onsdag 30 november 2016

Oljan

Ansedda The Economist har en längre artikelserie om olja i senaste numret (länk till första artikeln). Ganska intressant läsning. Bland annat kan man läsa om att världens första "stadsplaneringskonferens" ägnade mycket tid åt att diskutera hur man skulle komma till rätta med alla utsläpp orsakade av transporter.

På den tiden pratade man om mer handfasta utsläpp, dvs hästskit. Man kom inte fram till någon lösning, men olja tillsammans med en viss herr Ford och den magiska "marknads" löste problemet på annat sätt.

Ett gammalt fat.


Även om det nu naturligtvis finns en bransch med elbilar och icke olje-drivna fordon på hyfsat stark frammarsch tror man i artikeln att oljepriset kommer att fluktuera kraftigt över tid, med åtminstone en ordentlig uppgång från dagens nivåer pga låg nivå av investeringar under senare år.

Dock tror man inte längre på "Peak Oil", även om vissa hävdar att vi redan nått den punkt vid vilken produktionen av olja toppar. Särskilt tror man inte på "peak oil" om nu världens länder verkligen får för sig att implementera de åtgärder/möta de mål man enades om vid klimatmötet i Paris. Sannolikheten för det - när det väl kommer till kritan - bedömer jag själv som ganska låg.

Priset för en typ av olja de senaste fem åren.

Om oljans prisutveckling finns det många gissningar. Er egen Egon tror att vi kommer att få se ett oljepris på över 100 USD någon gång inom de närmsta 10 åren, men att det kommer att svänga ordentligt både upp och ner. Kanske en inte så vågad gissning, men det finns ju de som tror att oljan bara kommer att bli billigare och billigare framöver.

Som bekant via min lista av innehav äger jag själv oljerelaterade aktier i form av Statoil och Blackpearl Resources.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar