fredag 27 augusti 2021

Hedgefonder - tack och adjö!

Det har ju varit på tapeten tidigare att jag skulle sälja av mitt innehav (Brummer Multi-Strategy 2xL) i min s k hedgeportfölj. 

Tro det eller ej, men detta har nu hänt!!

Förra gången det var på tapeten gav jag Brummer och Partners ett offentliggjort ultimatum som fick dem att skärpa till sig (länk). Denna gång spelade jag med slutna kort och de lyckades inte till halvårsskiftet att gå upp med mitt minimikrav vid positiv börs på 2% (utan istället 0,3%), så jag la in en säljorder och har i dagarna fått pengarna för detta utbetalda (det tar ett tag eftersom fonden handlas månadsvis).

Den ädla konsten att trimma sin "hedge".

Några av läsarna har rekommenderat mig att göra detta tidigare, bl a på grund av den höga avgiften (7,65% enligt Avanza). Man bör i sammanhanget komma ihåg att hedgeportföljen faktiskt några gånger presterat bäst på årsbasis av alla mina portföljer, så det är inte så att jag är oerhört missnöjd eller bitter.

En aspekt som spelat in i sammanhanget är att jag över tid vill förenkla mina investeringar, åtminstone i det avseendet att jag reducerar antalet olika portföljer/depåer.

Vad ska jag då göra med pengarna? 

Jag handlar ju som bekant endast i samband med kvartalsskiften, så jag har några veckor på mig att klura ut det, men grundplanen är att lägga in en stor andel i två av de aktieindexfonder jag investerar i (Länsförsäkringar Global Indexnära och SEB Sverige Indexnära A) och resten i Spiltan Högräntefond.

Framtiden får utvisa om denna manöver läggs i facket av dumheter på börsens topp, eller om det visar sig vara rätt. Att ha minskat antalet depåer/portföljer känns dock bra. 

Enkelhet är en dygd enligt vissa. Dumheter enligt andra. Vad tycker ni?

fredag 13 augusti 2021

Miljöbolag - vilka ska man investera i?

I min portfölj har jag två tunga oljeinvesteringar - Equinor och IPCO (International Petroleum Corporation). Normännen i Equinor har en hel del initiativ kring förnybar energi, vilket ligger rätt i tiden, medan kanadensarna (om jag får kalla dem så) fokuserar mer på kärnverksamheten i form av "fulolja" från sandområdena i Kanada.

Tycka vad man vill om dessa bolags huvudverksamheter, men i den rådande publika opinionen är de inte så populära. Viss "greenwashing" kan man nog beskylla det ena av dessa bolag för. Allt fler fonder använder sig också av någon slags moralisk kompass och "ESGar" sina innehav. Mina innehav i dessa två bolag kan också ses som en motreaktion mot detta om man vill vara på det humöret.

Rent ekonomiskt har Equinor levererat utdelningar varje kvartal och står för närvarande på +39% i portföljen. IPCO å andra sidan har inte levererat några utdelningar alls och står på -15%. Det senaste året har dock bjudit på stigande kurser för båda i takt med att oljepriset har höjts.

 


Finolja.

Omställningen till icke-fossila bränslen händer, men det kommer nog att ta ett bra tag innan vi har gjort oss av med vårt oljeberoende. Detta har åtminstone tidigare fått mig att tro att verkligheten kommer att värdera upp dessa bolag, vilket som sagt har skett under senaste året även om flera andra bolag i porföljen har utvecklats bättre under den tid jag ägt delar i dem. Däremot kommer vi kanske inte att nå "Peak Oil", utan snarare "Peak Oil Consumption" vilket senaste OPEC mötet tyder på (många länder vill pumpa mer, dvs har möjligheten). 

Oavsett, även en härdad man som jag själv har börjat inse att vi måste få ordning på vår lilla planet och då sneglat på bolag att eventuellt växla till. Ett sådant är Powercell. De verkar ha bra produkter, även om det nog är svårt att komma ikapp "asiaterna", bra ledning osv. Problemet är att verksamheten så långt drivs med stora förluster. Även om kursen kommit ner i år är jag tveksam till att investera.

Så, nu söker jag hjälp från den kloka läsekretsen: Om man vill investera i "miljöbolag" som borde ha framtiden för sig, vilket/vilja ska man välja och varför? Kanske en grupp av bolag och se vilka som har framgång, men då kanske man bör köpa en fond (vilken?)?