söndag 22 januari 2017

Mina portföljers utveckling 2015 och 2016

Efter att ha skrivit ett inlägg om min mycket goda (och tursamma) utveckling i aktieportföljen 2016 har jag äntligen fått tid över att granska utvecklingen i alla mina olika portföljer.

Jag använder mig av Avanzas rapportfunktioner och den utveckling som redovisas exkluderar insatta pengar, dvs speglar utvecklingen av de innehav som jag har haft. Hedgeportföljen innehas via depå direkt hos Brummer och Partners och redovisas därför separat.

I korthet:

2016 2015
Fegisportföljen 6,4% 3,5%
Fondportföjen 5,3% -0,6%
Aktieportföljen 34,7% -3,4%
TOTALT 13,5% 1,0%
Hedgeportföljen -1,4% 4,8%
SIX Return Index 9,65% 10,40%
OMSX30 4,86% -1,21%

Eftersom jag inte haft lika mycket pengar i alla portföljer under åren, så blir totalen något snedvriden, men ger en mer rättvis bild.

Jämfört med ett index är utvecklingen god, men inte på något sätt fantastisk, även om jag har ett antal mycket defensiva investeringar (framförallt i fegisportföljen). På tal om index, vill jag tipsa om en ny blogg som jag finner mycket intressant - Indexinvesteringar - där "tänket" påminner mycket om min fondportfölj.

I dagsläget går allt nysparande till aktieportföljen. I de andra portföljerna ligger strategin fast, men jag funderar på att köpa in mig i Spiltan Högräntefond i fegisportföljen. Några åsikter om framtida utveckling för denna fond i en värld där vi troligen - om än långsamt - går mot högre räntor?

Kanske inte så oerhört intressant för den lilla läsarskaran, men ett sätt för mig att rannsaka mig själv om hur det egentligen går och själv är jag mycket nöjd med resultatet även om tidsperioden är kort. Jag är också mycket glad över den disciplin bloggandet har hjälp mig att etablera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar