söndag 31 december 2023

Aktieportföljen 2023-Q4: Färre aktier och ny högstanivå

Ännu ett år kan läggas till handlingarna och utan att förminska allt elände som pågår i världen avhandlar vi i detta inlägg långt mindre viktiga ting, nämligen hur er egen Egons aktieportfölj har utvecklat sig, vad som finns i den och ett par tankar om dess framtid.

Aktieportföljen har enligt mitt sätt att räkna gått upp 12,8% under året. Detta är sämre än både OMXSGI (18,8%) och OMXS30 (17,3%).

Portföljens värde landade på ny rekordnivå och uppgick till 8 756 527 kr. Detta inkluderar de utdelningar på 269 489 kr som "tillkommit" under året.

Värde över tid:

 

Vad har jag då i portföljen? Jo, efter den senaste handelsrundan innehåller portföljen färre bolag och är fördelad enligt nedan:

Investor B 13.6%
Lundbergföretagen 12.9%
Investment AB Spiltan 11.5%
Industrivärden C 10.4%
Xact Sverige 8.8%
Equinor 8.5%
Castellum 7.6%
Xact Norden Högutdelande 7.3%
Bahnhof 4.9%
Axfood 4.5%
Handelsbanken A 3.9%
Essity A 2.9%
Kinnevik B 2.8%
Advenica 0.3%

Det minsta innehavet, Advenica, ska säljas. Det finns planer på ytterligare förenklingar, men det är inget jag ser hända förrän mot slutet av 2024 om inte andan faller på innan dess.

Om/när portföljen når 10 miljoner kronor anser jag mig ekonomiskt fri (FI enligt utrikisk förkortning och beskrivet i inlägget När är det tillräckligt?). Det är en bit kvar dit med andra ord.

Kampen för den finansiella friheten fortsätter således.

Till sist ber jag att få tillönska den lilla läsekretsen ett gott nytt år med förhoppning om att det blir ett bra börsår, men framförallt med god hälsa och att kriget i Ukraina tar slut (med seger för Ukraina) och annat elände i världen ordnar till sig. 

lördag 30 december 2023

Kvartalets handel: Både köp och sälj!

Det händer inte så ofta, men i denna episod av handeln runt kvartalsslut har det skett en del försäljningar! 

Orsakerna till detta är flera, men inte att jag behöver pengarna till annat, utan att jag vill förenkla mina investeringar samt reducera mina risker.

Dessutom vill (och i vissa fall "måste") jag spendera mer tid på annat: Jobb, träning/hälsa och - i mindre utsträckning - lärande och sociala aktiviteter.

Jag har ju som princip (farligt det där med principer) att äga en aktie i minst tre år. Detta gör att jag blir sittande på en del surdegar, vilka fungerar som en nyttig påminnelse om att jag inte är något aktieorakel.

 

Vinter i Norrland. Ingen koppling till texten, men fint ändå.

Så, principen är att jag nu definierat mina kärninnehav och övriga kan jag sälja (fortfarande med handel endast i samband med kvartalsslut) enligt följande principer:

- De står på plus.
- Eller jag har ägt dem i minst tre år.

Sagt och gjort, så har följande försäljningar skett i portföljen:

2023-12-22 såldes 1700 aktier i Skanska B för ca 181,50 kr/st (totalt 308 410 kr).

Skanska har funnits i portföljen sedan 2017 och kunde nu säljas med en liten vinst. Några utdelningar har det också blivit genom årens lopp.  

2023-12-22 såldes 1200 aktier i Hennes & Mauritz B för 178 kr/st (totalt 213 501 kr).

H&M har funnits i portföljen sedan 2016. En del utdelningar har det blivit genom årens lopp, men dessa såldes nu med ett ordentligt minus.

2023-12-27 såldes 12 000 aktier i Storskogen B för 9,16 kr/st (totalt 109 815 kr).

Dessa köptes för inte så länge sedan som en "krydda" till portföljen. Med en vinst på ca. 11% får jag anse mig nöjd. Ett intressant bolag, men inget som längre platsar i den ännu enklare portföljen. 

2023-12-27 såldes 3100 aktier i Advenica för 8,80 kr/st (totalt 27 221 kr).

Jag lyckades inte sälja hela mitt innehav under dagen, utan sitter fortfarande med drygt hälften kvar, tyvärr. 

 

Detta tillsammans med några utdelningar som trillat in frigjorde en del pengar för kvartalets inköp, vilka samtliga gjordes i befintliga innehav:

2023-12-27 köptes 150 aktier i Lundbergs B för 552,46 kr/st (totalt 82 929 kr).

I Lundbergs är jag nu "fullinvesterad".  

2023-12-27 köptes 200 aktier i Industrivärden C för 329,82 kr/st (totalt 66 023 kr).

Även i Industrivärden är jag nu "fullinvesterad".  

2023-12-27 köptes 250 andelar i XACT Sverige för 596,60 kr/st (totalt 149 232 kr).

2023-12-27 köptes 1200 andelar i XACT Norden Högutdelande för 129,33 kr/st (totalt 155 283 kr).

I de båda XACT fonderna kommer jag att investera mer i framtiden om inget oförutsett dyker upp. Dessa kommer inte att bli några raketer, utan ses av mig som innehav för att sänka mina risker.

 

Jag går alltså in i det nya året med en (ännu) "enklare" portfölj än tidigare. Om detta var smart eller inte får framtiden utvisa, men det känns rätt för mig.

Jag återkommer som vanligt med portföljens utveckling och fördelning efter kvartalets (och denna gång årets) sista handelsdag.


tisdag 26 december 2023

När är det tillräckligt?

Jag hoppas att den lilla läsekretsen har en fin julhelg.

Jag fick en fråga på ett inlägg om mina utdelningar för året frågan om jag satt ett mål i siffror för när jag nått den finansiella friheten och refererade då till ett tidigare inlägg skrivet 2017 i frågan.

Utan att repetera allt i det inlägget och utan att gå igenom hela min privatekonomi har jag även andra (mindre) investeringar utanför aktieportföljen.

Nu kan man ju hävda att vi haft ganska ordentlig inflation sedan originalinlägget, men låt oss för enkelhetens skull anta att resonemanget fortfarande stämmer.

Så, beroende lite på hur andra investeringar utvecklas kan vi här i bloggen anta att när aktieportföljen har ett värde på den runda, fina siffran 10 miljoner kronor, då är jag i viss mån finansiellt fri (det är ju ett spann det där, se inlägget jag refererar till ovan).

I den senaste portföljuppdateringen låg portföljen på ca 8 miljoner kr, så jag är på god väg, men det är en bit kvar.

Lyckligt lottad? Ja. Det viktigaste i mitt liv? Nej.

Har ni satt en siffra och har en konkret plan för vad som händer om/när den uppnås?


onsdag 13 december 2023

Allt färre inlägg

En bloggranne påtalade för en tid sedan att många aktiebloggare skriver inlägg allt mer sällan. Teorin är att det har med börsklimatet att göra.

På senare tid har ju börsklimatet förbättrats, så det är väl lite ironiskt att jag personligen hävdar att jag inte skrivit pga sämre börsklimat, men så är det.

Mina anledningar är flera:

- Jag har inte längre så mycket visdom att tillföra (om jag nu någonsin hade det).

- Jag skriver sällan något bolagsspecifikt och för de flesta av mina bolag finns det andra bloggare som är mer kunniga samt mer "på hugget".'

- Jag prioriterar mitt jobb (vilket detta år varit ganska intensivt) samt till viss mån min träning.

- Jag försöker att alltmer vara en passiv investerare där allt nysparande går in i indexfonder och jag handlar allt mer sällan (och endast i samband med kvartalsslut).

- Framförallt fokuserar jag mer på omvärldsläget och då särskilt situationen i Ukraina och vårt närområde. Om detta finns det mycket att skriva, men det gör t ex Cornucopia så bra att det helt enkelt inte finns något av värde att tillägga utan stor arbetsinsats.

Med detta sagt läser jag fortfarande flera bloggar med stort intresse, bl a de som länkas ute till höger.

Tack till alla bloggrannar som fortsätter skapa intressanta inklägg!

lördag 9 december 2023

Utdelningar 2023

Uppdatering: Det är 2023, inte 2024 som jag först skrev. Förvirrande. :-)

Utdelningsåret 2023 har kommit till ända. Det blev ett fint utdelningår med nytt rekord och gränsen på i snitt 20 000 kr/månad (före skatt) passerades. Trevligt!

Totala utdelningar före skatt landade på 269 489 kr. Sett till värdet av aktieportföljen i början av året motsvarar detta 3,4%.

Utdelningar över tid:

 

Jag mjuknar i mitt motstånd mot utdelningsfundamentalisterna, men betraktar mig fortsatt inte som en strikt utdelningsinvesterare.

Kampen för den finansiella friheten fortsätter trots allt elände i vår närhet och längre bort.


söndag 8 oktober 2023

Aktieportföljen 2023-Q3

Det har varit lite mycket annat att stå i, men detta kvartal blir det igen en liten uppdatering om hur det går med aktieportföljen. Ett litet plus, men ingen fantastisk utveckling, tyvarr.

Utveckling över tid:


 

Det totala värdet hamnade på strax över 8 100 000 kr.

Fördelningen mellan bolagen i portföljen:

Investor B 12.8%
Investment AB Spiltan 12.6%
Lundbergföretagen 10.5%
Equinor 10.0%
Industrivärden C 8.9%
Xact Sverige 6.6%
Castellum 6.2%
Xact Norden Högutdelande 5.6%
Bahnhof 5.0%
Axfood 4.3%
Skanska B 3.8%
Handelsbanken A 3.6%
Kinnevik B 3.0%
Essity A 2.9%
H&M 2.3%
Storskogen Group B 1.2%
Advenica 0.7%
 

Kampen för den finansiella friheten fortsätter. Jag hoppas på lite mer postiva omvärldsnyheter till nästa kvartalsuppdatering, framförallt i Ukraina!

tisdag 27 juni 2023

Kvartalets inköp: Lundbergs, Kinnevik och Castellum

Jag handlar ju som bekant runt kvartalsskiften (+/- en vecka). Man kan fråga sig varför, men en anledning är att inte lockas att göra affärer i tid och otid. Lönsamt? Kanske. 

Oavsett detta:

2023-06-26 köptes 200 aktier i Lundbergföretagen B för 442,20 kr/st (totalt 88 440 kr).

Mitt total innehav (1850 aktier) i denna pärla ligger +85% sedan inköp.

2023-06-26 köptes 350 aktier i Kinnevik B för 138,65 kr/st (totalt 48 527 kr).

Här ligger jag på ordentliga -37% på mitt totala innehav. Inte bra. Nu är jag ”fullinvesterad” i detta innehav, så uppgången kan börja!

2023-06-26 köptes 450 aktier i Castellum för 98,96 kr/st (totalt 44 532 kr).

I Castellum pytsade jag även in 83 700 kr i nyemissionen under kvartalet. Jag ligger -9% på detta innehav. Jag hoppas på högre kurs och återupptagen utdelning, men inser att det kan komma att ta ett tag. Dock är det i och med dessa investeringar under kvartalet färdigköpt i Castellum.


Efter dessa köp är tillgängliga medel ganska lågt och jag får nu hoppas på att en del utdelningar trillar in innan nästa kvartalsskifte, men det ser inte ut att bli några större penningar.

Resan mot den ekonomiska friheten går vidare.lördag 1 april 2023

Aktieportföljen 2023-Q1: Ål tajm haj!

Under årets första kvartal gick portföljen upp med 4,6% och stängde på ny högstanotering! Vän av ordning kan ju med rätta hävda att detta inte är inflationsjusterade siffror. Det stämmer.

Kvartalets affärer har redovisats här


Aktuell fördelning:

Investment AB Spiltan 13.8%
Investor B 13.1%
Lundbergföretagen 9.8%
Industrivärden C 8.9%
Equinor 8.5%
Xact Sverige 7.0%
Xact Norden Högutdelande 5.9%
Bahnhof 5.8%
Axfood 4.5%
Castellum 4.1%
Essity A 3.8%
Kinnevik B 3.6%
Skanska B 3.4%
Handelsbanken A 3.4%
H&M 2.3%
Storskogen Group B 1.3%
Advenica 0.7%

Total värde: 8 049 025 kr.

 

Tillförda medel och värde över tid:


Vill man göra något vettigt för (delar av) sina pengar, återfinns inspiration på en av Cornucopias sidor.

torsdag 30 mars 2023

Kvartalets inköp: Investmentbolagen!

Lite fantasilöst kan tyckas, men detta kvartal blev det utökning av mina innehav i de stora investmentbolagen:

2023-03-30 köptes 250 st Investor B för 203,80 kr/st (totalt 50 950 kr) 

2023-03-30 köptes 150 st Lundbergföretagen B för 463,37 kr/st (totalt 69 505 kr)

2023-03-30 köptes 250 st Industrivärden C för 277,20 kr/st (totalt 69 300 kr) 

2023-03-30 köptes 400 st Kinnevik B för 151,20 kr/st (totalt 60 480 kr)

Den trogne läsaren kanske undrar vad som hände med att vara fullinvesterad i dessa aktier. Det är helt enkelt så att jag för dessa aktier (och Castellum) numera tillåter mig att investera upp till 500 000 kr/aktie (från tidigare max 300 000 kr). Det kan med andra ord bli fler ointressanta köp i framtiden.

I övrigt kan jag som vanligt rekommendera att donera pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/

Slava Ukraini!

måndag 2 januari 2023

Aktieportföljen 2022-Q4

Det är dags att ge en ögonblicksbild samt information om hur portföljen har utvecklat sig (för den som nu råkar vara intresserad av det).

Fördelningen i portföljen vid kvartalets utgång:

Investment AB Spiltan 13.6%
Investor B 12.0%
Equinor 11.4%
Lundbergföretagen 9.0%
Industrivärden C 7.6%
Xact Sverige 6.9%
Xact Norden Högutdelande 6.1%
Bahnhof 5.4%
Axfood 5.4%
Castellum 4.5%
Handelsbanken B 4.2%
Skanska B 3.7%
Essity A 3.6%
Kinnevik B 2.8%
H&M 1.8%
Storskogen Group B 1.2%
Advenica 0.7%

Totalt värde: 7 902 837 kr

Tillförda medel och värde över tid:

Nästan nytt rekord som synes. Dock har det ju tillförts en hel miljon sedan rekordet på precis över åtta miljoner i värde för ett år sedan.

Årets utdelningar:

2022-02-28 Equinor        3,815
2022-03-18 XACT Norden Högutdelande        5,868
2022-03-29 Axfood        5,600
2022-03-29 Handelsbanken A      15,000
2022-03-30 Essity A        7,000
2022-04-04 Skanska B      17,000
2022-04-06 Castellum        4,180
2022-04-12 Lundbergs        5,625
2022-04-27 Industrivarden C      13,500
2022-05-06 XACT Norden Högutdelande        5,868
2022-05-09 Investor B      12,000
2022-05-10 Hennes & Mauritz B        3,900
2022-05-16 Bahnhof B      11,000
2022-05-27 Spiltan        4,500
2022-06-01 Equinor        9,144
2022-06-17 XACT Sverige        6,583
2022-07-04 Castellum        4,180
2022-08-29 Equinor        9,422
2022-09-16 XACT Norden Högutdelande        5,868
2022-09-27 Axfood        5,250
2022-10-04 Castellum        5,130
2022-11-09 Investor B        4,400
2022-11-15 Hennes & Mauritz B        3,900
2022-11-18 XACT Norden Högutdelande        5,868
2022-11-30 Equinor      16,905

TOTALT
   191,506

Hur utdelningarna har utvecklat sig över tid kan den intresserade läsa om här.

Denna summering gjordes 2022-12-29, så det kan skilja lite på indexvärdena vid exakt årsslut, men en ungefärlig utveckling över tid av mina portföljer samt ett par index över tid:

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fegisportföljen * * -3.3% 3.1% 0.5% 2.9% 6.4% 3.5%
Fondportföjen -13.0% 33.8% 2.6% 28.7% -3.3% 6.5% 5.3% -0.6%
Aktieportföljen -15.1% 37.9% 4.0% 25.4% -0.9% 4.6% 34.7% -3.4%
Hedgeportföljen * * 10.0% 5.9% -6.5% 7.4% -1.4% 6.3%
                 
SIXRX/OMXSGI -21.6% 39.4% 14.6% 36.6% -4.4% 10.8% 9.7% 10.4%
OMSX30 -14.7% 29.1% 5.8% 25.8% -10.7% 5.9% 4.9% -1.2%

Summa summarum så har det alltså gått neråt i portföljerna under året, vilket kanske inte kommer som en direkt överraskning för de flesta. Jämfört med vad som pågår i vår omvärld är detta onekligen ett "lyxproblem".

Jag vill slutligen rekommendera donation av pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/.

Hur har det gått för era investeringar under 2022?

söndag 1 januari 2023

2023

Det finns mycket att önska sig under året som kommer, t ex att Ukraina lyckas vinna kriget mot Ryssland, att "vi i väst" står bakom Ukraina, att de ekonomiska tiderna blir bättre etc. På ett (ännu) mer personligt plan önskar jag mig såklart att man har hälsan, inte får sparken osv.

För egen del har jag förutom förhoppningar ingen aning om vart det tar vägen, men bland de saker som ligger inom min kontroll finns hur jag förhåller mig till mina investeringar. 

I all korthet hoppas jag inom det ekonomiska området ha självkontrollen att göra så lite förändringar som möjligt samt automatisera mina investeringar i den utsträckning det går. 

Jag är nöjd med de aktier jag har in min portfölj och kommer att för de pengar som finns att köpa fler aktier bland befintliga innehav. 

Månadsöverföring för inköp av fonder från den lön som förhoppningsvis kommer att komma in under året har satts upp. Här är min målsättning att spara undan ca 20% av lönen efter skatt (vilket jag slagit med råge de senaste åren, men som automatisk överföring känns det rimligt i mitt läge - ett lyxläge, jag vet).

Jag har som målsättning att logga in på min depå mindre än 12 gånger under året, vilket jag vet blir svårt. Det finns nämligen inget egentligt syfte med att logga in oftare om inget dramatiskt inträffar i något av mina bolag, vilket jag nog får reda på via nyheter och/eller bättre bloggar.

Tiden som frigörs planerar jag att ägna åt mer produktiva saker såsom att jobba, träna, läsa, laga god mat osv.

Är detta ett nyårslöfte? Nja... jag lovar åtminstone att ha det som målsättning att infria ovan punkter (att "politikerlöfte" med andra ord.

Har ni några mål/löften/målsättningar för det kommande året måhända?

Gott nytt år och slava Ukraini!