fredag 2 augusti 2019

Sparkvot och frihetsgrad 2019-07

Sparkvoten för juli landade på 31%, vilket är strax över min målsättning över året på 30%. Dock ligger jag för året på hela 47%, tack vare extra inkomster tidigare under året. Det ser med andra ord bra ut för mitt mål för helåret, men kommer inte i sig att generera några extra utgifter.

Trevligt är också att frihetsgraden sett på de senaste tre månaders utgifter gått upp kraftigt.Även sett till sex månaders utgifter ser jag en förbättring. Baserat på 12 månaders utgifter rör sig frihetsgraden desto trögare, vilket är naturligt och ligger still på 50% även om det ser ut som en liten ökning på marginalen i diagrammet nedan.Jag kan med andra ord täcka hälften av mina verkliga årliga utgifter baserat på 3% uttag från kapitalet. Detta är inte så illa, särskilt med tanke på att vi bor dyrt (men trivs och har inga planer på att flytta) och inte snålar i vardagen.

Skulle vi verkligen vilja uppnå den finansiella friheten "fort" skulle en flytt till ett billigare boende drastiskt snabba upp detta, men det är inget vi planerar för närvarande.

Efter att ha följt upp detta på månadsbasis i drygt två år, tror jag att jag börjar "få kläm" på detta. Detta hjälper mig att se hur pass långt jag har kommit på min resa mot den finansiella friheten.

Om du vill veta mer om hur jag beräkningar sparkvot och frihetsgrad, kan du läsa här.

En liten notis: Jag inkluderar inte utdelningar i mina inkomster. Detta är nog annorlunda jämfört med andra bloggrannar. Jag har uppdaterat blogginlägget jag länkar till ovan för att förtydliga detta.

Resan mot den finansiella friheten fortsätter.