söndag 1 september 2019

Sparkvot och frihetsgrad 2019-08

Sparkvoten för augusti landade på 42% vilket var överraskande högt för mig. Trevligt. Inga extra inkomster eller specifika "snålinitiativ" bidrog till detta.

Efter att relativt dyra april och maj gått ur beräkningen för frihetskvoten baserat på de senaste tre månaders inkomster fortsatte frihetskvoten sin uppgång och börjar närma sig rekordnivåer. Trevligt även detta.

I grafisk form:


Inkomster och naturligtvis även utgifter kan variera över tid, men även sett till sex och tolv månaders utgifter går frihetskvoten nu äntligen åt rätt håll igen:


Det är alltså den gröna 12-månaderslinjen som ska upp till 100% för att jag ska kunna förkunna mig själv finansiellt fri. I dagsläget ligger jag på 52%, så det är en bit kvar, men nu verkar jag återigen vara på väg åt rätt håll.