fredag 29 oktober 2021

Över en miljon i en aktie (Spiltan)!

Spiltan har nyligen bytt lista och kan numera handlas så ofta som en gång i veckan! Tidigare (på Pepins lista) kunde man handla dem en gång i månaden. Jag köpte mina aktier redan 2012 på det som då kallades Alternativa listan. Det var lite meckigt och kostade 500 kronor i courtage om jag minns rätt. Det var dyrt med tanke på att jag investerade runt 30 000 kronor.

Trots att jag under resans gång har sålt för mer än 30 000 kronor och därmed tagit ut min insats har detta visat sig vara min bästa aktieaffär någonsin (med nuvarande värdering som inte har realiserats). 

I och med listbytet ökade kursen med ca 10% och jag äger nu för första gången någonsin aktier värda över en miljon kronor i en enda aktie:

 

 

Jag önskar att mitt inköp bottnade i en mycket rigorös analys, men jag köpte dessa aktier helt enkelt som ett slags stöd och uppmuntran till VD:n Per H. Börjessons sunda åsikter kring investeringar, att spara till pensionen osv.

Att Spiltan tidigt skulle investera i Paradox som haft en fantastisk utveckling är naturligtvis ingenting jag kunde veta när jag köpte. 

Att "låta vinnarna löpa" är ingenting jag varit särdeles bra på, men i detta fall verkar det ha lyckats. Kanske kan den infrekventa och lite krångliga handeln ha spelat in.

En annan fördel med byte av lista är att Spiltan dyker upp i samma tabell som alla andra aktier i depån på Avanza och inte längre under kategorin övriga.

Jag har ju som regel att ingen enskild aktie ska utgöra mer än 20% av portföljen och dit är det en bit trots den fantastiska utvecklingen så långt. 

För att inte bli alltför imponerad, vill jag påminna läsekretsen om att jag också äger aktier som är värda 30% mindre än jag köpt dem för.

Jag har i nuläget inga planer på att sälja och är naturligtvis glad att jag hittills bara sålt 10% av innehavet och inte mer.

Ibland har man tur!

fredag 15 oktober 2021

Aktieportföljen: Mina "regler", portföljen är full och framtiden

Det här inlägget är en renskrivning av de regler jag har haft för att bygga upp min aktieportfölj. Dessa har mer eller mindre följts sedan 2015 och skrevs i sinförsta version (vilka faktiskt har följts i stort sett) 2016 i detta inlägg. Hur jag gick tillväga i praktiken fram till 2019 finns beskriver i detta inlägg.

En av anledningarna till att följa dessa regler var att komma ifrån mitt aktiva köp/sälj beteende, som vid närmare granskning inte visade sig ge så mycket överavkastning, fick känslorna att pendla kraftigt och tog ganska mycket tid. 

I och med senaste kvartalets inköp har jag uppnått "slutmålet" med aktieportföljen. Det tog drygt sex år.

Reglerna i korthet:

1) Investera endast pengar jag "vet" att jag inte behöver de närmsta åren.

- Jag har en buffert, lever på min lön och har haft förmånen att inte vara arbetslös under den tiden portföljen byggts upp.

2) Jag ska köpa upp till 300 000 kr (+/- 5%) i varje aktie (jag kan runda av till ett jämt antal aktier).

- Detta har gjorts med undantag för s k "kryddor" där jag investerat upp till 100 000 kr. Ett annat undantag är Spiltan - som köptes innan några regler kom på tal - där en fantastisk utveckling gjorde att jag inte investerade mer.

3) Jag ska alltid ha minst tre och max fem aktier att investera i, dvs där jag inte uppnått min målinvestering.

4) Portföljen ska innehålla max 15 aktier totalt (vilket mot slutet innebar att jag fick rucka på regel #4 såklart).

5) Jag köper endast runt kvartalsskiften (+/- en vecka) och för max 250 000 kr totalt, även om det finns mer pengar i kassan.

6) Jag säljer endast i exceptionella fall, t ex någon form av skandal.

7) Ett innehav får inte utgöra mer än 20% av portföljen. Tillägg när portföljen nådde viss storlek/ett visst antal aktier (kan det ha varit tio?).

8) Totalvärdet följs upp och antecknas (sedan några år även på bloggen) kvartalsvis. (Ja, jag tittar naturligtvis under kvartalets gång, men skulle ärligt vilja sluta göra det, men finner att det inte är så enkelt som det låter.)

Så, hur har det då gått? 

Det är kanske inte den mest aggressiva strategin eller den mest intressanta aktieportföljen heller för den delen, men det har funkat för mig och jag är framförallt mycket nöjd med att ha följt mina regler. Jag är även ödmjuk inför det faktum att jag har haft mycket tur.

Jag är också mycket nöjd över att inte ha sålt under nedgången i slutet av 2018 eller under "coronadippen".

I reda pengar har jag stoppat in 4 000 000 kr och har i dagsläget en portfölj värd ca 6 800 000 kr. Fördelningen mellan de olika aktierna kan ni se i senaste kvartalsredovisningen, vilket i skrivan stund är denna.

Jämfört med ett index har jag inte direkt överpresterat, tyvärr:


Vad händer framöver?

Vem vet, jag kanske får ett ryck och inser att jag borde investera allt i någon indexfond istället. Men, med ganska stor säkerhet låter jag nu aktierna utvecklas på egen hand. Förutom det:

1) Framöver planerar jag inte att investera mer pengar i aktieportföljen. 

2) Den kassa som finns samt kommande utdelningar kommer att investeras i XACT Norden Högutdelande eller kanske någon av "kryddorna", dvs "stanna" i portföljen.

3) Nysparande går in i fonder utanför aktieportföljen.

Kanske byter jag ut något innehav, men det är inget jag planerar i nuläget.

 

Följer ni några regler? Hur skiljer de sig? Vad gör/skulle ni göra annorlunda?

fredag 8 oktober 2021

Lån inom släkten

Nära släktingar ska - främst av åldersskäl - flytta till ett enklare boende. Det är i sig bra, även om just själva flytten kommer att bli "intressant", bl a av skäl som bloggrannen Sparo beskriver här

De lyckades sälja sitt ganska svårsålda boende till slut och tog då upp jakten ordentligt på att hitta ett nytt ställe att bo på. De hittade till slut ett nytt litet ställa att köpa. Tajmingen tvingar dem att ligga ute med pengar för det nya boendet innan det gamla säljs. Netto blir det cirka noll i skillnad.

Bilden har egentligen ingenting med texten att göra annat än att de skulle kunna vara ett enklare boende.

Det är lite oklart om de frågade min fru, eller om det var hon som kom med förslaget, men vi har nu sålt av lite fonder för att kunna låna dem dessa pengar i några månader som ett slags "brygglån". Det är långt över en årslön.

Det var svårt att säga nej till släktingar som ställt upp genom årens lopp och som är "bra människor". Papper och ränta har vi inte brytt oss om, även om transaktionerna skett elektroniskt.

Jag känner mig inte orolig och tycker det känns bra att kunna ställa upp, men vad tycker den lilla läsekretsen om att låna pengar till (nära) släktingar? Bara bra erfarenheter trots att man kan hitta många exempel om motsatsen?


fredag 1 oktober 2021

Aktieportföljen 2021-Q3

Under kvartalet minskade portföljens värde något och slutade på 6 824 598 kr. Att komma över sju miljoner verkar svårt, men det kommer förhoppningsvis så småningom. 

Under kvartalet köptes aktier i Axfood och andelar i XACT Norden Högutdelande och vid kvartalets utgång såg fördelningen ut enligt nedan:

Spiltan 13.8%
Investor B 11.6%
Lundbergföretagen 11.1%
Industrivärden C 8.3%
Equinor 7.7%
Castellum 7.2%
Bahnhof 6.0%
Skanska B 5.7%
Xact Norden Högutdelande 4.9%
IPCO 4.5%
Handelsbanken B 4.5%
Axfood 4.5%
Telia 4.4%
H&M 3.3%
Advenica 1.5%
Catena Media 1.1%

För första gången i mitt liv äger jag aktier för 900 000 kr i ett bolag (Spiltan alltså). Inte så illa med tanke på att jag investerade lite drygt 30 000 kr och har tagit ut mer än min insats på resans väg.

I övrigt kan jag meddela att jag nu är fullinvesterad i portföljen! Det har tagit lite drygt fem år att komma till denna punkt, men jag återkommer till det i ett separat inlägg.