lördag 30 november 2019

Utdelningsåret 2019 till ända

I och med utdelning från Equinor (f d Statoil) häromdagen har utdelningsåret gått till sitt slut. Sammantaget har utdelningar motsvarande 125 314 kr (före skatt) inkasserats och därmed uppfyllt årets mål på 120 000 kr med råge.

Över tid ser utvecklingen bra ut:


Även tidigare år har jag ju fått utdelningar, men jag redovisar här från 2015 vilket råkar sammanfalla med bloggens start och min "nya" stragegi för det här med investeringar.

Jag har inget direkt mål för just utdelningar 2020. Jag är ju som bekant, inte medlem in Trossamfundet Utdelningsinvesterarna. Dessutom planerar jag inte att köpa fler aktier 2020, så det blir helt enkelt upp till de bolag jag har att antingen dela ut mer eller mindre. Att sitta och göra prognoser för detta är inget jag vill lägga tid på.

Även om jag som sagt inte lägger alltför mycket fokus på just utdelningarna, är det ändå trevligt att ha i snitt över 10 000 kr i månaden i utdelning. Detta är dock före skatt.


lördag 2 november 2019

Sparkvot och frihetsgrad 2019-10

Sparkvoten för oktober landade på fina 45%. Som vanligt inget särskilt snålande inblandat här, men inte heller några oförutsedda eller ovanliga utgifter. Vi tangerar rekordet kring frihetsgrad sett till de senaste tre månadernas utgifter.

Tre månaders utgifter är naturligtvis alldeles för kort tid att mäta på, men även sett till sex och tolv månaders utgifter går frihetsgraden åt rätt håll:Resan mot den ekonomiska friheten fortsätter.