torsdag 27 april 2017

Advenica: Nyemission, bonusprogram och kanske ett köptillfälle?

Mitt "kryddinnehav" Advenica beslutade på årstämman häromdagen om att nyemittera aktier genom en så kallad företrädesemission, vilket innebär att vi som är aktieägare den 2 maj får en täckningsrätt per aktie och fyra sådana täckningsrätter ger rätten att köpa en aktie för 14 kronor.

Under dagen slutade kursen på 17 kronor.

Sett enbart till detta vore detta alltså i dagsläget en bra affär, men aktien har pendlat mellan 15 - 27 kronor under året, så som jag skrivit förr är detta inget för den riskaverte.Jag kommer med mycket stor sannolikhet att delta i denna emission, eftersom jag ännu inte är "fullinvesterad" i bolaget.

Andra nyheter är att man flyttar styrelsens säte från bondhålan Lund till storstaden Malmö samt inför ett bonusprogram för ledningen. Man börjar växa upp med andra ord!

Bonusprogrammets upplägg verkar vettigt för mig och utfaller endast med vinst för de som utsätts endast för detta om även vi aktieägare får se minst 40% värdeökning (baserat på genomsnittlig kurs under två veckor i sommar) till september 2020. Den cyniske spår nu att bolaget kommer att pressa ner sin kurs under dessa två veckor (24 juli - 4 augusti). Kanske uppstår bra köptillfällen då. Dock inte för mig, eftersom jag håller mig till mina regler och endast köper under kvartalssluten (undantaget speciella händelser som ovan nämnda tidsbegränsade nyemission).

Allt detta enligt en kommuniké från bolaget.

lördag 22 april 2017

Hedge, index och guld de senaste tio och fem åren - investera på lång sikt

Tillägg (efter korrekt kommentar från Lord Metroid, som har en egen blogg - tack): Observera att jämförelsen haltar eftersom guld och DJ World index inte är korrekt, då dessa inte handlas i SEK.


Jag satt och funderade lite på mina innehav i hedgefonder (jag äger ju hedgefonder via både min hedgeportfölj och mitt index vs. hedge experiment) samt att de flesta påtalar att vi sparar på lång sikt, vissa till pensionen, andra till att uppnå den ekonomiska friheten.

Om hedgefonder finns det många åsikter och många hävdar att det ofta inte lönar sig jämfört med en indexfond över tid, t ex den kände herr Buffet. I andra fall finns det hedgefonder som är mycket framgångsrika enstaka år, men sedan faller platt, medan andra visar längre perioder av framgång för att sedan fallera alternativt faktiskt stängas ner! (Intressant läsning om detta kan du hitta här (länk till artikel på engelska på Investopedia.)

Hur som helst, jag har i dagsläget inga planer på att ändra i min egen hedgeportfölj, men skulle vi få se en större sättning på aktiemarknaderna (typ nedgång på 30% eller mer) kommer jag nog att sälja av och växla över till aktiefonder.

Till saken. Jag satt och kollade lite på Avanza och började jämföra lite olika tillgångslag över tid. Som hedgefond använde jag mig av Brummer Multi-Strategy 2xl, vilken jag äger och som har belåning och därmed borde vara "extra bra" (förutsatt att de är framgångsrika förstås). Efter lite val fick jag fram en graf där jag jämför med OMXS30 (index utan utdelningar), SIX30RI (index med utdelningar), guld och DJ World index. Den tillgång med kortast livstid är Brummers fond som går tillbaka till 2008.

Resultatet som ni kan se i bilden nedan kommer inte direkt som en överraskning, men nog var jag lite överraskad över att se att hedgefonden presterat bättre än DJ World Index. Guld har visat sig vara den sämsta investeringen över denna tidsperiod.
Nu kan ju vän av ordning hävda att jämförelsen är lite orättvis, eftersom vi under 2008 kom ur finanskrisen (åtminstone om man ser till aktiekurserna) och att jag inte tagit hänsyn till risk/volalitet, men även över de senaste fem åren träder en liknande bild fram, med den viktiga skillnaden att nu har även DJ World Index presterat bättre än hedgefonden:Så, vad kan man dra för slutsatser om det här inför framtiden? 

Som vanligt, inga säkra slutsatser alls, tyvärr. Att äga guld verkar inte ha varit något vinnaralternativ, med en uppgång lägre än de alternativ jag jämfört med och faktiskt en nedgång sett till de senaste fem åren. Guldbaggarna kommer naturligtvis att få rejäl revansch i den snart stundande kraschen.

Och nu till det viktigaste av allt: Hur gör jag med mina egna pengar? 

Med facit i hand har jag naturligtvis gjort fel som har behållit både min hedge- och fegisportfölj under de senaste åren åtminstone, men jag planerar inga förändringar. Även om jag köper fler aktier vid de flesta kvartalssluten skulle det inte överraska mig om börsen står betydligt (minst 20%) lägre än idag om 1-2 år (observera att jag har haft denna tro länge). Jag behåller därför både min hedge- och fegisportfölj i befintligt skick, fortsätter att köpa indexfonder i fondportföljen regelbundet och aktier i aktieportföljen kvartalsvis.

En aning trist, men jag ser en stor fördel med att hålla mig till mina egna regler och inte impulsköps (eller sälja) aktier och andra värdepapper.

(Resonemang om det svarta guldet (oljan) sparar jag till en annan gång.)

fredag 14 april 2017

Det är så trist att vara disciplinerad!

Jaha, så sitter man här på långfredagens afton, läser lite ekonomibloggar och inser att det här med att ha tydliga investeringskriterier och regler blir förbannat trist när man - som jag - bestämt sig för att inte spontanhandla efter att ha läst en intressant artikel på DI eller - mer vanligt under senare år - på någon av de många intressanta bloggar som finns.Mitt fondsparande går på automatik, aktieköp sker en gång per kvartal och aktieförsäljningar sker aldrig. Trist. Annat var det förr (med ytterst begränsad - läs negativ - framgång). Det är nya tider i Egons liv nu (även om aktieportföljen i år gått lite sämre än index hittills).

Att det som är bra för en ska kännas så förbannat trist är ju lite synd. Att jag lyckas hålla mig till mina regler överraskar mig allt som oftast. Jag inser att det faktiskt stärker min disciplin genom att skriva några ord då och då på denna lilla blogg.

Några utdelningar har dock trillat in på senare tid (Telia, Lundbergs och Statoil) vilket naturligtvis muntrar upp. Dessutom kommer det att avsättas tid till träning under helgen - bra, nyttigt och faktiskt kul!

Glad påsk tillönskas den lilla läsarskaran.

söndag 2 april 2017

Mål 2017 - status

Jag publicerade för en tid sedan mina mål för året och tänkte att det är dags för en liten uppdatering. den minnesgode kommer ihåg att jag hade fyra ekonomiska mål och sex mer relaterade till träning och hälsa.

Låt oss börja med de ekonomiska:

1) Ha en sparandegrad över 30% av nettolönen under 2017. - OK
Här måste jag erkänna att jag inte haft tillräcklig koll för att kunna ge en siffra, men är ganska säker på att jag ligger strax över plan i skrivande stund. Jag måste komma ikapp med mina beräkningar helt enkelt.


2) Hålla mig till mina investeringsregler oavsett hur marknaderna beter sig. - OK
Jag har hittills endast köpt under kvartalsslut och inte investerat utanför mina egna regler.

3) Spara undan/investera tillräckligt för att köpa två nya aktier i aktieportföljen. - OK
Med mina reglar där jag max får ha fem aktier i vilka jag inte är fullinvesterad är detta inte helt enkelt. Tidigare i veckan var det dags för köp och jag kunde köpa in mig i en ny aktie (och valet föll på Castellum).

4) Komma fem procentenheter närmare den finansiella friheten. (Definierat som ökad investering, ej värdeutveckling - vare sig positiv eller negativ). - OK
Se punkt 1 ovan.

Så långt ser det alltså bra ut, även om jag borde se tal att tälja upp mer ordentligt så att jag kan komma med exakta siffror.Över till träning och hälsa:

5) Kunna göra 40 ordentliga armhävningar i sträck. (idag: 20 st) - EJ OK
Här ligger jag efter, eftersom jag av olika anledningar inte tagit mig tid (läs varit för lat) för att ägna mig åt armhävningar. 

6) Kunna utföra plankan i minst 120 sekunder (idag: 70s). - EJ OK
Se punkt 5 ovan.

7) Ro 5 km roddmaskin på under 19:30 minuter (idag: 20:45 min). - EJ OK
Även här ser det tufft ut, men här kan jag faktiskt skylla på att roddmaskinen befinner sig i flyttlasset sedan några veckor tillbaka.

8) Åter kunna springa 10 km på under 60 minuter (idag: 68 min). - OK
Jag har börjat springa lite mera och klarar idag av att springa 7-8 km i ett tempo som understiger 6 minuter per kilometer. Ett par tre kilometer till och sedan är jag i hamn!

9) Väga under 100 kg (idag: 106 kg). - OK
Den ökade löpningen har hjälpt mig även här, men även vågen befinner sig i ovan nämnda flyttlass, så något exakt värde går inte att få. Om jag får gissa väger jag idag 103 kg, så jag är på rätt väg!

10) Läsa minst 10 böcker under året (varav max 5 jobb- eller ekonomirelaterade). - EJ OK
Här ligger jag lite efter plan. Jag har läst två böcker och en fjärdedel av året har gått. 

När det gäller tränings- och hälsomålen ser det med andra ord mer bekymmersamt ut, tyvärr.


Summa summarum ligger jag okej till på sex av de tio målen, men när det gäller träningen ligger jag onekligen efter och här måsta jag skärpa till mig. När väl flytten är överstökad hoppas jag komma tillbaka med bättre nyheter.

Hur går det med dina mål för året?