söndag 10 juli 2016

Så handlar jag i aktieportföljenNu har jag skrivit ner en strategi för hur jag handlar i aktieportföljen. I enlighet med tidigare inlägg är detta i grunden en "buy and hold" portfölj.

Grundläggande princip: Jag tror inte att jag besitter någon förmåga att analysera eller välja aktier bättre än någon annan, men jag läser andra bloggar med stort intresse (se blogglista till höger).

Strategi:

1) Jag börjar med fem aktier
- jag har för närvarande inga bestämda urvalskriterier, men det ska i regel vara etablerade och stabila bolag. Vissa skulle beteckna dem som tråkiga och/eller verksamma i en bransch jag tror på
- Statoil och BlackPearl kom att ingå då jag för en tid sedan trodde att olja var en bransch som fått för mycket "stryk". Med facit i hand så långt var jag aningen för tidigt ute.

2) Jag ska köpa upp till ett visst (och ungefär samma +/- 5%) belopp i varje aktie (jag kan runda av till ett jämt antal aktier).

3) När jag uppnått detta belopp i en aktie kan jag utöka portföljen med en ny aktie. Jag ska alltid ha minst tre och max fem aktier att investera i, dvs där jag inte uppnått min målinvestering.
- i senaste kvartalets inköp kunde jag därmed utöka portföljen med två aktier (HM och Telia)

4) Portföljen ska innehålla max 15 aktier totalt (i skrivande stund har jag sju, så denna strategi kommer att följas ett bra tag).

5) Jag köper endast runt kvartalsskiften (+/- en vecka).

6) Jag säljer endast i exceptionella fall, t ex någon form av skandal.

7) Total värdet följs upp kvartalsvis (men jag tjuvkikar naturligtvis under tiden).

8) Eftersom "fegisportföljen" är "full" fördelas alla sparade pengar 50/50 på fondportföljen ("full" inom kort) och aktieportföljen. (När fondportföljen är "full" går alla sparade pengar till aktieportföljen.)

Se sidan med innehav för vilka sju aktier som för närvarande ingår i aktieportföljen.

Se där, en strategi så god som någon annan och som kräver väldigt lite tid. Tid som istället kan ägnas åt att skriva oerhört intressanta blogginlägg, läsa andras intressanta bloggar, träna den lönnfeta kroppen samt jobba (och därmed tjäna ihop pengar att investera).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar