torsdag 30 april 2015

När är du finansiellt fri?


Pengar är inte allt här i livet, men allt annat lika vore det ju inte fel att kunna ha friheten att inte behöva jobba för pengarnas skull. Jag kallar detta finansiell frihet.

Finansiell frihet kan åstadkommas på många sätt. Det enklaste är förmodligen att födas rik. Näst efter det att kan man också sikta in sig på att gifta sig rik (humor). För egen del återstår att spara och investera - "själv är bäste dräng".

Det finns de med höga inkomster som inte klarar av att spara och de finns de med lägre avgifter som lyckas lägga undan och investera pengar. Detta är mycket en fråga om uppfostran och disciplin samt att kunna skjuta upp konsumtion och/eller njutning (det finns ju de som finner det njutningsfullt att konsumera).

För skojs skull satt jag och lekte lite i Excel och tänkte så här:

1) Jag sparar samma andel av min lön varje år.

2) Jag får inga löneökningar.

3) Jag får samma värdeökning på mitt sparande varje år (alternativen som tagits fram är 0, 2, 4, 6, 8 eller 10 procent per år). (Det brukar sägas att man kan räkna med 7% avkastning på börsen per år, men jag rekommenderar inte att investera alla dina pengar på börsen, litegrann beroende på ålder, se tidigare inlägg.)

4) Jag ska kunna leva på 4% avkastning/år

5) Jag ska kunna leva på investeringarnas avkastning utan att kapitalet minskar (kostnaderna ska därmed uppgå till samma procent som i punkt 4).

6) Jag har inte tagit hänsyn till skatt.

7) Inga andra former av sparande (t ex tjänstepension) har tagits hänsyn till.

(Om intresse finns kan jag addera lite fler parametrar. "Beställ" gärna i kommentarsfältet.)

Med ovanstående grova förenklingar kan man experimentera med lite olika värden och komma fram till efter hur många år man når "finansiell frihet" vid olika antaganden om sparande och avkastning.

I tabellerna nedan:
- kolumnerna anger den årliga avkastningen
- raderna anger år med inkomst
- de gröna cellerna markerar då finansiell frihet har uppnåtts


Person A sparar 10% av lönen varje år

Person B sparar 30% av lönen varje årPerson C sparar 50% av lönen varje år
För närvarande är jag så lyckligt lottad att jag ligger närmast person C i ovanstående exempel, men det gjorde det inte då jag började jobba, trots att då var van vid att leva på lån och bidrag från CSN (ett lån som i dagarna betalats av).

(Som sagt ovan, om intresse finns kan jag addera lite fler parametrar. "Beställ" gärna i kommentarsfältet.)

tisdag 28 april 2015

Spiltan +69%!Hoppsan!

Jag har ju som bekant ingen vidare förmåga att välja aktier som stiger ordentligt i värde och har därför nuförtiden en ganska tråkig investeringsstrategi (se tidigare inlägg), men för att hänga med lite i debatten kring sparande etc. och för att visa stöd till det arbete som Spiltans VD Per H. Börjesson och medarbetare bidrar med köpte jag för ett par år sedan på mig en liten post aktier i bolaget Spiltan.

Dotterbolaget Spiltan fonder har ju ett antal fina fonder, bl a Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Räntefond, vilka båda finns i min fondportfölj.

Dessa aktier har gått mycket bra, men riktkursen för den kommande månatliga handeln tog ett minst sagt ordentligt skutt uppåt pga ny värdering av det stora innehavet Paradox Interactive vilket beskrivs i ett nyhetsbrev från Spiltan: Från 1300 kronor till 2200 kr per aktie! En uppgång med 69% i ett nafs.

Man skriver själva att osäkerheten kring denna externa värdering är stor.

Detta är absolut ingen rekommendation att köpa aktier i Spiltan, men jag kan varmt rekommendera VD:s inlägg i debatten kring sparande, investering och pensioner - Sparrebellen.

söndag 26 april 2015

Fondavgifter och fondavgifter

Som nämnts tidigare har jag lärt mig en hel del genom att läsa Sparrebellen och på Bogleheads. I korthet har jag därför (i min fondportfölj) valt att regelbundet köpa fonder med låga avgifter (i princip, se tabell nedan). Det enda man kan vara någorlunda säker på är avgifternas storlek. Utvecklingen kan variera.

Med anledning av detta inlägg har jag tittat lite närmar på detta och den siffra jag (liksom många andra antar jag) tittar på är den s k förvaltningsavgiften - det är den avgift som brukar nämnas vid fondköp, t ex på Avanza.

Vad som egentligen spelar roll (förutom utvecklingen så klart) är ju den egentliga kostnaden för den fond man köper. Denna består av flera komponenter som inte syns i förvaltningsavgiften! Ett mer rättvisande mått är "Totalkostnadsandel (TKA) - de totala kostnaderna i procent av fondens genomsnittliga förmögenhet. TKA innefattar förvaltningsavgift, tillsyn, räntor, skatter och diverse övriga kostnader, samt transaktionskostnader (courtage) för köp och försäljning av värdepapper."[källa: Wikipedia artikel om förvaltningsavgift]

Om jag tar en titt på de fonder jag äger i min fondportfölj ser det hyfsat ut med tanke på förvaltningsavgift och Norman-belopp**:

Fond Förvaltningsavgift*
Norman-belopp**
AVANZA ZERO
0,00%
0 kr
Spiltan Räntefond Sverige
0,10%
785 kr
SPP Aktiefond USA
0,20%
1 845 kr
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
0,20%
2 028 kr
Swedbank Robur Indexfond Asien
0,20%
3 452 kr
SPP aktiefond global
0,30%
2 695 kr
Nordea European Corporate bond
0,60%
6 258 kr
Handelsbanken Råvarufond
0,70%
6 647 kr
Carnegie Corporate bond
0,95%
8 211 kr
Didner & Gerge Aktiefond Sverige
1,22%
10 564 kr
Handelsbanken Företagsobligationsfond (parkeringsfond)
0,95%
6 362 kr

Skillnaden i definition (se nedan) skulle kunna förklara varför fonder med samma förvaltningsavgift har olika Norman-belopp.

(Parkeringsfonder är som nämnts i tidigare inlägg den find i vilken jag "parkerar" pengar till dess att det är dags för det uppsatta månadssparandet. Jag har med andra ord "försparat" pengar in i denna depå.)

Didner & Gerge Aktiefond Sverige sticker ut vad gäller avgifter, men än så länge går den bättre än gratisfonden Avanza i  min fondportfölj, så detta tillsammans med min "10 fonder, 10% vardera" princip gör att den får vara kvar.

Jämförelse mellan Didner & Gerge Aktiefond (grön linje) och Avanza Zero (brun linje). [källa: Avanza]


*) Förvaltningsavgift är en avgift som fondbolag tar för förvaltning, administration och förvaring av fonder. Vanligtvis anges förvaltningsavgiften på årsbasis, men tas ut dagligen och räknas av från fondens andelsvärde. [källa: Wikipedia artikel om förvaltningsavgift]

 **) "Norman-belopp är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Denna beräkning görs i första hand på den genomsnittliga historiska avgiften för fonden och andra redovisade kostnader [min fetstil] för de senaste fem åren. Om det inte finns tillräcklig data så beräknas det i andra hand på fondens förvaltningsavgift plus de genomsnittliga extra kostnaderna i fondens Morningstar-kategori." [källa: Avanza]. Uppkallat efter Peter Norman (finansmarknadsminister då Morningstar införde detta sätt att mäta fonders avgifter).

En vacker dag ska jag kolla upp totalkostnadsandelen för mina fonder och se hur det stämmer med angivna Norman-belopp (som man naturligtvis inte ska stirra sig blind på).

Se även Fondkollen.se

Kommentarer, idéer?

Dagens boktips - "How much is enough"

- Vi är rikare än tidigare, men inte lyckligare (ref Thomas Piketty)
- hedonic treadmill: Vi vill alltid ha mer (när vi uppnår vårt mål strävar vi genast efter mer)
Tidigare var det acceptabelt att vänta med att konsumare och spara sig till det man ville ha. Idag tar man ett lån. Jämför den s k bostadsbubblan


lördag 25 april 2015

CSN 0"Den som är satt i skuld är inte fri" sa en gång vår allas Göran Persson. Samtidigt som värdet på pengar går mot noll (väldigt låga räntor) bestämde jag mig för ett tag sedan att betala av mina studieskulder som jag haft i många år.

Efter diverse extra överföringar till CSN har jag nu inge skuld till dem längre och faktiskt ingen skuld alls. En skön känsla!

Från en höjdpunkt på över 300 000 är jag nu nere i noll!

Jag hade under några år tanken att jag kunde sätta in pengarna på ett säkert konto eller i en säker fond och tjäna något på mellanskillnaden mellan den låga räntan från CSN och avkastningen. Till slut bestämde jag mig dock för att känslan av frihet att inte ha några skulder var värd mer än detta.

Rent ekonomiskt kanske detta inte är rätt beslut, men nu är det gjort!

Och, ja, känslan är skön.

Nu kan jag med gott samvete fylla upp mina portföljer och förhoppningsvis njuta av att de över tid stiger i värde.

Inga mer årliga betalningar till CSN!

torsdag 23 april 2015

Dagens boktipsNaninanana...boing...dagens boktips*:

Jag har läst många böcker kring investeringar, effektivitet och "management". Vissa bra och andra dåliga.

I dagens inlägg går jag i korthet igenom ett par av dessa som jag funnit bra och därmed hamnar på min boklista (som kommer att publiceras vid nästa inlägg om boktips):


The Now Habit av Neil Fiore
Tillhör du dem som skjuter upp saker för att du inte vill prestera dåligt, hamnar i tidsnöd och jobbar hårt mot slutet? Jag känner igen mig mycket i detta och har anammat en av rekommendationerna i boken: Avsätt 30 minuter ostörd (verkligen ostörd) tid och bara sätt igång. Man kanske inte startat i rätt riktning, men bara att börja ger en kick och sedan brukar det flyta på. (Jag var själv förvånad över hur bra detta funkade.)


Willpower av John F. Baumeister och John Tierney
En intressant bok om vår viljekraft, vad som försvagar den och hur vi kan förstärka den. En hel del praktiska tips kring hur vi t ex undviker den där efterrätten vi inte borde äta och andra mer jobbrelaterade tips. I boken beskrivs en taktik vilken innebär att vi "förprogrammerar" vårt beteende, "om x, så gör jag y" samt hur bra det funkar att skjuta upp saker man vill göra, men kanske inte borde (t ex jag tar en efterrätt lite senare).


*) Så kallad popkulturell referens.

måndag 20 april 2015

Mina portföljerMan bör ju se till helheten, men eftersom jag är enkel man (i mina bästa) år har jag valt att dela upp mina investeringar i fyra olika "portföljer" (läs depåer):

Aktieportföljen
Fegisportföljen
Fondportföljen
Hedgeportföljen

Jag kommer i framtida inlägg att gå igenom dessa lite mer i detalj, men gemensamt för dessa är att jag satt upp ett belopp då dessa portföljer är "fulla" och efter att det uppnåtts inte ämnar att investera mer annat än att att jag hamnar i den lyckliga situationen att alla är "fulla" och om jag har den lyckliga situationen att jag har mer pengar att investera.

Jag tror inte att jag besitter någon som helst förmåga att hitta "undervärderade" aktier. I ärlighetens namn: Baserat på tidigare historik finns det starka bevis för att jag inte besitter denna förmåga.

Jag får min huvudsakliga inkomst från ett helt vanligt lönearbete och det är således där jag borde ägna mitt fokus. Investeringar (och denna lilla blog) är en hobby.

I korthet om de olika portföljerna:

Aktieportföljen

 • Ej "full"
 • Jag har valt ut ett antal aktier i vilka jag vill investera, behålla i vått och torrt (dvs en längre tid, säg fem år framåt) och kommer att köpa in mig i dessa allteftersom pengar att investera blir tillgängliga.


Fegisportföljen

 • "Full"
 • Historisk har detta varit den depå där jag köpt och sålt med blandat resultat. 
 • Jag tyckte för ett par år sedan (då OMXS30 stod i 1209) att börsen gått upp lite väl mycket och valde att "parkera" pengarna i denna portfölj i "säkra" fonder samt till liten del i en aktie (Spiltan) samt har varje kvartal sedan dess köpt in mig i Vanguard REIT Index Fund ETF till fast belopp. Min åsikt om läget för OMSX30 har sedan dess visat sig vara helt fel, men jag har haft låg risk och försöker intala mig själv att jag inte grämer mig för detta "misstag".

Fondportföljen

 • "Full", men ej fullinvesterad
 • I denna depå köper jag varje månad andelar i 10 olika fonder
 • Jag balanserar om två gånger per år
 • Jag har parkerat resterande pengar att investera i en "säker" fond och säljer av från denna varje kvartal för att täcka kommande tre månaders investering


Hedgeportföljen

 • Ej "full"
 • I denna depå köper jag hedgefonder från Brummer och Partners, närmare bestämt deras "fond i fond" Bummer Multistrategy 2xl, vilken i sin tur investerar i de flesta av deras fonder.

För den som är intresserad av vilka aktier och fonder jag köpt/köper, se listan på mina innehav.

Risken är ju naturligtvis olika i dessa portföljer. Vilken som går bäst kommer säkert att variera över tid och är något jag kommer att återkomma till med jämna mellanrum.

Hur tänker du?söndag 19 april 2015

Det ska vara tråkigt att investeraJag har i tidigare inlägg länkat till http://www.bogleheads.org/, vilket är en samling individer som diskuterar kring den filosofi som Jack Bogle står för. I korthet är Jack Bogle en pionjär inom indexfonder och om jag inte är felunderrättad den som startade Vanguard, som inte är så känt i Sverige, men stort i USA och som sagt pionjärer inom indexfonder med låga avgifter.

För den som är intresserad av en grov sammanfattning finns följande lärdomar och rekommendationer:

1) Ingen kan med säkerhet och över tid förutspå hur marknaden går

2) Investera inte i individuella aktier

3) Hålla din investeringsstrategi enkel (ett fåtal fonder)

4) Satsa på breda fonder med låga avgifter (detta bekräftas via råd från en kändis som Warren Buffet)

5) Bestäm dig utifrån din egen riskprofil bestämma sig för hur mycket du är villig att ha i aktier, obligationer, räntor och kontant

6)  Balansera om en gång per år (dvs tillbaka till den andel aktier etc. man satt från början)

7) Bry dig inte om marknadens svängningar

8) Ta hänsyn till när du behöver pengarna, t ex om du sparar till den du inte längre jobbar genom att dra ned aktieandelen med x% per år för att minska din risk. (Ett av många förslag på grundregler är att ha 100 minus din ålder % i akter.)

Detta är inte lätt och kräver ganska mycket disciplin. Det är verkligen inte lätt då börsen år efter år går uppåt tack vare att diverse centralbanker öser ut pengar över marknaderna (nu även den svenska Riksbanken).

Lyckas man med detta finns det dock en hel del att vinna, åtminstone rent ekonomiskt (även om det verkar tråkigt*). Man behöver t ex inte lägga nämnvärt med tid på detta då man väl bestämt sig. Man kan automatisera eventuellt nytt sparande.

Jag önskar personligen att jag kommit till denna insikt långt tidigare, men detta till trots finner jag det även nu svårt att leva upp till. Dock har jag i min fondportfölj satt upp automatiskt månadssparande samt ombalanserar två gånger per år, jag har bytt de flesta fonder till fonder med lägre kostnad samt jag försöker att ägna allt mindre tid åt att byta bland mina placeringar. (Kanske är det en slags flykt från det som gör att jag börjat skriva denna blogg.)

*) En intressant tanke som nämns är att investera är (och ska vara) tråkigt. Att spekulera är långt ifrån tråkigt (men kan bli en aning ledsamt om det "går snett").


lördag 18 april 2015

Lockelsen att kolla sin depå för ofta

I tider som dessa då börsen går stark (om man bortser från de allra senaste dagarna) är det väldigt trevligt att logga in på sin depå och se hur värdet har ökat sedan sist.

Jag har dock för avsikt att sluta göra detta, men har svårt att låta bli. Särskilt under perioder då jag har mer tid (t ex semester) är detta extra svårt. Tidigare år har jag glatt min bank/mäklare under sådana perioder genom att göra många affärer (och därmed genererat courtage). Utfallet för mig har allt som oftast varit magert (läs negativt) jämfört med en helt vanlig indexfond, t ex Avanza Zero utan att jag haft en lägre risk.

Målsättningen nu är att

a) Endast logga in på mina depåer under den obligatoriska kvartalssammanställningen

b) Under kvartalet endast göra de automatiska köp som satts upp (överföring av pengar samt följande månadssparande)

c) I slutet av varje kvartal investera "nya" pengar som jag lyckats spara ihop genom lön samt investera dessa enligt uppsatta regler till dess att investeringsmålen är uppfyllda (mer om detta i framtida inlägg)

Ärligt talat finner jag detta svårt och denna blogg är ett sätt för mig att försöka hålla mig borta från att göra (misslyckade) affärer.

Initiala tips kring investeringar

Jag har för avsikt att skriva några inlägg kring investeringar. Det som triggade mig till detta är en diskussion jag nyligen haft med en yngre släkting där han frågade mig om råd hur han skulle investera ca 30 000 kr som han säger sig inte behöva under några år framöver.

Mina omedelbara tankar:

1) Hur får jag honom att undvika de misstag jag gjort under årens lopp (t ex sälja vinnar och behålla förlorare, gå ur för tidigt, inte ha en nedskriven strategi osv.)?

2) Hur får jag honom att först läsa på, sätta en strategi och inte att andras råd (inklusive de från mig) ska tas med en nypa salt och man är själv ansvarig för sina beslut?

3) Stockholmsbörsen står högt, men det trodde jag redan för två år sedan - vilket till dags dato har visat sig riktigt fel.

Min unge släkting har ännu inte investerat sina pengar, men det verkar som att han (liksom jag) kommer att investera en del i Brummer Multi Strategy, en fond jag gillar, även om den under 2014 naturligtvis inte hade någon chans gentemot Stockholmsbörsen. För en intelligent diskussion om denna fonds fördelar samt alternativ hänvisar jag till en intressant krönika av Jonas Lindmark på Morningstar: Välj rätt sorts hedgefond

Övriga tips till min unge släkting inkluderade att läsa på. Jag rekommenderar stark att följa de råd som finns att finna på Bogleheads. Jag hade varit rikare idag om jag hade följ de råd som anges där. Nu har jag dock kommit till insikt och lever mer enligt deras devis, men jag ber att få återkomma kring detta i ett separat inlägg.


En start

Jag har tidigare inte haft någon blogg, annat än internt på jobbet vilket har varit hyfsat populärt. Tanken med denna blogg är att förmedla vissa av mina tankar kring de ämnen jag finner intressant, t ex sparande, investeringar, träning och i viss mån tankar om balans i livet. Tanken är inte att publicera med någon utlovad eller regelbunden frekvens, utan vi får se hur det blir.

Kanske är det mest någon form av terapi och ett behov av att då och då skriva av sig.