp och gillar den psykologiska effekten av att flytta sina egna pengar från "fickan till plånboken" (de så kallade utdelningsfundamentalisterna) alternativt vill få loss lite pengar utan att behöva göra något aktivt.

Jag ser egentligen bara en nackdel och det är att fonden följer något slags hållbarhetskriterium, men låt oss lämna den debatten därhän för denna gång. 

Lite mer intressant blir det när man tittar på när fonden delar ut. Här blir en enkel man som jag själv lite lätt konfunderad. I dagsläget kan man nämligen hitta tre olika besked via deras egen hemsida:

 

1) I fondens korta beskrivning:

 

2) I det "legala dokumentet" (KIID) som det länkas till:

 

3) I ett pressmeddelande för ca 40 dagar sedan:

 

Jag antar att det är pressmeddelandet som gäller. Att det kan ta lite tid att i större bolag skriva ett nytt editera ett legalt dokument, få det godkänt och ladda upp detta kan jag förstå, men de har väl redan sedan en längre tid delat ut mer än en gång per år? (Okej, det står ju faktiskt "normalt" i både punkt 1 och 2, så pressmeddelandet meddelar väl bara det nya onormala läget...)

Att inte uppdatera hemsidan på 40 dagar känns lite... slarvigt.

Oavsett, det är inte omöjligt att er egen Egon trots detta köper en liten pott nästa han tillåter sig själv att handla. Tur att han inte kräver hundraprocentig ordning och reda. Normalt sett alltså.