onsdag 28 september 2022

Kvartalets köp och sälj

En del pengar har tillförts aktiedepån och följande affärer kunde genomföras i samband med detta kvartalsskifte:

2022-09-26 såldes 1200 st aktier i Catena Media för 24,53 kr/st (totalt 29 436 kr)

Detta är aktier jag aldrig borde ha köpt (jag gjorde ingen egen analys utan "litade" på en herre på internet) och såldes nu med ordentlig förlust. 

 

2022-09-27 köptes 250 st andelar i för XACT Sverige för 459,90kr/st (totalt 114 975 kr)

Nu är jag fullinvesterad i denna fond. Faktum är att jag i och med detta köp var fullinvesterad i alla aktier, så jag bestämde mig för att investera lite ytterligare i två kärninnehav:

2022-09-27 köptes 400 st aktier i Investor B för 161,98 kr/st (totalt 64 792 kr)

2022-09-27 köptes 500 st aktier i Castellum för 120,95 kr/st (totalt 60 475 kr)

 

2022-09-27 köptes 5 000 st aktier i Storskogen för 9,05 kr/st (totalt 45 250 kr) 

En ny "krydda" i portföljen för att ersätta Catena Media som sålts enligt ovan. En fallande kniv. Framtiden får utvisa om det går bättre än med Catena Media. 

Jag återkommer som vanligt med en sammanställning av portföljen när kvartalsslutet har passerats. Det kommer att bli mycket glädje. Skadeglädje.

I övrigt och mer viktigt: Slava Ukraini!