torsdag 2 maj 2019

Brummer stänger Nektar!

Jaha, där ser man: Mindre än ett halvår efter att jag sålt, hör vi nu från Brummer att de efter 21 års verksamhet lägger ner fonden Nektar.

En gammal klassiker vi nu får vara utan.

 Ganska stilren skulle man kunna säga om fondens logga.

Samtidigt verkar det som att jag inom kort kommer att sälja halva mitt innehav i Brummer Multi Strategy 2xL, men det är en månad kvar innan beslut tas. 

Ja, jag vet att de är mästare på att ta betalt, men min tanke med att ha hedgefond(er) i portföljen är ju att sprida mina risker. Samtidigt vill jag påminna om att 2017 var det faktisk mina hedgefonder som presterade bäst - efter avgifter! - av mina portföljer.

Vi får med andra ord se hur mycket hedgefond det blir för er egen Egon framöver. 

onsdag 1 maj 2019

Sparkvot och frihetsgrad april

Sparkvoten i april uppgick till fina 54%. Dock är detta mycket tack vare extra hög inkomst, eftersom min bonus för 2018 betalades ut under april.

Utgifterna har dock de senaste månaderna varit höga, varför frihetskvoten dalar neråt.


Jag har ju upprepade gånger hävdat att detta inte är en snålblogg, men de senaste månadernas utgifter har varit alldeles för höga. Det har inte varit någon enskild kostnad som stuckit ut. Det som "kostat på" är framförallt resor, en del gjorda och en del som kommer framöver. Trevligt i sig, men skjuter den finansiella friheten än längre in i framtiden och inte ens ökat kapital p.g.a. fin utveckling på aktiemarknaderna klarar av att parera detta.