fredag 14 januari 2022

Lån inom släkten. Det gick bra - till slut!

Jag beskrev i ett tidigare inlägg att vi lånade ut pengar till nära släktingar som behövde ett "brygglån" i samband med försäljning av tidigare bostad och köp av ny bostad. 

Det kändes bra att kunna ställa upp.

Det var inte precis kaffepengar som lånades ut och vi hade blivit lovade att få tillbaka pengarna innan jul och så blev det tack och lov.

Ett lite stressande ögonblick infann sig när det uppdagades att försäljningen gjorts via handslag (som ju "gäller" bland hederligt folk) och det vid tillträde visar sig att köparen inte fått loss de pengar som skulle betalas... Det hängde nämligen på att köparen i sin tur skulle sälja någon bit skog och ingen skog hade sålts. 

Som tur är lyckades köparen utan problem få lån i en bank, men det tog en dryg vecka innan det var klart. 

Jag tog det lugnt och satte inte press på mina släktingar under denna tid av ovisshet, men en lärdom är att se till (eller åtminstone ställa frågan) att det finns påskrivna papper i alla led...

fredag 7 januari 2022

Sparkvot och frihetsgrad 2021

Det har ju kritiserats att jag tidigare publicerat ointressanta inlägg om sparkvot och frihetsgrad nästan varje månad. Någon eller några under året kanske även den lilla läsekretsen tycker det är okej att få läsa om min sparkvot och frihetsgrad? Även om det kanske inte är så intressant är det nu dags!

Sparkvoten under året kom in på mycket fina 58%. Sparkvot på helårsbasis de senaste åren:

 

 

Den främsta anledningen är oförskämt höga inkomster, inte något extremt snålande. Om vi inte haft diverse Corona-relaterade restriktioner/rekommendationer hade nog sparkvoten varit något lägre, men inte så värst mycket är jag övertygad om. (Även här är man oförskämt lyckligt lottad genom att inte vara nämnvärt "drabbad" av Corona-relaterat elände med andra ord.)

Frihetsgraden baserar sig på hur mycket av våra utgifter som täcks av 3% av kapitalet (vilket uppdateras i slutet av varje kvartal och sedan gäller i tre månader). Mer om hur jag beräknar sparkvot och frihetsgrad hittar den intresserade i detta inlägg.

Kanske en något rörig graf, men baserat på 3, 6 och 12 månaders faktiska utgifter har frihetsgraden varierat enligt följande:Vi bor fortfarande i en mycket dyr hyresrätt och tycker fortfarande att det är värt det. Att byta till ett mer "okej" boende skulle i ett slag höja frihetsgraden, men än så länge är det inget vi planerar att göra. Några börsår likt det senaste skulle naturligtvis också hjälpa till, men är ingenting jag räknar med.

Kampen för den finansiella friheten fortsätter med andra ord.

 

 

onsdag 5 januari 2022

Portföljernas utveckling 2015 - 2021

2021 - vilket börsår! 

Under året har jag avyttrat Fegisportföljen (efter att 2020 ha sålt det mesta i denna för att hjälpa till att finansiera ett stugköp) och Hedgeportföljen (se inlägg).

Detta är inte bloggen dit du ska komma om du vill se fantastiska resultat, men jag kämpar på.

En överblick:

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fegisportföljen * -3.3% 3.1% 0.5% 2.9% 6.4% 3.5%
Fondportföjen 33.8% 2.6% 28.7% -3.3% 6.5% 5.3% -0.6%
Aktieportföljen 37.9% 4.0% 25.4% -0.9% 4.6% 34.7% -3.4%
Hedgeportföljen * 10.0% 5.9% -6.5% 7.4% -1.4% 6.3%
               
SIXRX/OMXSGI 39.4% 14.6% 36.6% -4.4% 10.8% 9.7% 10.4%
OMSX30 29.1% 5.8% 25.8% -10.7% 5.9% 4.9% -1.2%

*) Dessa portföljer avvecklades under 2021.

Som vanligt har jag underpresterat index, men jag är trots allt mer än nöjd med det kraftiga plus jag lyckats skrapa ihop under året. Samtidigt ska man komma ihåg att detta är ett värde vid given tidpunkt (årets slut) och ingenting som ännu har realiserats i något "riktigt".

Fram till de sista veckorna under 2021 låg fondportföljen före aktieportföljen, men året visade sig sluta annorlunda efter framförallt en fantastisk uppgång i Investment AB Spiltan i aktieportföljen.

Nu hoppas jag på ett stabilt 2022 för mina portföljer. Inga ändringar ligger i korten.

lördag 1 januari 2022

Aktieportföljen 2021: Äntligen över sju miljoner!

Man ber att få tillönska den lilla läsekretsen ett gott nytt år! 

Det fantastiska börsåret 2021 reflekteras även i min aktieportfölj.

Portföljens värde har tidvis överstigit sju miljoner både under det andra och tredje kvartalet, men aldrig stängt ett kvartal över denna milstolpe. Tills nu. 

Från att i slutet av tredje kvartalet haft ett värde på 6 824 598 kr, stängde portföljen ett kvartal äntligen över sju miljoner. Med viss marginal: 

Ja, du ser rätt: På ett kvartal har alltså inte en, utan två miljongränser passerats - otroligt!

Enligt Avanza ökade portföljen med 37,9% procent under året och 16,7% bara under det fjärde kvartalet. Inte så illa, men lägre än t ex OMXSGI (+39,4% för året). Jag är mer än nöjd ändå och inser att det som går fort upp även kan gå ner. 

Portföljens värde över tid:


Fördelningen i portföljen i slutet av 2021:

Investment AB Spiltan 19.6%
Investor B 11.5%
Lundbergföretagen 9.6%
Industrivärden C 7.2%
Equinor 6.9%
Castellum 6.8%
Xact Norden Högutdelande 6.6%
Bahnhof 5.4%
Skanska B 5.0%
Axfood 4.6%
Kinnevik B 4.1%
Essity A 3.7%
Handelsbanken B 3.7%
H&M 2.7%
Advenica 1.0%
Xact Sverige 1.0%
Catena Media 0.8%

Det finns mycket att skriva om alla bolag, men en sak jag tycker värt att nämna är att efter att jag i oktober skrivit ett inlägg om att Spiltan var mitt första innehav värt över 1 miljoner kronor, spurtade innehavet i Spiltan fortsatt uppåt och slutade året på över 1,5 miljoner kronor! Detta innehav ligger (för närvarande) nära maxgränsen 20% för ett innehav - ett angenämt "problem" när hela portföljen växer.

Mottagna utdelningar under året summerar till 145 898 kronor (se detaljer i detta inlägg).

För första gången på mycket länge bytte jag i den senaste handelsrundan ett par av innehaven: Telia och IPCO fick ge plats åt Kinnevik och Essity.

Som ni sett ovan kan det gå snabbt uppåt ibland. Nu hoppas jag att vi inte kommer in i en period där det går snabbt neråt.