lördag 31 december 2016

Advenica - värdeanalys (ett försök)

Jag fortsätter att värdera de bolag jag funderar på att köpa nästa gång det är dags. Idag har turen kommit till bolaget Advenica.Jag äger ju som bekant aktier i det lilla bolaget Advenica. Eftersom bolaget går med förlust skulle det normalt sett inte platsa i min portfölj, men after att ha studerat bolaget och dess verksamhet har jag valt att ta in det som en "krydda" i min portfölj. Det betyder att jag "endast" kommer att investera upp till ett visst belopp i bolaget och detta belopp är mindre än "fullinvesteringsbeloppet" för de "normala" aktierna i min portfölj.

Hur mycket är då bolaget värt? Frågar vi marknaden är bolaget värt runt 228 257 miljoner kr eller 19,40 20,10 / aktie i skrivande stund. Den post jag köpte på mig under kvartalets inköp senast det begav sig köptes in på 15,49, så i skrivande stund har jag en mycket fin utveckling på innehavet. Jag har dock också stundtals legat på minus.

Aktien har gått starkt på sistone:Advenicas aktie är inte den mest omsatta, men jag tror inte att jag med min lilla läsekrets ligger inom risken att straffas för marknadsmanipulation.

Vi följer den vanliga mallen:

1) Bolagets verksamhet och sektor

Från Advenicas hemsida: "Advenica är inriktade på att skydda information och se till att den inte hamnar i fel händer.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav.

Vi brinner för att säkerställa integriteten i en uppkopplad värld där kommunikationen mellan personer, applikationer och maskiner ökar i allt snabbare takt. Genom att erbjuda säkra informationsutbyten skapar vi morgondagens IT-säkerhet."

Som kunder har man diverse olika försvarsmakter och andra regeringsorgan.

I mitt tycke verkar man ha en de unika produkter och certifieringar vilket gör att antalet konkurrenter är begränsat.

Resultat: OK (grön)

2) Makro- och/eller mega trender

Vi läser ofta i tidningar om hur det ena företaget efter det andra utsätts för cyberattacker och intrång, milkonton hackas osv. Samtidigt är nog mörkertalet väldigt stort, efter en del företag helt enkelt inte är medvetna om att de blivit angripna och/eller väljer att inte offentliggöra detta.

Detta är helt klart en bransch som (tyvärr, kan man tycka) har framtiden för sig.

Resultat: OK (grön)

En presentation av bolaget kan ni se här (rekommenderas):


3) Aktiens värdering

Med OK på de båda punktera ovan är det alltså värt att gå vidare och göra en värdering av aktien. Här kan man göra processen kort och enkelt konstatera att bolaget inte ens är i närheten av att göra vinst.

I och med att branschen är het och bolaget har en del intressant produkter samt certifieringar kan den spekulative hoppas på ett uppköp, men det är ingenting jag personligen räknar med. Dock räknar jag med att bolaget en vacker dag kommer att visa lönsamhet och värderingen därmed blir en helt annan.

Detta kan ta några år och det blir säkert en del fallgropar på vägen.

Risken är med andra ord hög och detta är definitivt en udda fågel i det som av vissa har titulerats en mycket tråkig portfölj. Dock tycker jag det är intressant att följa bolagets utveckling och med egna pengar på spel blir intresset naturligtvis än högre.

3.1 EPSLTM

Vinst per aktie under de senaste tolv månaderna: -1,24 kr / aktie (förlust med andra ord)

3.2 Egons NEPS, P/E och kurs

Här och i normalt fall efterföljande parametrar blir det som jag varit inne på tidigare mycket krångligt och jag väljer att klumpa ihop dessa, inte ange några värden alls och resultatet blir därmed

Resultat kurs/Egons kurs: > 150% (röd)

(Läser man om bolaget på diverse forum ska kursen upp ordentligt, men det känns inte som trovärdiga kallor.)

Summering

1) Bolagets verksamhet och sektorOK
2) Makro- och/eller mega trenderOK
3) Aktiens värderingEj OK

Jag kommer sannolikt att öka mitt innehav, även om det inte finns stöd för det enligt min egen metodik. Framtiden får utvisa om detta känslomässiga beslut visar sig vara riktigt eller inte.

Jag tycker helt enkelt att bolaget är intressant och även om jag inte tycker att det är ett rent förhoppningsbolag (man har ju faktiskt sålt produkter till vad som måste sägas vara kunder med höga krav) ligger det naturligtvis ett visst mått av förhoppning i mitt eget innehav. Jag är alltså fullt medveten om att det är mycket hög risk i detta bolag.

Brasklappar

Äger jag aktier i Advenica då inlägget publiceras: Ja (se lista över mina innehav för aktier jag äger). Tänk på att jag har mer fel än rätt och att du givetvis är ansvarig för dina egna beslut.

Åsikter/ideer/tankar?


Tillägg: Ett par timmar efter att inlägget först publicerades uppdaterade jag med aktuell kurs och diagram. (Det har gått uppåt sedan jag först skrev inlägget för ett par dagar sedan.)

torsdag 29 december 2016

Det mest lönsamma och produktiva vi kan göra: Bo.

Viss bitterhet kan förekomma i det här inlägget.

Jag fick häromveckan viss kritik till en kommentar jag gjorde på ett inlägg om skulder hos  blodgrannen Per Penning där jag kom med idéer kring att ta bort ränteavdraget samt beskatta vinster på fastigheter med 100% (minus investeringar gjorda och hur lång tid man bott i fastigheten).Radikala ideer, javisst, men i en värld med minusräntor där bostadspriserna bara går upp och vi "uppfostrar" en hel generation i att det mest lönsamma de kan göra är att köpa så dyrt som möjligt (gärna flera objekt) för att senare sälja med rejäl vinst måste det nog i mina ögon till radikala grepp för att påminna oss om att det faktiskt är hårt/smart arbete och att faktiskt producera något (nej, inte powerpoint slajds) som skapar långsiktigt välstånd.

Om den så kallade överhettade bostadsmarknaden och när "bubblan" ska spricka har det skrivits mycket och jag har inget att tillföra. Dock tycker jag att våra styrande skickar fel signaler till folket när lån de facto subventioners. Vi borde istället gynna de som tar risker och t ex startar nya företag istället för de som sysslar med det mest improduktiva av allt, spekulerar i bostäder.

Men, är inte spekulation i aktier som bloggaren själv ägnar sig åt lika improduktivt? Jo, förvisso, men jag känner att detta på något sätt ändå är en investering i något produktivt även om köp/sälj av aktier inte direkt kommer bolaget självt tillgodo.

Ångrar jag att jag inte för många år sedan köpte åtminstone en fastighet? Ja.


tisdag 27 december 2016

Friheten eller pengarna?

Den gode Onkel Tom har varit inne på ämnet ett antal gånger: Hur många av oss som säger oss spara och investera för att uppnå den ekonomiska friheten kommer verkligen att "ta oss friheten" när vi väl uppnått den där summan?

Min tes: Färre och färre ju närmare vi kommer.Jag märker själv med tiden som går att jag blir allt försiktigare, även om det är en (bra) bit kvar. Till exempel har jag i mina beräkningar gått ifrån den berömda fyraprocentregeln och räknar istället med tre procent i uthålligt uttag ur portföljen. I ett av bloggens mer populära inlägg kommer jag därmed fram till att vi behöver 8 miljoner kronor i kapital (länk). Minst...

Och det är där vi har det: "Minst". För vem vill inte ha lite marginaler i tillvaron om det går? Naturligtvis betyder "sluta jobba" inte sluta jobba för alltid. Man kan ju alltid leva på sin blogg (hmm...), föredrag och skriva böcker för att dra in några extra kronor.

Jag får väl helt enkelt omvärdera när jag börjar närma mig de där åtta miljonerna.

Hur tänker ni? Har ni hundraprocentig tydlighet kring det här?

måndag 26 december 2016

Novo Nordisk - värdeanalys

Jag äger inga aktier i Novo Nordisk, men tycker att det är ett intressant bolag och frågan jag ställer mig är om det är ett bra köp nu när kursen gått ner ordentligt på senare tid.


Låt oss gå igenom bolaget genom att använda mina normala kriterier.


1) Bolagets verksamhet och sektor

Novo Nordisk är Nordens värdemässigt största bolag och ägnar sig framförallt inom behandling kring diabetes. Man har även verksamhet inom blödarsjuka och tillväxthormon. Bolaget har lång tradition och har visat sig framgångsrika inom diabetesvård, men har på senare tid stött på en del motstånd när det gäller prissättningen. Detta har bl a lett till att man (tyvärr) beslutat sig att säga upp runt 1 000 av de runt 42 000 antända. Detta finns att läsa i senaste numret av deras aktieägartidning.

I korthet tror jag på bolagets verksamhet och att de via investeringar i forskning kommer att kinan stå sig bra i framtiden.

Resultat: OK (grön)

2) Makro- och/eller mega trender

Tyvärr kan man konstatera att behovet av diabetesvård ökar i vår omvärld. Studier visar att behovet skulle minska om vi ändrade våra kost- samt motionsvanor. Tyvärr är detta mycket svårt och vi ser i t ex Kina att behovet av diabetesvård (tyvärr) växer starkt (länk till artikel om detta från International Diabetes Foundation).

Hittills har ingen kommit på ett permanent botemedel, något som om det skulle utvecklas naturligtvis skulle förändra spelplanen radikalt.

Jag tror dock att trenden (tyvärr) kommer att fortsätta som den gjort hittills och behovet av Novo Nordisks produkter och tjänster därmed öka.

Resultat: OK (grön)

3) Aktiens värdering

3.1 EPSLTM
Vinst senaste 12 månaderna per aktie: 14,70 DKK

3.2 Egons NEPS
För de första tre kvartalen under 2016 var vinsten per aktie 11,50 DKK och låg ganska stabilt över kvartalen:

2016-Q1: 3,71 DKK
2016-Q2: 3,92 DKK
2016-Q3: 3,87 DKK

För 2015 låg man stabilt över kvartalen, så jag förväntar mig att man gör så även för det sista kvartalet 2016 och vinsten bör för helåret därmed bli (3,71 + 3,92 + 3,87) / 3 x 4 = 15,33 DKK

Bolaget meddelade i Q3 rapporten att man inte förväntar sig någon (alternativt) låg vinsttillväxt under 2017: "Sales growth is expected to be low single digit. Operating profit growth is expected to be flat to low single digit"

Jag sätter därmed (något försiktigt) den förväntade vinsten per aktie till det förväntade resultatet för 2016: 15,33 DKK

3.3 Egons P/E
Novo Nordisk har ju tidigare haft god tillväxt, men i och med ovan nämnda kommunikation från bolaget kan detta ifrågasättas framöver. Detta till trots tror jag att bolaget kan överraska positivt i och med att trenden (tyvärr) går mot ett ökande behov av konstgjort insulin i världen. Sett över de senaste 10 åren har Novo Nordisk handlats till ett P/E som lägst strax över 16 och som högst strax under 25.

Jag sätter mitt P/E tal ett snäpp högre än det brukliga, men ändock lite försiktigt: 16.


3.4 Egons kurs vs. verkliga kursen

Värdet på aktien blir med ovanstående resonemang 15,33 * 16 = 245,3 DKK

I skrivande stund kunde man köpa en aktie i Novo Nordisk för 255 DKK.

Egonkvoten = Kurs / Egons kurs = 255 / 245,3 = 104%

Resultat värdering: 104% (Gul)

Summering

1) Bolagets verksamhet och sektorOK
2) Makro- och/eller mega trenderOK
3) Aktiens värderingMedel


Jämfört med senaste stängningskurs är Novo Nordisk med andra ord något övervärderad enligt ovanstående resonemang, men läggs in i min bevakningslista för fortsatt framtida utvärdering.

Brasklappar

Äger jag aktier i Novo Nordisk bolag då inlägget publiceras: Nej (se lista över mina innehav för aktier jag äger). Tänk på att jag har mer fel än rätt och att du givetvis är ansvarig för dina egna beslut.


Ett par länkar

Andra (bättre) analyser har publicerats av ett par bloggrannar, t ex Lundaluppen.

Novo Nordisk aktieägartidning för tredje kvartalet (samma länk som ovan).

Åsikter/ideer/tankar?

söndag 25 december 2016

Aktieportföljen 2016: Utveckling, köp, sälj och fördelning

Snart kan 2016 förpassas till historieböckerna och förutsatt att det inte blir några kraftiga förändringar på börserna de närmaste dagarna har aktieportföljen under 2016 haft en för mig fantastisk utveckling. Enligt Avanzas beräkning ca +34%!Detta är absolut ingenting jag räknar med att återupprepa och jag inser att jag har haft mycket tur i att uppnå denna utveckling under året. (Förra året uppvisade min aktiedepå en värdeförändring på -3,4%.)

Totalt på innehaven har jag i skrivande stund en teoretisk avkastning på lite drygt 20%, så jag låg uppenbarligen "back" i början av året.

Så, vad har förändrats i aktieportföljen under 2016? Låt oss först gå igenom de försäljningar som gjorts:

-

Japp, det där lilla bindestrecket summerar att jag inte sålt några aktier alls i portföljen under året. Däremot har jag köpt aktier i befintliga innehav (de jag inte redan varit fullinvesterad i förstås) och introducerat tre nya bolag till portföljen: Advenica, H&M och Telia.

Innehavens fördelning i portföljen över tid kan man beskåda i nedanstående lilla tabell (2016-Q4 kommer att uppdateras efter kvartalets inköp):Årets återhämtning står bolaget Black Pearl Resources för, som i början av året hade tagit mycket stryk, men som återhämtade sig fint i takt med att oljepriset steg. Ett exempel på att "buy and hold" funkar (ta i trä).

Inför 2017 planerar jag inga förändringar kring mina regler och principer, utan låter det hela löpa likt nu och hoppas på ett positivt år.

Hur har det gått för er och planerar ni några förändringar i kring hur ni handlar nästa år?

lördag 24 december 2016

Finansnördigt julknep och knåp: Procent(enheter)

Inspirerat av ett inlägg skrivet av blodgrannen 10 Mkr AUM i vilket skillnads mellan procent och procentenheter gås beskrivs med att bra exempel, kommer nu årets finans/aktienördigaste julknep att fundera på när ni ligger i paltkoma på soffan under julen:

Procent kan man ju förkorta genom att använda tecknet "%". Finns det bland det kompetenta läsarkollektivet något förslag på bra förkortning för procentenheter?

Procenten, Helge, procenten!


Jag ber att få tillönska den lilla läsarkretsen en riktigt god jul.

fredag 23 december 2016

Dagens boktips: Mördar-Anders och hans vänner

Jag har läst en bok igen. Denna gång Jonas Jonassons tredje bok (after succéerna med Hundraåringen som klättrade ut genom fönstret och försvann, samt Analfabeten som kunde räkna).Som vanligt är språket utmärkt och roligt formulerat. En hel del galenskaper händer i boken där en (före detta) mördare blir from och slår sig ihop med en präst som inte vill förbli präst samt en receptionist på en före detta bordell.

Boken är lättläst och lockar till en hel del skratt, men personligen tycker jag att de två första är klassen bättre.

Det blir med andra ord 3 egon av 5 möjliga.

torsdag 22 december 2016

Hennes & Mauritz - värdeanalys

I takt med att mina nästa inköp kommer närmare har det blivit dags för mig att göra en liten värdeanalys av HM. Många kloka människor analyserar denna fina aktie (här är man inte helt opartisk som ni märker), t ex blodgrannen Gottodix i detta inlägg, men likt jag rekommenderar alla är det nu alltså dags för mig att göra min egen lekmannaanalys.

En förklaring till hur jag utvärderar aktier kan ni hitta här.

1) Bolagets verksamhet och sektor

HM säljer kläder och tillbehör, har en del intressanta specialare och ofta fina affischer under juletid. Inte så komplext i sig, men det krävs naturligtvis en omfattande logistik och sinne för vad som kommer att vara populärt framöver. En av konkurrenterna är spanska Inditex som dels varit betydligt mer framgångsrikt ur ett aktieägarperpsktiv under senare år, behållit produktion i/nära Europ samt verkar ha en sympatisk chef med enkel bakgrund (allt detta kan ni läsa om i en intressant artikel i The Economist). Oavsett tror jag på HM.

Trots en del problem med barnarbete hos underleverantörer gillar jag bolaget och dess verksamhet.

Resultat: OK (grön)

En bild på lite HM kläder (från hm.com).

2) Makro- och/eller mega trender

Folk behöver kläder och baserat på egen erfarenhet kan man köpa bra kläder till hyfsade priser på HM. Vi blir fler och fler i världen, många tidigare fattiga har fått och får det bättre samt HM är duktiga på att öppna nya butiker i jordens alla hörn, vilket talar för en ökad omsättning.

Resultat: OK (grön)

3) Aktiens värdering

Med ovanstående två faktorer OK kan jag en liga min lilla metodik gräva djupare i det kanske mest intressant av allt - vad är en aktie i HM egenlogen värd?

3.1 EPSLTM

Vinst per aktie de senaste tolv månaderna: 11,03 kr.

3.2 Egons NEPS

Nu börjar det bli lite krångligt och fullt av antaganden.

Kort historik om vinsten per aktie:

2016-Q32,91SEK
2016 YTD (Q3)7,69SEK
2015-Q33,21SEK
2015 YTD (Q3)9,29SEK

Man har ju på senare haft motvind i form av en starkare dollar samt nedskrivningar av lager, eller som HM själva skriver i rapporten för det tredje kvartalet: "Profits in the third quarter were negatively affected mostly by increased mark-downs but also due to higher purchasing costs from the strengthened US dollar." Detta är ju naturligtvis inte bra, men jag tror(!) att man kommer att anpassa sig till en starkare dollar samt får ordning på sortimentet över tid.

Jag väljer att se 2015 som ett mer normalt år för de tre första kvartalen, men lägger lite försiktigt det senaste kvartalets resultat till detta samt en 5%-ig vinsttillväxt som intjäningsförmåga ett normal år. Därmed blir min uppskattade normala intjäningsförmåga för HM:

(9,29 + 2,91) * 1,05 = 12,81 kr / aktie

Detta är ju högre än vinsten de senaste tolv månaderna, men speglar bättre min tro på bolagets normala intjäningsförmåga i framtiden.

3.3 Egons P/E

Enligt den utmärkta sajten Börsdata har HM historiskt värderats till högt PE:


Är "dagens" P/E tal rimligt?

Jag väljer att vara lite försiktigare och sätter mitt P-E för HM till 20.

3.4.1 Egons kurs och jämförelse med aktuell kurs

Det värde jag sätter på HM blir med ovanstående resonemang:

12,81 x 20 = 12,81 * 20 = 256,20 kr / aktie

Detta ligger ju snubblande nära den nivå där aktien har handlats på senare tid, vilket kan anses lite tråkigt, men också kan vara ett tecken på att den berömda marknaden landar i samma slutsats som er egen Egon, nämligen att HM är "rätt" värderad i skrivande stund.

Summering

1) Bolagets verksamhet och sektorOK
2) Makro- och/eller mega trenderOK
3) Aktiens värderingOK

Jag kan med andra ord tänka mig att köpa (fler) aktier i HM.

HM har nu lagts till i bevakningslistan (en förklaring kring hur denna lista fungerar hittar ni här).

Brasklapp

Äger jag aktier i HM då inlägget publiceras: Ja (se lista över mina innehav för aktier jag äger). 

Tänk på att jag har mer fel än rätt och att du givetvis är ansvarig för dina egna beslut (som vanligt med andra ord).


Åsikter/ideer/tankar?

tisdag 20 december 2016

Hur jag utvärderar och väljer aktier

Jag har ju köpt aktier mer eller mindre på känn och även om jag satt upp vissa regler kring hur själva inköpen går till (endast i slutet av varje kvartal), har det positiva utfallet under 2016 mer handlat om tur än något annat. Dock har reglerna hjälpt mig ifrån att sälja för tidigt (se t ex detta inlägg), något jag ofta gjorde i mitt tidigare mer impulsiva och icke disciplinerade investerarliv.

Med detta sagt är det kanske dags att fundera lite kring mina urvalskriterier och applicera dessa på framtida köp.Rent värderingmässigt har jag på senare tid skaffat mig en bevakningslista med vissa kriterier kring värdering av aktier. Detta är dock inte hela sanningen, så låt mig här gå igenom en del ytterligare parameter vilka jag tror styrt mig omedvetet:

1) Bolagets verksamhet och sektor
a) Förstår jag bolagets verksamhet och tror jag på sektorn bolaget verkar i? Med andra ord, tror jag mig ha en någorlunda förståelse för hur bolaget tjänar pengar, tror jag att de verkar i en sektor med framtid och tror jag att just detta bolag kommer att vara framgångsrik jämför med sina konkurrenter?

b) Gillar jag det bolaget håller på mig, eller sysslar de med något som jag inte känner att jag vill vara delaktig (läs delägare i)?

Resultat: OK (grön), Ingen stark åsikt (gul),  Ej OK (röd)

2) Makro- och/eller mega trender
a) Finns det några makro- och/eller megatrender som kan tänkas påverka bolaget i positiv eller negativ riktning? 
Exempel: Statoils resultat och värdering påverkas mycket av oljepriset. Bolag i oljesektorn jobbar naturligtvis med hedgning, men tror jag på det stora hela att trenden är positiv eller negativ för bolaget?

b) Är detta en positiv eller negativ faktor för mig?

Resultat: OK (grön), Ingen stark åsikt (gul), Ej OK (röd)

3) Aktiens värdering
Om jag inte diskvalificerat ett bolag från min portfölj pga nummer 1 eller 2 ovan är dags att titta lite djupare på bolagets värdering, enligt min värderingsmodell som beskrivs i bevakningslistan och ut
mynnar en kurs jag tycker bolaget är värd vilken jag jämför med aktuell kurs.

Resultat: < 100% (grön), 100% - 150% (gul), > 150% (röd)

Beslutsträd baserat på utvärdering

>= 1 parameter röd: Inget köp/ökning i innehav aktuellt.

>= 2 gröna: Jag kan tänka mig att ta in/öka mitt innehav i bolaget förutsatt att pengar finns tillhanda. Jag måste naturligtvis hålla mig till mina regler för aktieportföljen.

Inget att köpa?

Finns det inget bolag som uppfyller mina kriterier och inget att köpa utan att bryta mot mina regler, samlar jag på mig pengar i kassan för framtida inköp under mer gynnsamma förutsättningar. Var dessa pengar parkeras kan diskuteras, men den korta räntefonden Spiltan Ränterfond är definitivt ett alternativ till att ha pengarna som saldo på depån.

Hur dessa utvärderingskriterier kommer att användas

I framtida analyser kommer ovanstående parametrar att gås igenom. Ett första försök till detta gjordes i min värdeanalys av Telia, där jag dock valde att endast fokusera på den tredje delen, dvs värderingen.


Tankar kring detta och något ni saknar i min lekmannaanalys?

måndag 19 december 2016

Introducerar bevakningslista

Nu har det blivit dags även för mig att introducera en liten bevakningslista för aktieportföljen. Jag börjar med att lägga in de bolag jag i dagsläget äger, men kommer över tid förhoppningsvis komplettera med bolag jag kan tänka mig att köpa in mig i.Inspiration har kommit från mer avancerade bloggare (vilka det naturligtvis finns gott om), men framförallt Lundaluppen, som i ett inlägg från 2013 rekommenderar oss alla att skapa en bevakningslista. Sagt och gjort, dags även för mig att ha en liten bevakningslista.

Det går ju åt en del energi att skapa denna, eller rättare sagt vissa av parametrarna, som ni kan hitta på den sidan för bevakningslistan vilken lagts till i bloggens menystruktur. Där hittar ni även en länk till själva bevakningslistan (ganska "tunn" i skrivande stund) samt förklaring av värderingsparametrarna.

Behöver jag nämna att det är min lista, baserad på mina antaganden och att jag mycket väl kan ha mer fel än rätt? Ni ansvarar med andra ord för era egna beslut. Precis som vanligt.

söndag 18 december 2016

Telia - värdeanalys

Det är dags för en liten analys av Telia och som ni kommer att se inom en inte alltför avlägsen framtid kommer denna analys ligga till grund för det första inlägget i min bevakningslista.

Jag har i ett tidigare inlägg beskrivit lite om Telias historik och att jag tror på bolaget, utan att egentligen sätta några siffror på det hela. Dags att ändra på detta!Jag vill börja med att deklarera att jag inte är medlem i Trossamfundet Utdelningsinvesterarna, utan äger Telia för att jag tror på bolaget som sådant på längre sikt, så låt oss få det här med utdelningen överstökat på en gång:

Utdelning

Telia delade under 2016 ut 3 kr fördelat på två tillfällen, men har flaggat för att det under 2017 kan komma en sänkning ("minst 2 kr"). Med nuvarande kurs:

3 kr / 36,75 = 8,1%
2 kr / 36,75 = 5,4%

Båda nivåerna mer än godkänt, men som sagt ingenting jag fäster någon större vikt vid, då det mer handlar om "right pocket, left pocket" enligt mig. (Därmed inte sagt att det är otrevligt att få utdelning.)

Vinst per aktie senaste 12 månaderna

Enligt Avanza har Telia uppvisat en vinst under de senaste 12 månaderna på -0,16 kr / aktie, dvs en förlust.

Egons uppskattade normala vinst 12 månader

Med en förlust i bagaget och upprensning från diverse skandaler i öster gäller det naturligtvis att tro att den nuvarande ledningen har tagit höjd för de skadestånds- och/eller bötesutbetalningar som kan tänkas komma. Detta är naturligtvis svårbedömt, men jag tror att nuvarande ledning vidtar rätt åtgärder.

Tittar man på det Excel blad som kommer med senaste kvartalsrapporten kan man se att man tagit en stor förlust från enheter man inte längre planerar att behålla på total runt 12 miljarder kr! Om detta räcker tvister de lärde, men jag väljer att anta att så är fallet.

Tredje kvartalet verkar vara starkast, men låt oss titta på den genomsnittliga vinsten per kvartal under 2014-2016 för de delar av bolaget man avser att behålla:

2014: 0,70 / kvartal; 2,78 för helåret
2015: 0,54 / kvartal; 2,16 för helåret
2016 (t o m Q3): 0,71 / kvartal

Fjärde kvartalet 2014 var ungefär i linje med 2014-Q1 och Q2, medan för 2015 gick resultatet under Q4 ner betydligt lägre jämfört med de två första kvartalen. 

Eftersom Q1 och Q2 2016 varit ungefär 11 respektive 17 öre bättre än resultat för samma kvartal 2016, låt oss lite försiktigt anta att Q4 2016 blir 14 öre bättre än Q4 2015, dvs 0,32 plus 0,14 = 0,46 kr / aktie. Helåret för 2016 skulle därmed bli 3 x 0,71 + 0,46 = 2,59 kr / aktie. Detta ligger under 2014 års resultat, men över 2015 års resultat.

Telias normala intjäningsförmåga enligt min uppfattning: 2,59 kr / aktie.

Egons uppskattade P/E

Mitt standard värde på P/E är 15 och jag ser ingen anledning till varför Telia borde belönas vare sig med mer eller mindre.

Telias motiverade P/E enligt min bedömning: 15

Egons uppfattning om Telias "rätta" värde

Det värde Telia borde ha en enligt min uppfattning och lekmannaanalys blir därmed produkten av den normala intjäningsförmågan och det P/E jag uppskattat. I siffror:

Telias värde per aktie: 2,59 x 15 = 38,85 kr

Slutsats

Med senaste stängningskurs på 36,75 kr kan vi se att det finns en uppsida till den kurs jag motiverar att Telia "ska" ha ur ett värderingsperspektiv.


Min nya bevakningslista (under uppbyggnad) har uppdaterats med värden ur ovanstående lekmannaanalys, se här (säg gärna till om länken inte funkar).


Disclaimer: Jag äger aktier i Telia, se innehavslistan.

Vilka aktier ska jag köpa?

Kvartalsslutet närmar sig och det börjar klia i inköpsfingrarna. Ett visst kapital har byggts upp under kvartalet och väntar på att få användas (jag "får" ju bara köpa runt kvartalssluten se regler).

Eftersom jag har fem aktier i vilka jag inte är fullinvesterad, "måste" jag köpa i dessa:

Advenica ("krydda")
Hennes & Mauritz B
Investor B
Lundbergföretagen B
Telia Company

Lundbergs går bort, eftersom de är "för dyra" för tillfället (se tidigare inlägg). Återstår alltså fyra.

För tillfället lutar det åt att jag låter Investor vila denna gång och istället köper på mig lite mer i de återstående tre som alla väger lättare i portföljen, dvs Advenica, H&M och Telia.

Synpunkter?

fredag 9 december 2016

Alles gut i Europa - ECB minskar(!) till 60 000 000 000 EUR per månad

Det blev ju som bekant inte någon negativ reaktion på marknaderna som följd av Italiens nej i förra helgens folkomröstning. Jag blev (och är) ärligt talat förvånad.

Vad som dock inte förvånar mig är att ECB med super Mario i spetsen förlänger den Europeiska Centralbankens stimulansprogram som skulle slutat i mars nästa år till att istället sluta tidigast i slutet av 2017.

Detta skulle ju kunna tolkas som ett svaghetstecken för den europeiska ekonomin, men - hav förtröstan - från och med april kommer man att minska stimulanserna till futtiga 60 000 000 000 Euro. Per månad.

Naturligtvis är detta bra för alla bostadsägare, aktieägare, markägare och så vidare eftersom det driver upp priserna. Några större tecken på inflation ser vi dock inte i den officiella statistiken, trots att mycket blir dyrare för vanligt folk. Jag undrar ibland vem den där "konsumenten" i konsumentprisindex egentligen är.Så som vanligt med EU: Passera. Allt är normalt. Det finns ingenting att oroa sig för.

tisdag 6 december 2016

På jobbet: Varför är det så in i h-e svårt att skriva ordentliga mötesanteckningar?

Jag vet inte hur det ser ut på era arbetsplatser, men där jag jobbar (internationell koncern modell större) är det banen mig helt otroligt hur svårt det verkar vara för många att skriva ordentliga, korta sammanfattningar av möten samt följa upp på de uppgifter man kommit överens om.

Så, i all enkelhet kära vänner, min åsikt - som jag med måttlig framgång lyckats sprida - om vad mötesanteckningar ska innehålla som ett minimum följer nedan.De flesta möten kan dokumenteras i ett enkelt mail och eftersom jag i de flesta möten har majoritet icke svensktalande närvarande skrivs givetvis "protokollet" på engelska.

1) Rubrik

- börja med "MoM" som står för "minutes of meeting", dvs anteckningar från mötet
- därefter mötets titel
- avlsutningsvis datum då mötet ägde rum

2) Innehåll

- datum, tid och plats
- närvarande (frånvarande) - kan även hanteras genom att använda sig av "to" och "cc" fälten i mail
- beslut, tydligt markerade med ledordet "Decision:"
- uppgifter ("actions" med andra ord), tydligt markerade med ledordet "Action:"
- för information: Viktig info som bör nedtecknas, observera att diskussioner som inte leder till beslut eller uppgifter inte behöver nedtecknas

3) Uppföljning och nästa möte

- hur sker uppföljning på de uppgifter som fördelats?
- behövs ytterligare ett möte (eller om det är regelbundet möte - när är nästa och vem bjuder in?)

Inte så himla svårt och behöver vanligtvis inte ta mer än ca 20 minuter.

Hur funkar detta där du jobbar?

måndag 5 december 2016

Italien röstar fel och i uppochnervända världen STIGER börserna!

Italien röstade fel och den lilla varning för turbulenta tider pga det jag utfärdade i lördags (länk) visar sig i skrivande stund vara fel. Börserna ser ut att gå upp!

I skrivande stund är Tyska DAX +1,88%, svenska OMX +1,3% och även Italien självt upp 1,3%!

Upp och uppåt!


Euron rör dock på sig, men inte med några enorma värden gentemot andra större valutor. En spekulation om att t ex ECB är inne och stödjer ter väl sig kanske inte helt otrolig.

Med rykten om nyval med potential EU fientligt parti vid makten i Italien sätter dock över tid press på EU, Euron och även de italienska bankerna med sannolika otrevliga effekter även på svenska banker.

Lite ologiskt för en annan vad som pågår här. Måste nog se till att kalibrera om kompassen från "logiskt" läge till något annat.

Jag fortsätter poppa pop corn.

söndag 4 december 2016

Fotbollens stjärnor vill inte bidra till den gemensamma välfärden

Vi känner ju alla till skådespelartalangerna hos diverse fotbollsstjärnor. Samtidigt kan vi imponeras av fotbollsläkarna som ofta inom minuter klarar av att läka en nästan döende spelare till sådan nivå att denna kan spela fotboll i världsklass igen. Tänk om vi hade sådana läkare i den normala vården - köerna hade varit borta på en kick (haha)!

Nåväl, nu visar det sig att det - som så ofta där det förekommer större mängder pengar - pågått ganska avancerade skatteupplägg med t ex bolag i skatteparadis.

Jag spelar ju inte ens, så mina bolag i Karibien behöver ni väl ändå inte kolla på.


Det är tydligen ett nätverk av undersökande journalister (European Investigative Collaborations) som har kommit detta på spåren och undersökt under lång tid. Under de närmaste veckorna kommer vi att njuta av det ena avslöjandet efter det andra.

Dags för popcorn med andra ord.

lördag 3 december 2016

Håll koll på Italien idag - kan bli ordentliga reaktioner på börserna i veckan som kommer

Så är det äntligen dags - Italienarna ska imorgon äntligen folkomrösta om det förslag premiärminister Renzi lagt gällande hur styrningen av Italien ska förändras. Med över 65 olika regeringar sedan andra världskrigets slut är det kanske dags för ett litet mer stabilt system.

Herr Renzi har lovat/hotat att avgå om det blir ett nej. Med tanke på att marknaden gillar denna man och är lite trötta på den normala kalabaliken i Italen, vore ett nej och därmed hans avgång inte så positivt för marknaderna.

En sympatisk herre. (Påminner om Finch i American Pie - ni vet han med Stifflers mamma.)

Det ska i sammanhanget inte glömmas bort att Italiens statsskuld ligger norr om 130% av BNP, vilket allmänt anses på tok för högt och att en ganska stor bank - samt världens äldsta tydligen - Monte di Pesci, inte direkt ligger i topp på listan över hälsosamma banker och lite marknadsturbulens riskerar att utlösa kris i denna bank med de sedvanliga dominoeffekterna vi sett förr - men det sägs att många banker är bättre förberedda denna gång. Fan trot.

Den senaste opinionsundersökningen som publicerades för ett par veckor sedan (ej tillåtet att publicera närmare omröstningen än så) gav ett övertag till nej sidan på 4%.

Det verkar dock som att marknaderna tar det lite lugnare än för ett par veckor sedan:


Kanske beroende på att The Economist överraskande (för mig) gått ut och förespråkat ett nej, samt är ganska övertygade om att Matteo Renzi kan övertalas att sitta kvar.

Att självaste Silvio Berlusconi tagit till orda och förespråkar ett nej får väl tas som ett tecken på att ett nej överlag vore dåligt.

Välklädd, men likt andra ledare i ropet också lite konstig frisyr.

Så, hur gör jag? Precis som inför Brexitomröstningen och valet av Trump (som jag inte alls tyckte var så otroligt som den svenska pressen hoppades) ändrar jag precis ingenting bland mina investeringar. Jag har ju som bekant redan en fegisportfölj sedan en längre tid tillbaka.

BlackPearl - nu störst i portföljen!

Va, vad har hänt, har du släppt på inköpsreglerna och handlat på dig mer BlackPearl så här mitt på blanka förmiddagen i kvartalet? Nej, kära vänner, oroa er inte. Trots erkänd brist på stimulans (läs: inget snus) har det inte frångåtts några regler här inte.

Som tur är saknas (vad jag vet) korrelation mellan en akties utveckling och bolagets logo. 


Det är helt enkelt som så att från att mina BlackPearl aktier var nere och vände på under -50% är de nu upp runt 30% och har därmed gått om Statoil, Industrivärden och Lundbergs vad gäller värde i portföljen.

Vad är det då som har hänt? Bland annat har oljan börjat klättra uppåt. Dagen efter mitt inlägg om just oljan bestämde sig OPEC för första gången på åtta år om att reglera produktionen länderna emellan. Ibland har man bra genomslag!

Dessutom har bolaget levererat en del nyheter, nu senast i form av försäljning av en del av de framtida intäkterna från fältet Orion Lake, vilket ses som positivt då det minskar bolagets belåning samt ger möjlighet till att finansiera ännu inte utnyttjade oljefyndigheter.

Jag har inga planer på att sälja mina aktier, men som jag skrivit tidigare behövs det ordentligt med is i magen för att hänga med på resan.

Jag ska inte sticka under stol med att jag i nuläget är ganska nöjd med att ha följt mina regler och inte ha sålt när "resultatet" från min investering var under -50%. Mitt gamla jag hade sålt med stor förlust. Det går med andra ord bra nu, vilket i sig är ett orostecken, men låt oss glädjas ett tag!

Någon åsikt om den svarta pärlan?

fredag 2 december 2016

Telia - jag köper. Varför köper du (inte)?

Jag äger aktier i Telia.

Efter senaste kvartalsinköpet gick andelen i portföljen upp till ganska blygsamma 3.4%. Utdelning under hösten till trots är Telia det av mina aktieinnehav som för närvarande har gått sämst med en nedgång på nästan 9%!

Gamla, fina Televerket.

Så, varför äger jag då aktier i Telia? Ja, det är inte pga den höga utdelningen som många verkar gilla (3 kr per aktie för 2016, dock risk för lägre under 2017). De 2 kr i utdelning som det kommunicerats om för 2017 skulle trots allt innebära en direktavkastning på 5,8% på gårdagens stängningskurs, något som kan få igång dregelmaskineriet hos den bäste av utdelningsinvesterare.

Jag tror helt enkelt att bolaget lärt sig av sina misstag i öster, tagit höjd för dessa och att satsningarna i norra Europa över tid kommer att ge utdelning (ha!) och att det i vissa lägen kan vara gynnsamt att vara "stor", t ex när det gäller t ex täckning i Sverige.

Jag kommer med andra ord fortsätta att köpa aktier i Telia och räknar med att över tid tjäna pengar på detta.

Vad tror du? (Eftersom "analysen" enbart är baserad på min tro - vilket som bekant utövas bäst i kyrkan - och därmed är avsiktligt "grund", hoppas jag på en hel del åsikter.)

onsdag 30 november 2016

Oljan

Ansedda The Economist har en längre artikelserie om olja i senaste numret (länk till första artikeln). Ganska intressant läsning. Bland annat kan man läsa om att världens första "stadsplaneringskonferens" ägnade mycket tid åt att diskutera hur man skulle komma till rätta med alla utsläpp orsakade av transporter.

På den tiden pratade man om mer handfasta utsläpp, dvs hästskit. Man kom inte fram till någon lösning, men olja tillsammans med en viss herr Ford och den magiska "marknads" löste problemet på annat sätt.

Ett gammalt fat.


Även om det nu naturligtvis finns en bransch med elbilar och icke olje-drivna fordon på hyfsat stark frammarsch tror man i artikeln att oljepriset kommer att fluktuera kraftigt över tid, med åtminstone en ordentlig uppgång från dagens nivåer pga låg nivå av investeringar under senare år.

Dock tror man inte längre på "Peak Oil", även om vissa hävdar att vi redan nått den punkt vid vilken produktionen av olja toppar. Särskilt tror man inte på "peak oil" om nu världens länder verkligen får för sig att implementera de åtgärder/möta de mål man enades om vid klimatmötet i Paris. Sannolikheten för det - när det väl kommer till kritan - bedömer jag själv som ganska låg.

Priset för en typ av olja de senaste fem åren.

Om oljans prisutveckling finns det många gissningar. Er egen Egon tror att vi kommer att få se ett oljepris på över 100 USD någon gång inom de närmsta 10 åren, men att det kommer att svänga ordentligt både upp och ner. Kanske en inte så vågad gissning, men det finns ju de som tror att oljan bara kommer att bli billigare och billigare framöver.

Som bekant via min lista av innehav äger jag själv oljerelaterade aktier i form av Statoil och Blackpearl Resources.

söndag 27 november 2016

Förenklad fondstrategi har sjösatts

Jag har ju som bekant bestämt mig för att förenkla livet i fondportföljen. Istället för 10 olika fonder, blir det nu tre grupper och totalt fem olika fonder:

1) Räntefonder
   - Spiltan räntefond

2) Sverigefonder
   - Avanza Zero
   - Xact OMXSB Utd (ETF)

3) Globalfonder
    - SPP Aktiefond Global
    - Länsförsäkringar Global Indexnära

I Spiltan Räntefond läggs min ålder/2 och resten sprids jämnt fördelat på övriga fonder.Det belopp jag har i fondportföljen kommer att investeras via månadsspar under de närmaste 20 månaderna. Inga nya medel kommer alltså att tillföras fondportföljen förrän tidigast om 20 månader.

Inköp i Xact OMSSB Utdelande kommer att ske kvartalsvis, eftersom månadssvarande i ETFer inte är möjligt på Avanza där jag har min depå (eller?).

Omfördelning till angivna nivåer sker en gång per år i slutet av det fjärde kvartalet.

Enkelt och bra, eller hur? För den som eventuell vill förenkla ytterligare skippar man ETF fonden och väljer någon annan lämplig fond som substitut alternativt kör 100% på Avanza Zero. Man skulle ju också kunna tänka sig att ha en globalfond, men även om innehaven är ganska lika vill jag inte lägga alla ägg i samma korg.

Det jag personligen gillar med Xact OMXSB Utdelande är att den täcker fler aktier (ca 80 mot Avanza Zeros 30). Att den delar ut en viss summa varje år är inte något jag fäster någon större vikt vid, men många äro de bloggare som tycker att utdelning är ett måste.

Hur gör du?


fredag 25 november 2016

Och i Europa börjar det blåsa upp till storm...igen

Ja, mina vänner. Den närmaste tiden kommer att bjuda på något som påverkar oss snabbare och långt mer än vem som vann det amerikanska presidentvalet (där jag för övrigt tror att herr Trump kommer att överraska på den positiva sidan).

Tufft med fina frisyrer när det blåser ordentligt i gamla hederliga "Europe".

Långt närmare våra egna domäner är det naturligtvis dags för lite gammal hederlig kris i Europa. Några axplock (förutom de gamla vanliga problem med t ex Grekland som sopas under mattan med jämna mellanrum):

1) Italienarna röstar om omfattande reformer kring sitt styrelseskick. En del har börjat tröttna kring att på papperet ha fem år långa mandatperioder, medan verkligheten har gett dem 65 regeringar sedan andra världskriget. Imponerande. Naturligtvis har den gamle nestorn Berlusconi uttalat sig negativt till de föreslagna förändringarna. Den unge premiärministern, Matteo Renzi, har lovat att avgå om förändringarna inte går igenom och eftersom detta inte verkar helt osannolikt har marknaderna börjat reagera:2) Våra vänner i Turkiet hotar inte helt oväntat med att öppna gränserna och låta tre miljoner "flyktingar" ta sig till Europa. Dock är detta inte något större problem, eftersom de är välkomna att bidra till välfärden i Sverige där vi är mästare på att integrera människor från nya kulturer och lyckas impregnera nykomlingar med våra universellt fantastiska värderingar utan problem. Naturligtvis kommer länder som Polen, Ungern etc. låta oss "få" alla, utan att rent egoistiskt ta för sig först - schyssta grabbar, eller hur?

3) I Frankrike kan en viss Le Pen (som tur är dottern, inte den tokige fadern alltså) vinna presidentvalet nästa år och det finns de som då tror att hon kommer att begära Franrikes utträde ur EU, vilket i praktiken skulle innebära början på slutet på denna fantastiska union där man inte enbart handhar frågor som frihandel, utan naturligtvis ser till att föda Frankrikes bönder med pengar från hela Europa.

4) Brexit: Som jag förutspått tidigare kommer det inte att bli någon ordentlig Brexit, även om själva resultatet av omröstningen fick pamparna i Bryssel att tänka till lite. Att de goda engelsmännen verkligen skulle utgå ur den inre marknaden finner jag ytterst osannolikt och därmed kommer man fortsatt att gå med på fri rörlighet etc. Naturligtvis kommer det inte att kallas för detta och det kommer att komma en del småförändringar för att lura de allra mest godtrogna, men i praktiken kommer det inte att bli någon enorm skillnad. Annat än för de advokat- och konsultfirmor som kommer att kunna fakturera många dyra timmar på meningslösa "förhandlingar".

Jämfört med punkterna ovan är herr Trump småpotatis, om han nu inte verkligen får för sig att hålla sig till Natos åtagande. Då blir det inte så kul. I Europa. Igen.

Bitter? Jag? Ånej, inte alls. Det är ju fredag och jag sitter här med ett glas rött. Spännande kommer det att bli de närmsta månaderna/åren och jag befarar även lite skakigt på våra aktiemarknader, men den som lever får se.

måndag 21 november 2016

BlackPearl Resources - sorgebarnet nu näst bäst i portföljen

Jag har ju tidigare beskrivit ett av mina innehav, Blackpearl Resources i termer av sorgebarnet som börjar se ljuset.

När jag nu tittar in på depån kan jag se att mina aktier i Blackpearl är de som utvecklats näst bäst i aktieportföljen, med en uppgång på 22% i skrivande stund.


Pärlan under tre år.Mitt innehav har alltså gått från att vara mer än minus 50% till plus 22%! Ingen dålig omsvängning, även om vi naturligtvis kommer att få se mer variationer allteftersom oljepriset varierar under de kommande åren.

Vad lär vi oss av detta?

1) Er egen Egons tajming är inte alltid den bästa (ingen nyhet, men tål att upprepas).

2) Bolag man tror på "kommer tillbaka" (men, naturligtvis inte alltid, så var försiktiga där ute).

Rekommenderar jag köp i Blackpearl? Nja, jag tror naturligtvis på bolaget i längden, men ser stora risker och - bevisligen - behov av mycket is i magen i och med att kursen kan variera kraftigt.

söndag 20 november 2016

Kampen mot snuset - sparbössan laddas

I dessa tuffa tider (dvs utan snus - vad trodde ni? Brexit? Trump? Petitesser i jämförelse!) gäller det att kunna motivera sig.

En av de uppmuntrande kommentarerna kring mitt kungörande om att jag lägger av med snuset gick ut på starta en särskild portfölj för de pengar jag sparar genom att inte snusa och på så sätt hjälpa till med motivationen. Tack till Frihetsmaskinen för detta tips.

Ingen dum ide tycker jag.

Planen som i enlighet med strikt vetenskapliga processer utformats är mycket enkel: Månadsvis föra över det jag sparar på att inte snusa till ett sparkonto och därmed bygga upp en liten buffert för oförutsedda händelser, som - vill jag vara noga med att påpeka - inte inkluderar att köpa snus igen.

I pengar: 42 kronor per dosa * 3 dosor i veckan * 4,5 veckor per månad = 567 kr / månad.

Intressant nog inte så långt från den summa som den gode Sparo spenderar på mat under en månad!

Detta konto kommer naturligtvis i fortsättningen kallas "snusdosan".

lördag 19 november 2016

Investor - Köp

Investor är en av de aktier jag har haft ett tag i min portfölj och som för tillfället uppvisar +4,5% utveckling.

Nedan beskriver jag lite lättsamt bolagets bakgrund, lite om aktien och min rekommendation kring bolagets aktie i nuläget.

Bakgrund

Investor firade härom månaden 100-årsjubileum och den matematiskt kunnige förstår därmed att bolaget grundades 1916. I den alldeles utmärkta jubileumsboken kan man läsa sig till att behovet att skapa ett investmentbolag till slut fick "banken" (dagens SEB) - som länge var Wallenbergarnas maktfarkost - att skilja ut värden till just Investor. Enligt boken gjorde sig de tidigare ägarna till aktier i banken som fick aktier i 1916 års Investor en bra förtjänst tämligen omgående.

I boken kan vi läsa bl a läsa om hur de olika Wallenbergarna (de heter alltid antingen Marcus/Marc, Jacob eller Peter, alternativt som komplement har den imponerande titeln häradshövding) utvecklar Investor eller dess portföljbolag samt att alla de förändringar.

Intressant är också att det på de nedre sidorna i boken finns en tidlinje som kort beskriver vad som händer i världen. Ibland kan det leda den ouppmärksamme läsaren till att först förstå lite fel:

Den riktiga bildtexten till vänster, ej nedanför bilden.


De har också skapa en fin jubileumssida som kan vara värd att utforska.

Investor idag

Jag ska inte upprepa exakta förhållanden mellan noterade (t ex ABB, Atlas Copco, Ericsson) och intressanta onoterade innehav (t ex Mölnlycke), men kan konstatera att man genom att köpa Investor indirekt äger delar i några av de finaste bolagen i Sverige utan att för den del avstå från lite mer moderna investeringar. Ett mycket bra sätt att sprida sina risker med andra ord.

Man äger även Grand Hotel som nyligen drabbats av någon politisk korrekt storm, vilken vi får hoppas förpassas till de dammigaste av historieböcker inom kort.

En fin genomgång kan hitta här.


Aktien

Så till det viktigaste av allt - kan aktien tänkas vara något att ha?

Substansvärde (2016-09-30): 380 kr / aktie

Aktiekurs (2016-09-30): 317,7 kr / aktie

Ovanstående ger en substansrabatt på fina (380 - 317,7) / 380 = 16%.


Direktavkastning: 3,2% (förutsatt oförändrad utdelning).


Sedan slutet på september har kursen i Investor B gått från ovanstående till 310,5 medan (2016-11-18) medan OMXS30 (som återigen får stå värd för en grov jämförelse mot substansvärdet) gått upp en aning.Sedan tredje kvartalets rapport har alltså Investoraktiens utvecklats lite sämre än index som får utgöra en mycket grov approximering av substansvärdet. Substansvärdet har med andra ord snarare ökat än minskat sedan slutet av det tredje kvartalet.

Några andra parametrar

1) Att ta rygg på en så framgångsrik familj som Wallenberg känns inte fel.

2) Som redan nämnts är Investor i mitt tycke ett defensivt innehav som dock innebär att man indirekt äger delar av många fina bolag med långa anor.

3) Jag investerar i Investor B. A aktien är lite billigare och rekommenderas av vissa. Jag slarvade lite när jag gjorde de första inköpen visar det sig.

Min slutsats

Investor är inte den mest spännande aktien i min portfölj, men den "känns rätt" och tillsammans med ovanstående resonemang kommer jag att öka på nuvarande kursnivåer.

Köp.


fredag 18 november 2016

Slutat snusa!

Jag har äntligen kastat en av mina laster av mig. Jag har nämligen slutat snusa för ca 15 minuter sedan.

Lättad? Nej - tvärtom - orolig!


Kära vänner... Adjö.


Den ekonomiska effekten kan ju bli betydande över tid (eftersom det tog mig en sekund att sluta blir effekten kanske större än att spara 8,5 miljoner på en halvtimme!), men så även reduktionen i livskvalitet är jag rädd.

De närmaste dagarna överväger nog det negativa sentimentet, men jag får försöka vara stark för framtida vinnings skull.

Jag hoppas att ni som läser detta ägnar en eller annan vacker tanke åt den tuffa tid er stackars lille bloggare nu befinner sig i.

fredag 11 november 2016

Index vs. Hedge: 110 000 kr senare

Mitt experiment med att investera i en index- respektive hedgefond och över tid jämföra utvecklingen fortlöper enligt plan och jag har nu investerat hela 110 000 kronor totalt.

På totalen är jag ner ca 1%, men kan se mycket stor skillnad i utveckling mellan fonderna:Hedgefonden utveckling är naturligtvis en besvikelse i skrivande stund, men experimentet fortsätter oavbrutet och enligt uppsatt plan.

torsdag 10 november 2016

Slut på depå-abstinens - en månad utan att titta på depån - hur gick det?

Efter en månad av planerad depå-abstinens var det idag tillåtet för mig själv att att logga in på depån igen. Något sugen var det spännande att trycka på den där loginknappen igen.

Det har ju visat sig att trots lite demokratiska övningar i väst och annat som har hänt att aktieportföljen har gått ganska bra:


Lundbergs har tuffat på och ligger nu på +63% sedan köp. Inte så illa alls. (Ett tidigare inlägg om att jag inte köper mer i Lundbergs, men behåller hittar den intresserade läsaren här.)

Den kanske största överraskningen är att mitt innehav i BlackPearl för första gången på mycket länge ligger på plus (ett tidigare inlägg om att jag behåller denna aktie trots tuff utveckling kan ni hitta här)!

Fördelningen i portföljen ser numera ut så här (jag inkluderar inte det torra krutet som ligger i depån redo för inköp i slutet av kvartalet):
Telia är faktiskt den enda av aktierna som ligger på minus (-7%) och den utdelning som kom in var visserligen välkommen, men täcker tyvärr inte upp tappet i värde. Jag kan trösta mig med att Telia inte utgör en stor andel av portföljen (ännu).

Så, vad har jag upplevt som positivt och negativt under denna månad av depå-abstinens?

+ ingen lockelse att köpa/sälja aktier utanför uppsatt regelverk

+ även om jag känner att en månad är ganska lång tid utan att logga in, vill jag inbilla mig att jag nu har ett minskat behov av att logga in dagligen, vilket känns bra

- inte så kul att "bara" läsa andras uppdateringar samt ekonominyheter utan att kunna se hur mina egna innehav utvecklas

- jag sparade nog ingen tid alls på att inte logga in, utan spenderade "vunnen" tid på att surfa runt istället (vilket har varit intressant och lärorikt - det skrivs mycket bra saker i bloggosfären)

- ingen chans att skriva otroligt intressant blogginlägg om hur portföljen utvecklas


Med facit i hand verkar de som förordar en passiv strategi ha rätt (även om en månad är en väldigt kort tid för att kunna dra en "vetenskaplig" slutsats kring detta). Tråkigt är bra med andra ord. Rackarns.

lördag 5 november 2016

Lundbergs - behåll

Inspirerad av Aktiepappas utmärkta genomgång av diverse investmentbolag kompletterar jag med ett som väger tungt i min egen portfölj: L E Lundbergföretagen AB, eller i vardagligt tal, Lundbergs.

I min aktieportfölj väger detta fina bolag tungt, med en andel runt 23%. Jag är inte "fullinvesterad" i detta bolag, men med en kursuppgång på över 50% sedan diverse inköp väger den alltså tungt i aktieportföljen. Under de senaste kvartalens inköp har jag på ren intuition valt att investera i andra aktier och det är kanske dags att göra en lite lekmannaanalys (ingen särskrivning på det "ordet" inte) för att se om intuitionen stämmer eller om det bara är lite psykiskt hokus pokus.

Bakgrund


Lundberg grundades under kriget (andra världskriget alltså) i metropolen Norrköping och fokuserade lång tid på fastighets- och byggnadsverksamhet. Fastigheter i olika former utgör fortfarande en väsentlig andel av Lundbergs, men under 1980-talet breddades verksamheten till andra områden (t ex "finans"), börsintroducerades så sent som 1983 och äger idag andelar i fina bolag såsom Hufvudstaden, Holmen, Indutrade, Husqvarna, Industrivärden, Handelsbanken, Sandvik och Skanska.

Fredrik Lundberg har varit VD i över 30 år och har under de senaste åren flyttat fram sina positioner i den så kallade handelsbankssfären och bland annat tagit över ordförandeklubban i Industrivärden.

Herr Lundberg betraktas ofta som en försiktig general och började tiden i Industrivärden med att sänka utdelningen, vilket kanske inte ses som positivt av alla, men när det kommer till att bygga långsiktigt värde är det inte så många som konkurrerar med herr Lundberg.

Den försiktige generalen (också känd som den långsiktige strategen).


Aktien och det finansiella


Substansvärde (2016-08-23): 504 kr
Aktiekurs (2016-08-22): 511,50 kr

Lundbergs handlades i augusti till en premie om ca 1%, vilket långtifrån alla investmentbolag gör. Sedan dessa har kursen fortsatt upp och handlades senast till en kurs om 565 kr, dvs en uppgång med (565 - 511,5) / 511,5 = 10,5%.

OMXS30 har under samma period gått upp med (1406 - 1388) / 1388 = 1,3%.

Nu skulle jag ju kunna gå in och kolla hur alla underliggande aktier har gått under samma period, men jag nöjer mig med den grova jämförelse som en snabb jämförelse med OMXS30 utgör.

Gapet till OMXS30 har sannerligen växt under de 3 senaste åren.

Några andra parametrar


1) Det skrivs ju vitt och brett om bostads- och andra tillgångsbubblor. Detta driver ju till viss del även värdet i Lundbergs, även om utvecklingen de senaste månaderna varit annorlunda jämför med t ex Castellum.

2) Utdelningen är ingen höjdare med en direktavkastning på under 1% enligt Avanza. Lite väl snålt kan man tycka, men kursuppgången kan jag inte klaga på.

3) Skuldsättninsgraden är låga 0,19 och har gått ner sedan slutet av 2015 (då den låg på 0,21) - jag nämnde ju den försiktige generalen ovan.


Min slutsats


Även om många tycker att detta är en så kallad "tråkaktie" får jag nog be att tillstå att kursutvecklingen på mitt eget innehav inte alls varit tråkig - tvärtom, jag är mycket nöjd. Jag planerar inte att sälja, men inte heller att köpa mer förrän jag ser en rabatt gentemot substansvärdet.

Magkänslan att investera i andra aktier istället visar sig med ovanstående korta och grova analys riktig.

Behåll.
onsdag 2 november 2016

Visa aktieportföljen i detalj?

En del väljer att skriva en del om sina köp/sälj, andra beskriver fördelning i sin aktieportfölj och en del sammanställer hela sin balansräkning på sina anonyma eller icke anonyma bloggar. Bland de som löpande visar hela sin portfölj vill jag tro att flertalet väljer att blogga anonymt, något jag kan förstå. 

Jag bloggar ju anonymt, men har fram till nu valt att inte publicera storleken på min aktieportfölj utan endast fördelning mellan innehaven. 

Vad tycker ni, bör man redovisa sin portfölj i detalj, varför (inte) samt vad är för/nackdelar kring detta?

lördag 22 oktober 2016

Max 25% i en aktie

Jag har jämfört med många andra i bloggosfären ett ganska litet antal aktier i portföljen, närmare bestämt åtta stycken efter senaste kvartalets inköp:

Advenica
BlackPearl Resources
Hennes & Mauritz B
Industrivärden C
Investor B
Lundbergföretagen B
Statoil
Telia


Fina bolag, eller hur?
I listan över mina innehav har jag bland fåtalet kommentarer fått veta att detta är tråkiga aktier. Jag kan leva med det, eftersom min målsättning är att tjäna pengar med hyfsat låg risk (att tjäna pengar är ju förstås kul, men jag ser inget automatiskt samband mellan att välja andra aktier och att tjäna mer pengar).

Till saken. 

Medan jag avhåller mig från att logga in på min depå, kan jag i senaste uppdateringen av portföljen se att Lundbergs står för 22.7% av värdet. 
Jag har nu bestämt mig för att förfina mina regler för aktieköp ytterligare och har nu bestämt mig för att inget innehav får vara av större storlek än 25% av portföljen värde efter givet kvartals handelsperiod. Skulle jag komma nära kan jag välja mellan att sälja (helst inte) alternativt köpa i de andra innehaven så att avståndet till gränsen blir högre.

När antalet innehav går över 12 (valt helt godtyckligt) flyttas gränsen till 20%.

Rubriken på detta inlägg säger väl allt, men fick lite lust att skriva. Jag hoppas återkomma med lite mer substans framöver.


torsdag 20 oktober 2016

Den ekonomiska friheten - hur gör ni i praktiken?

Bland bloggarna verkar målet för många vara att en vacker dag kunna leva på utdelningar alternativt på att ta av kapitalet. Så även jag.

En del har som mål att uppnå ett visst belopp och sedan "sluta jobba", andra fortsätta att jobba för att det är kul alternativt jobba mindre eller med något som inte ger alltför mycket ekonomisk utväxling, men är stimulerande på andra sätt.

Nya pengar. Ser ut som leksakspengar för en annan.


De av er som har läst mina tidigare inlägg har jag själv med nuvarande sinnelag inte någon tanke på att sluta jobba (något som naturligtvis kan ändras över tid) när jag skrapat ihop mitt nödvändiga kapital, utan ser det hela mer som ett slags "dra åt helvete" pengar.

För er som har tänkt att leva på kapitalet, hur har ni tänkt att göra rent praktiskt?

År 1 lägga undan utdelningar +/- del av kapitalet och leva av detta år 2? Månadsvis ta ut en summa ur depån? Verkligen leva på utdelningarna allteftersom de trillar in?

Det skulle också vara lite av intresse hur mycket ni anser er behöva, antingen i form av kapital eller utdelningar.

Ni behöver inte brådska med svaren. Jag har en stund kvar innan jag behöver bestämma mig.

tisdag 18 oktober 2016

Sekretesslagen borde kunna upphävas

Gång efter annan läser vi om diverse snyfthistorier i pressen där en person eller grupp av personer känner sig orättvist behandlade och vill ha andra beslut.

Naturligtvis erkänner jag rätten att offentligt få dryfta sina problem och jag förstår även att tidningar och webbsidor ofta i grunden är kommersiella inrättningar och måste "sälja lösnummer".Det jag reagerar på är att ibland blir rapporteringen så ensidig, eftersom myndigheter ofta i sådana fall inte kan uttala sig till sitt försvar på grund av sekretess.

En smidig lösning vore i sådana fall att den drabbade frivilligt kan upphäva sekretesslagen och då så inte görs kan vederbörande myndighet vackert meddela att person x tyvärr inte medgivit att ärendet får diskuteras offentligt och man därmed inte kan uttala sig i det enskilda ärendet (som idag med andra ord). Detta tar ju också bort den ibland - för myndigheten - bekväma ursäkten att saker och ting inte kan diskuteras/bemötas konkret.

Detta skulle i mina ögon ge en mer nyanserad bild av ärendet som behandlas och förhoppningsvis leda till färre så kallade snyfthistorier utan täckning eller där diverse myndigheter inte har på fötterna. Ett exempel (utav många).

Och, ja, det skulle förstås bli fel ibland och kanske krångligt att administrera, men skulle i mitt tycke leda till att saker som uppmärksammas offentligt kan bli belysta i sin helhet.

Vad tycker du?


söndag 16 oktober 2016

Ett års utgifter i sparat kapital - minst!

Jag såg att DN startat en sparskola enligt vilken du kan spara dig trygg och slippa stress.


Eftersom jag vill minnas att artiklar jag läst om sparandet hos mediansvensken visar på att sparandet är väldigt lågt tycker jag det är väldigt bra att detta tas upp. Om det kan hjälpa till och med ett fåtal hushåll att bygga upp en buffert vore det mycket värt. Inte minst för de skattebetalare som i slutändan ofta får täcka upp på ett eller annat sätt, leverantörer som går i konkurs på grund av utebliven betalning (med alla de följdeffekter det för med sig), men inte minst för familjerna/hushållen själva.

DN ska tydligen gå igenom en serie med råd och tips och börjar med att meddela att man bör ha två månaders utgifter i buffertsparande.

Jag ser inget kontroversiellt i det, men för att nu kvickt komma till min egen åsikt i frågan borde alla ha minst ett års utgifter tillgängliga inom några dagar (det kan ju ta några dagar att sälja fonder till exempel).

Det väckte en hel del debatt på den tiden, men för oss oss som minns kan jag inte annat än hålla med den den före detta finansministern Ann Wibble (fp*) på denna punkt. Hon sa att "alla svenskar borde ha en årslön på banken". På bland annat wikipedia kan vi läsa att "Kommentaren väckte uppseende eftersom det ansågs vara en för många svenskar orealistisk vision"

Orealistisk vision?!? Knappast! 

I vanlig mellanmjölksstil ska vi nu naturligtvis prata om alla som är sjuka, har låg lön, är arbetslösa, har höga boendekostnader etc. men ärligt talat, för de allra flesta borde det inte vara omöjligt att efter några års arbete har ett års utgifter undansparat. Har du inte det efter 10 års arbete bör du nog se över både dina inkomster och utgifter (på riktigt och inte någon halvmesyr).

Det är ju i och för sig skillnad mellan en årslön (efter skatt?) och ett års utgifter (förhoppningsvis lägre än lönen efter skatt), men som slogan tycker jag "en årslön på banken" funkar bra.

Jag har ett års utgifter tillgängliga inom en vecka. Har du? Har dina bekanta?

*) Numera har de tydligen antagit ett annat namn som inte stämmer in på politiken de för. (Å andra sidan kanske "folkpartiet" inte var det bästa namnet på ett parti som representerar mindre än 10% av folket heller.)