fredag 26 april 2019

Lundbergs VD ord - en fantastisk läsning

Jag fick nyligen hem den tryckta utgåvan av Lundbergs årsberättelse för 2018. Gammaldags som jag är hade jag inte laddat ner och läst onlineutgåvan, utan läste denna först nu.

Poeten själv

Fredrik Lundbergs meddelande är som poesi för en annan. Jag rekommenderar er alla att läsa själva, via ovanstående länk, men några korta utdrag jag tyckte var extra intressanta:

- Man fokuserar på låg skuldsättning både vad gäller fastighetsdelarna samt de ingående bolagen (något vi märkt t ex på lägre skuldsättning i Industrivärden och lägre utdelning i Skanska) dels för att ha lägre risk i sämre tider som kommer med ojämna mellanrum, men samtidigt ha "torrt krut" om gynnsamma lägen skulle uppstå.

- Man har som målsättning att höja utdelningen i Lundbergs (även om den procentuellt sett är låg är ökningen på 7% inte illa).

- Man gör om affärslokaler till kontor som resultat av trenden mot e-handel

- Man kommer ha hög investeringstakt i nuvarande samt nytt fastighetsbestånd de närmsta åren.

- Pga stor byggnad av bostäder och höga produktionskostnader (med tillhörande höga hyror) ser man framför sig att efterfrågan kommer att vara begränsad de närmsta åren.

- Låg ränta och hög efterfrågan på fastigheter de senaste åren har drivit ner räntabiliteten på dessa, vilket inte kommer att bestå och man kommer att vara försiktig med köp av nya fastigheter de närmsta åren.

- Vikten av rätt VD (och ledningsgrupper) i portföljbolagen poängteras.

Som sagt, mycket intressant läsning och jag rekommenderar er alla att läsa åtminstone VD ordet i rapporten (som även innehåller en hel del annat intressant).

Jag behåller mina aktier i Lundbergs och ser fram emot att åldras tillsammans med dessa.

måndag 22 april 2019

Omröstning i IPCO (fd Blackpearl) - enkelt och uppskattat!

Mina aktier i Blackpearl omvandlades till aktier i International Petroluem Corporation då Blackpearl köptes upp för en tid sedan (se inlägg).

Detta är en av mina två aktier i oljesektorn.

Förutom att jag i skrivande stund ligger cirka 10% plus på mitt innehav (vilket jag haft en lång tid och därmed ligger "efter" index) noterar jag en annan trevlig nyhet: Jag fick ett brev från självaste VDn med information om den kommande årsstämman och ombads att lägga min röst på de beslut som ska tas.


Ett brev från "min" VD Mike.


Mitt innehav är litet, men jag uppskattar att bli tillfrågad och framförallt att det var mycket enkelt att rösta online, något jag inte varit med om i något av mina innehav tidigare. Valen gällde antalet styrelseledamöter, vilka dessa skulle vara samt vilken firma som skulle vara revisor.

Med mitt lilla innehav gör väl min röst varken till eller från (förutom att jag gick helt på styrelsens linje i alla beslut), men det är ändå trevligt att höra ifrån "mitt" bolag och få chans att vara med i processen. Att åka och närvara på årstämman som går av stapeln den 7:e maj i Toronto känns inte så aktuellt nämligen.

På tal om årstämmor kan jag rekommendera bloggrannen Bessers mycket intressant reflektioner kring årsstämmorna i några av de svenska bankerna.

En annan trevlig nyhet är att det under påsksemestern dök ner en årsredovisning från Lundbergs i brevlådan. Något att läsa såhär på helgdagen.

söndag 7 april 2019

Går det för bra nu?

Det är söndag och jag sitter och funderar litegrann (ja, det händer faktiskt).

I dessa dagar då aktieportföljen befinner sig på högstanivåer, fondportföljen ligger över fegisportföljen i värde (en egen indikator på att marknaderna är "för höga"), det talas om kommande lågkonjunktur och pyspunka på bostadsmarknaden är det lätt att tankarna går i riktningen att "gå ur" börsen för att komma tillbaka vid en annan tidpunkt.

Mitt tidigare jag hade nog gått ur nu (eller rättare sagt redan för ett tag sedan och t ex missat uppgången under årets första kvartal).

I dagsläget har jag dock en "köp och behåll" strategi jag följer och jag investerar pengar jag inte ser att jag kommer att behöva de närmsta åren. Jag har även en buffert, samt lägger inte alla mina pengar i aktiemarknaden.

Kort sagt, har jag lärt mig av tidigare misstag och sitter still i båten. Om detta visar sig klokt kan endast framtiden utvisa och det är inte förrän man sålt en vinst/förlust har uppkommit även om jag liksom många andra gläds över uppgångar på papperet och grämer mig över nedgångar.

Två praktiska problem:

1) Vad skulle jag göra med de pengar som frigörs? Att lägga in allt i någon räntefond är ju ett alternativ, men jag har ju redan min fegisportfölj där för mig lagom andel pengar ligger "säkert".

2) Vid vilket tillfälle skulle jag åter gå in i marknaden? Jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg finanskrisen och det skulle till en hel del mod för att investera då samt en massa tur att pricka precis rätt tillfälle.

Summa summarum: De pengar jag inte ser mig behöva kommande år ligger investerade enligt en för mig lagom fördelning mellan ränta, indexfonder och aktier.

Ett inlägg om ingenting med andra ord. Investeringar är ju ett av de områden där det faktiskt lönar ju sig att göra så lite som möjligt. Sagt och ogjort(!) - jag går ut med hunden i det fina söndagsvädret istället.

Hur tänker ni kring era investeringar framöver?

fredag 5 april 2019

Kvartalets inköp: Bahnhof - en nykomling i portföljen

Kvartalets inköp har avklarats och med tanke pa att kassan börjar sina blev det på totalen inga större inköp, men likväl ett nytt bolag som gjorde entré i portföljen:


2019-04-02 köptes 3000 st Bahnhof in för 24,67 kr/aktie


Jag har länge velat äga detta bolag som äntligen kommit ner i pris till för mig mer rimliga nivåer, även om det naturligtvis finns anledningar till detta. Däremot är detta enligt vissa ett kvalitetsbolag med stabilt kassaflöde. Jag kan varmt rekommendera Investerarens podcast med VDn Jon Karlung.

Fördelningen i portföljen ser efter detta inköp ut enligt nedan:


Equinor (fd Statoil) 11.4%
Lundbergföretagen 11.0%
Spiltan 10.6%
Investor B 10.5%
Industrivärden C 9.8%
Castellum 8.9%
Telia 8.2%
Handelsbanken B 7.4%
IPCO (fd BlackPearl) 7.2%
Skanska B 6.3%
H&M 4.5%
Bahnhof 1.8%
Catena Media 1.8%
Advenica 0.6%


Totalt värde ligger på 4 119 225 kronor, en uppgång med drygt 70 000 kr från senaste officiella avslutet för bara några dagar sedan!

Framöver ser jag inte att jag kommer att tillföra mer pengar till aktieportföljen, utan far handla för de utdelningar som trillat in. Detta kommer även fortsättningsvis att ske I samband med kvartalsskiften.

När jag (denna gång) påbörjade uppbyggnaden av portföljen satte jag en del regler jag är nöjd med att ha lyckats följa i snart tre år.

Att samtidigt "lyckats" ha öka det nominella värdet med över en miljon kronor (I skrivande stund) är inte sa illa, men beror till stor del på tur med vissa inköpta aktier, bland annat Spiltan, Equinor (fd Statoil), Lundbergs, Investor och Industrivärden. H&M är en av surdegarna som påminner om ens egen otillräcklighet även på detta område.

I skrivande stund har portföljen 14 bolag och jag har satt som gräns att ha maximalt 15 innehav, sa över tid och när pengar finns tillgängliga kommer förmodligen ytterligare ett bolag att göra entré I portföljen.

Innehavssidan är naturligtvis uppdaterad.tisdag 2 april 2019

Sparkvot och frihetsgrad mars

Mars blev en ganska "dyr" månad. Ett par speciella utgifter t ex konsertbiljetter vi kommer att njuta av senare samt en del jobbrelaterade kostnader jag kommer att få tillbaka.

Det luriga med jobbkostnaderna är att kreditkortsräkningen och ersättningen från jobbet inte alltid kommer samma månad, men över tid kommer detta att jämna ut sig.

I grafisk form: Frihetsgraden går neråt, men eftersom kapitalet växt under första kvartalet borde frihetsgraden - allt annat lika - bli bättre i april, maj och juni.