söndag 28 maj 2017

Handelsbanken - värdeanalys

Dags för helgens andra korta värdeanalys!

Många är de lovord som ges till "den finaste" av banker, Handelsbanken. Dags att ta sig en liten titt på detta fina företag. Trist? Ja, kanske, men som bekant ska det ju vara tråkigt att investera, så det gör mig ingenting.


Olikt andra bolag spenderar man inte så mycket krut på att skapa en fin logo för bolaget. Man har t o m en grå bakgrund, bara en sån sak inger ju förtroende!


1) Bolagets verksamhet och sektor

En bank. Inlåning, utlåning osv. Man expanderar kraftigt i Storbritannien och Nederländerna. Man satsar faktiskt på att ha lokala kontor, något jag sympatiserar med.

Resultat: OK (grön)

2) Makro- och/eller mega trender

I och med att våra vänner i Storbritannien fått för sig att gå ur det fantastiska EU verkar det som att det kommer att få en hel del effekt på deras ekonomi, åtminstone om man ska tro på artiklar i t ex Financial Times eller The Economist som båda verkar vara kraftigt emot detta demokratiskt fattade beslut. Det råder stor or på hur det kommer att påverka London City, där flera banker har verksamhet. Vad gäller Handelsbanken vill jag tro att detta inte kommer att ha någon enorm direkt betydelse i och med att man fokuserar på mer "normal" bankverksamhet, men naturligtvis kan det komma överraskningar även här beroende på hur separationsdiskussionerna mellan Storbritannien och EU fortlöper.

Räntan har varit mycket låg under en längre tid. Allt annat like borde en högre ränta vara positiv för bankerna i och med att man då kan tjäna större pengar på räntenettot (min åsikt) samt slipper betala för att inte ge slutkunderna negativ ränta (något jag inte sett hos någon svensk bank ännu, eller har jag missat detta?). Otroliga tider egentligen - när jag växte upp fick man allt mellan 5 -10% ränta på insatta pengar, något som fick mig att i unga år lära mig om ränta-på-ränta effekten. Hur dagens ungdom lär sig detta förstår jag inte alls.

Finanskrisen/utlåning: Handelsbanken klarade sig helskinnade genom finanskrisen och anses vara en konservativ bank, något jag gillar även om det kanske inte får vinsterna att explodera under de goda åren.

Naturligtvis kan vi få en generell bankoro med start i Grekland eller Italien och då kommer alla banker att gå ner, men jag tror att i jämförelse står sig Handelsbanken starkt.

Resultat: OK (grön)

3) Aktiens värdering

3.1 EPSLTM
Vad gäller vinst per aktie hade man en liten dipp från 2015 i 2016 års resultat, men en uppgång från 2015 och 2014:

2016: 8,31 kr/aktie
2015: 8,39 kr/aktie
2014: 7,84 kr/aktie
2013: 7,41 kr/aktie

Jämför jag senaste rapporten (2017-Q1) med motsvarande period förra året kan man skönja en mindre uppgång:

2017-Q1: 2,10 kr/aktie
2016-Q1: 2,01 kr/aktie


3.2 Egons NEPS
Jag är som vanligt försiktig och väljer helt enkelt att resultatet kommer att stanna på 2016 års nivå per aktie plus inflation (2%): 8,31 x 102% = 8,47 kr/aktie


3.3 Egons P/E
Som P/E tal väljer jag att sätta mitt normala 15.

3.4.1 Egons kurs
 Egons kurs = Egons NEPS x Egons P/E = 8,47 x 15 =  vilket avrundas neråt till 127 kr/aktie.3.4.2 Kurs
Senast handlades både Handelsbanken A och B för 122,50 kr.

3.4.3 Egonkvoten = Kurs / Egons kurs
Egonkvoten blir således 122,50 / 127 = 96%.

Aktien är med andra ord köpvärd i dagsläget.

Resultat: 96% (grön)


Summering

1) Bolagets verksamhet och sektorOK
2) Makro- och/eller mega trenderOK
3) Aktiens värdering96% (grön)

I övrigt - inte så viktigt för mig (som inte tillbedjer utdelningsgudarna) -  men för 2016 gav man en avkastning motsvarande strax över 4% på nuvarnande kurs. Inte så illa.

Äger jag aktier i Handelsbanken då inlägget publiceras: Nej (se lista över mina innehav för aktier jag äger). Tänk på att jag har mer fel än rätt och att du givetvis är ansvarig för dina egna beslut.

Bevakningslistan kommer att uppdateras.Åsikter/ideer/tankar?

lördag 27 maj 2017

Castellum - en kortare värdeanalys

Förra gången det var dags för inköp blev det i ett för mig nytt bolag - Castellum. Efter att ha läst på diverse bloggar övertygade jag mig själv att det här nog bra. Hittills har det visat sig vara just så, med en uppgång på över 10% sedan inköp, men slarvern i mig hade inte gjort en egen bedömning av bolagets värde. Slarvigt och oförlåtligt, så nedan kommer en kortare analys och som tur är med "rätt" utfall - magkänslan ska inte underskattas!1) Bolagets verksamhet och sektor

I korthet tar man hand om fastigheter värda 74 miljarder kronor för kontor, butiker, lager etc. (inte bostäder). Man verkar i 17 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr. Börsvärdet ligger i skrivande stund på nästan 35 miljarder kronor.

Jämfört med branschkollegan Fast Partner sysslar man alltså inte med bostäder och en Anna skillnad är att man expanderade kraftigt under 2016 genom främst köpet av Norrporten (värdet på fastighetsbeståndet ökade under 2016 från 42 till 71 miljarder).

Jag gillar bolagets verksamhet och baserat på att ha läst senaste årsredovisningen samt andra blogginlägg verkar det vara ett mycket välskött bolag.

Resultat: OK (grön)

2) Makro- och/eller mega trender

Fastigheter av olik slag (främst bostäder) har i spåren av bl a låga räntor gått upp ordentligt i värde. Vad framtiden har i sitt sköte finns det många åsikter om, men jag har alltför länge haft fel om detta och har ingen stark tro åt endera hållet. Att räntorna kommer att vara högre i framtiden är jag dock ganska övertygad om, men det blir nog inte så snart som vissa verkar tro.

Enligt senaste kvartalsrapporten har man en belåningsgrad på 48% och en räntetäckningsgrad på över 300%. Det finns med andra ord marginaler och jag ger här fullt godkänt.

Resultat: OK (grön)

3) Aktiens värdering

3.1 EPSLTM
De senaste tolv månaderna har man enligt Avanza tjänat 20,65 kr per aktie. Det som är lite lurigt med fastighetsbolagen är att värdeförändring i innehaven ingår i detta resultat. Jag väljer därför att bortse från detta och istället kolla på kassaflödet från den löpande verksamheten.

För 2016 hade Castellum ett förvaltningsresultat per aktie på 8,80 kr/aktie. För 2016-Q1 var detta 1,99 kr/aktie och för 2017-Q1 2,17 kr/aktie (en uppgång med drygt 9%).

3.2 Egons NEPS
Trots den fina uppgången i rörelseresultat under kvartalet (jämfört med samma kvartal förra året) väljer jag att försiktigt anta att rörelseresultatet framöver kommer att öka med inflationen som jag sätter till 2%.

Egons NEPS blir därmed 8,80 x 102% = 8,98 kr/aktie/år.

3.3 Egons P/E
Som P/E tal väljer jag att sätta mitt normala 15.

3.4.1 Egons kurs
 = Egons NEPS x Egons P/E = 8,98 x 15 = 134,6, vilket avrundas neråt till 134 kr/aktie.

Det så kallade EPRA (European Public Real Estate Association - ett slags europeisk värderingsstandard för fastighetsbolag) sätter det långsiktiga substansvärdet för Castellum till 133 kr/aktie. Ganska nära min förenklade analys.

3.4.2 Kurs
Senast handlades Castellums aktie för 129 kr.

3.4.3 Egonkvoten = Kurs / Egons kurs
Egonkvoten blir således 129 / 134 = 96%.

Aktien är med andra ord köpvärd.

Resultat: 96% (grön)


Summering

1) Bolagets verksamhet och sektorOK
2) Makro- och/eller mega trenderOK
3) Aktiens värdering96% (grön)

I övrigt - inte så viktigt för mig (som inte tillbedjer utdelningsgudarna) -  men för 2016 gav man en avkastning motsvarande 3,9%. Inte så illa.

Äger jag aktier i analyserat bolag då inlägget publiceras: Ja (se lista över mina innehav för aktier jag äger). Tänk på att jag har mer fel än rätt och att du givetvis är ansvarig för dina egna beslut.

Bevakningslistan kommer att uppdateras under helgen.

Åsikter/ideer/tankar?

söndag 21 maj 2017

Träningsspara

Förutom att det får mig att må bättre, hantera stress från jobbet och är allmänt hälsosamt har jag sedan en tid tillbaka skapat ytterligare motivation för att träna genom att skapa ett så kallat träningssparande!
Principen är enkel:

1) Utveckla ett poängsystem för olika former av träning, exempel:

- löpning/gång: 1 poäng / km
- cykling: 0,25 poäng / km
- styrkegympa (armhävningar, situps, ryggresningar, benböj osv): 1 poäng / 100 upprepningar

Man kan även tänka sig att beräkna poäng per antal brända kalorier, vilket kan göra det lättare mer "rättvist" över olika typer av sporter.

2) Stoppa x kronor per poäng i en - helst genomskinlig - spargris (eller burk).

x beror på ens ekonomiska omständigheter i övrigt. Jag själv använder mig av faktorn 10, så en löprunda på 10 km innebär en hel hundralapp i spargrisen!

3) Se pengarna i spargrisen/burken växa i takt med att du blir sundare, så kallad win-win.

4) Gör något kul för pengarna. (Jag ber att få återkomma med målet för min spargris. Just nu är "sparandet" i sig motiverande.)

Detta funkar faktiskt som motivation för mig och det händer ibland att jag tar en extra promenad eller löprunda för att kunna stoppa litegrann i spargrisen.

Detta är lite som med utdelningar, man betalar sig själv och kan kanske funka även för några av er andra. Träningen och därmed hälsan är inget man ska slarva med (som jag gjort alltför länge) och alla sätt vilka leder till mer träning (upp till en viss gräns förstås) är bra.

Några andra praktiska tips på hur ni motiverar er själva till träning och hälsa?

söndag 14 maj 2017

Tillräckligt med pengar för att säga tack och hej: 10 - 15 miljoner!

Det talas ju inom bloggosfären en hel del om att uppnå den finansiella friheten. Vad detta egentligen innebär är olika för många, dels eftersom en del förväntar sig att starta eget, jobba mindre eller med annat som ger inkomst även efter ha slutat på sitt "normala" jobb. Vissa andra har bestämt sig för att livet på landet med odling och produktion av mat är det som är framtidens melodi (och då drar ner på kostnaderna en del).

Även om det är osannolikt att man aldrig kommer att tjäna en krona till i hela sitt liv efter att man uppnått den finansiella friheten och väljer att sluta förvärvsarbeta är det så jag räknar. Jag anser mig alltså inte ha uppnått den finansiella friheten förrän den dagen 3% av mitt upparbetade kapital kan täcka mina kostnader på årsbasis. Många räknar med högre hållbar uttagsfaktor än så, men jag väljer här att vara mer försiktig. Detta är naturligtvis en mycket enkel regel som jag tror(!) och hoppas täcker inflation, skatt, börsens nedgångar och andra hemskheter.

I ett hypotetiskt läge där jag väljer att leva på kapitalet (om den trevliga möjligheten infinner sig) kommer naturligtvis inte alla pengar att ligga investerade i aktiemarknaden - inte ens i så kallade utdelningsaktier - utan max 50-70% skulle jag vilja säga på rak arm.

En form av kapital.


Jag har tidigare i ett av mina mer populära inlägg (länk) beräknat mängden kapital baserat på kostnader för en 20-åring att flytta hemifrån och då kommit fram till att 8 miljoner kronor borde räcka för oss.

Efter lite funderande och jämförelse med våra faktiska utgifter har jag dock kommit fram till en helt annan siffra, vilken jag avrundat uppåt: 15 miljoner kronor. (Till mycket stor del beroende på den stora posten boende där vi i dagsläget hyr dyrt - men trivs mycket bra - kan denna siffra naturligtvis ändras ganska ordentligt.)

Detta skulle alltså ge 37 500 kr i månaden (15 000 000 x 3% / 12) och möjlighet till ett ganska fint liv utan några större förändringar jämfört med dagsläget.

10 miljoner ger med samma formel 25 000 kr i månaden och skulle kunna funka, men skulle för oss innebära signifikanta förändringar jämfört med idag (boende osv.). Inte alls otänkbart, men inget jag i dagsläget vill räkna med.

10 - 15 miljoner är ju en hel del pengar (särskilt för oss utan så kallad bostadskarriär) och i min beräkning av nuvarande tillgångar väljer jag att inkludera alla former av pensionssparande som inte är statliga (där jag inte räknar med någonting den dagen det är dags för mig att pensionera mig).

Jag har ju tidigare skrivit att jag förmodligen inte kommer att säga upp mig när/om jag når den finansiella friheten eftersom jag trivs på mitt jobb. Nu har ju dock storleken på det "nödvändiga" kapitalet ändrats ganska ordentligt, så just denna problemställning behöver jag inte fundera över på ett tag.

Den dagen jag passerar 10 miljoner i kapital kan jag med andra ord känna mig ganska trygg rent ekonomiskt (mycket trygg jämfört med många andras tro på vad som möjliggör "tidig pension")  och när jag passerar 15 miljoner kan jag säga upp mig utan att behöva känna press att hitta ett nytt jobb någonsin.

Naturligtvis inser jag att en månadsbudget på 25 000 - 37 500 är oerhört högt jämfört med många av de bättre bloggrannarna och att dra ner på kostnaderna naturligtvis har mycket stor effekt på nödvändigt kapital, men har man ett stort ego så har man!

Min siffra för den (fulla) finansiella friheten är alltså 15 miljoner kronor.

Vad är din?

fredag 12 maj 2017

Ett år av index vs. hedge

Mitt index vs. hedge experiment firar ett år - hurra!

Något som inte är värt att fira är utvecklingen. På totalen har jag en uppgång på 3,6% och en mycket stor skillnad mellan indexfonden (TBD %) jämfört med hedgefonden (TBD %). Under samma period har OMXS30 stigit med drygt 24%!

Tre snabba (termen kan ha lånats från en mer seriös granne i bloggosfären) reflektioner:

1. Skillnaden mellan fondernas utvecklingen är större än jag trodde (av en händelse ungefär lika stor som OMXS30s uppgång under perioden

2. I en i stort sett konstant stigande börs lönar det sig inte att sprida ut inköpen (ja, jag vet, självklart är det så, men jag vill ändå poängtera detta)

3. Hedgefonden är definitivt ingen garant för "inga förluster, men samtidigt inga våldsamma prisstegringar" - vilket en gång i tiden var ett av de stora säljargumenten just för hedgefonder

Som vanligt går det inte att dra några slutsatser av detta, eftersom tiden är för kort och vi har inte sett varken en volatil börs, eller någon djupare nedgång, men nog är jag besviken över hedgefonden utveckling.

Att hålla det enkelt (t ex viss del index och resten i räntor som ett slags "hedge") skulle kunna vara en devis, men vi får se om och när det börjar vända neråt på börserna.

måndag 8 maj 2017

Tecknat mig i Advenicas nyemission

Så kom då äntligen möjligheten att utnyttja teckningsrätterna i Advenicas nyemission, vilket jag beskrivit i ett tidigare inlägg.

Eftersom jag skulle förlora pengar på att vara passiv - vilket egentligen är min strategi mellan kvartalssluten - tog jag beslutet att utnyttja alla mina teckningsrätter och om det går som det ska kommer jag om ett par veckor att ha fler Advenicaaktier i min depå (samt mindre pengar förstås).

Jag har tidigare flaggat för aktiens höga volalitet och risk, så detta är inte att se som någon rekommendation eller försök till att prata upp aktien.

Den uppmärksamme noterar att bolaget nästan samtidigt ägnar sig åt viktiga saker som att flytta styrelsens säte (från Lund till Malmö) och av någon anledning passar på att byta logga. Det senare ser en annan som en liten varningssignal, men inte till den grad att det ger skäl att skala ner på mitt innehav.


Den gamla loggan.En nyare variant. Bättre? Ja, förmodligen om någon reklambyrå får förklara. Själv är jag mer neutral.

fredag 5 maj 2017

Mål 2017 - en kortare uppdatering

Även om det inte var så länge sedan jag sist kollade jag upp hur jag ligger till jämfört med mina mål för året. En kortare summering, där vi som vanligt börjar med de ekonomiska målen:

1) Ha en sparandegrad över 30% av nettolönen under 2017. - OK
Fram t o m slutet av april låg sparandegraden under året på 53%. En ganska fin bonus som utbetalades under perioden gjorde det möjligt att spara mycket hög andel under en av månaderna. Jag räknar med att sparandegraden minskar under året, men jag är på god väg att klara av mitt mål.


2) Hålla mig till mina investeringsregler oavsett hur marknaderna beter sig. - OK
Jag har hittills endast köpt under kvartalsslut och inte investerat utanför mina egna regler. Ett undantag kommer snart i och med Advenicas nyemission som tvingar mig att agera utanför kvartalssluten (om jag inte vill låta teckningsrätterna förfalla och därmed förlora pengar - riktigt så dumtrogen mot mina egna regler tänker jag inte vara).

3) Spara undan/investera tillräckligt för att köpa två nya aktier i aktieportföljen. - OK
Hittills i år har jag investerat i en ny aktie (Castellum) och för närvarande tror jag att det under året och med mina regler kommer att finnas utrymme att utöka portföljen med minst ett bolag till.

4) Komma fem procentenheter närmare den finansiella friheten. (Definierat som ökad investering, ej värdeutveckling - vare sig positiv eller negativ). - UPPNÅTT!
Detta mål är faktiskt redan uppnåt och har alltså gått över förväntan. Sparandet fortsätter naturligtvis ändå, men det här känns bra.
Nu kanske de ännu viktigare målen i kategorin träning och hälsa:

5) Kunna göra 40 ordentliga armhävningar i sträck. (idag: 20 st) - EJ OK
Här ligger jag efter, eftersom jag av olika anledningar inte tagit mig tid (läs varit för lat) för att ägna mig åt armhävningar. 

6) Kunna utföra plankan i minst 120 sekunder (idag: 70s). - EJ OK
Se punkt 5 ovan.

7) Ro 5 km roddmaskin på under 19:30 minuter (idag: 20:45 20:08 min). - EJ OK
Det går framåt, men jag måste ägna mer tid åt detta helt enkelt.

8) Åter kunna springa 10 km på under 60 minuter (idag: 68 59 min). - OK
I april sprang jag 10 km under en timme för första gången på mycket länge och har lyckats göra om den bedriften åtminstone två gånger sedan dess.

9) Väga under 100 kg (idag: 106 98,6 98,1 kg). - OK
Det här känns skönt och även om jag får passa mig för att inte slinka över 100 kg igen känner jag att jag kommit in i en bra rytm vad gäller kost och träning nu.

10) Läsa minst 10 böcker under året (varav max 5 jobb- eller ekonomirelaterade). - EJ OK
Här ligger jag definitivt efter plan. Jag har läst två böcker och en tredjedel av året har gått. 

Att ha uppnått målet kring närmandet av den ekonomiska friheten, ligga bra till på all de ekonomiska målen samt väga mindre och springa fort mindre långsamt känns naturligtvis kanon! Dock sackar jag efter på de andra träningsmålen och borde läsa mer. En klurig kombination att hantera, men det ska ju inte vara för lätt att fixa alla målen samtidigt och än finns det tid!

Hur går det för egen del med målen för året (om du nu har några)?