tisdag 20 december 2016

Hur jag utvärderar och väljer aktier

Jag har ju köpt aktier mer eller mindre på känn och även om jag satt upp vissa regler kring hur själva inköpen går till (endast i slutet av varje kvartal), har det positiva utfallet under 2016 mer handlat om tur än något annat. Dock har reglerna hjälpt mig ifrån att sälja för tidigt (se t ex detta inlägg), något jag ofta gjorde i mitt tidigare mer impulsiva och icke disciplinerade investerarliv.

Med detta sagt är det kanske dags att fundera lite kring mina urvalskriterier och applicera dessa på framtida köp.Rent värderingmässigt har jag på senare tid skaffat mig en bevakningslista med vissa kriterier kring värdering av aktier. Detta är dock inte hela sanningen, så låt mig här gå igenom en del ytterligare parameter vilka jag tror styrt mig omedvetet:

1) Bolagets verksamhet och sektor
a) Förstår jag bolagets verksamhet och tror jag på sektorn bolaget verkar i? Med andra ord, tror jag mig ha en någorlunda förståelse för hur bolaget tjänar pengar, tror jag att de verkar i en sektor med framtid och tror jag att just detta bolag kommer att vara framgångsrik jämför med sina konkurrenter?

b) Gillar jag det bolaget håller på mig, eller sysslar de med något som jag inte känner att jag vill vara delaktig (läs delägare i)?

Resultat: OK (grön), Ingen stark åsikt (gul),  Ej OK (röd)

2) Makro- och/eller mega trender
a) Finns det några makro- och/eller megatrender som kan tänkas påverka bolaget i positiv eller negativ riktning? 
Exempel: Statoils resultat och värdering påverkas mycket av oljepriset. Bolag i oljesektorn jobbar naturligtvis med hedgning, men tror jag på det stora hela att trenden är positiv eller negativ för bolaget?

b) Är detta en positiv eller negativ faktor för mig?

Resultat: OK (grön), Ingen stark åsikt (gul), Ej OK (röd)

3) Aktiens värdering
Om jag inte diskvalificerat ett bolag från min portfölj pga nummer 1 eller 2 ovan är dags att titta lite djupare på bolagets värdering, enligt min värderingsmodell som beskrivs i bevakningslistan och ut
mynnar en kurs jag tycker bolaget är värd vilken jag jämför med aktuell kurs.

Resultat: < 100% (grön), 100% - 150% (gul), > 150% (röd)

Beslutsträd baserat på utvärdering

>= 1 parameter röd: Inget köp/ökning i innehav aktuellt.

>= 2 gröna: Jag kan tänka mig att ta in/öka mitt innehav i bolaget förutsatt att pengar finns tillhanda. Jag måste naturligtvis hålla mig till mina regler för aktieportföljen.

Inget att köpa?

Finns det inget bolag som uppfyller mina kriterier och inget att köpa utan att bryta mot mina regler, samlar jag på mig pengar i kassan för framtida inköp under mer gynnsamma förutsättningar. Var dessa pengar parkeras kan diskuteras, men den korta räntefonden Spiltan Ränterfond är definitivt ett alternativ till att ha pengarna som saldo på depån.

Hur dessa utvärderingskriterier kommer att användas

I framtida analyser kommer ovanstående parametrar att gås igenom. Ett första försök till detta gjordes i min värdeanalys av Telia, där jag dock valde att endast fokusera på den tredje delen, dvs värderingen.


Tankar kring detta och något ni saknar i min lekmannaanalys?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar