fredag 14 januari 2022

Lån inom släkten. Det gick bra - till slut!

Jag beskrev i ett tidigare inlägg att vi lånade ut pengar till nära släktingar som behövde ett "brygglån" i samband med försäljning av tidigare bostad och köp av ny bostad. 

Det kändes bra att kunna ställa upp.

Det var inte precis kaffepengar som lånades ut och vi hade blivit lovade att få tillbaka pengarna innan jul och så blev det tack och lov.

Ett lite stressande ögonblick infann sig när det uppdagades att försäljningen gjorts via handslag (som ju "gäller" bland hederligt folk) och det vid tillträde visar sig att köparen inte fått loss de pengar som skulle betalas... Det hängde nämligen på att köparen i sin tur skulle sälja någon bit skog och ingen skog hade sålts. 

Som tur är lyckades köparen utan problem få lån i en bank, men det tog en dryg vecka innan det var klart. 

Jag tog det lugnt och satte inte press på mina släktingar under denna tid av ovisshet, men en lärdom är att se till (eller åtminstone ställa frågan) att det finns påskrivna papper i alla led...

fredag 7 januari 2022

Sparkvot och frihetsgrad 2021

Det har ju kritiserats att jag tidigare publicerat ointressanta inlägg om sparkvot och frihetsgrad nästan varje månad. Någon eller några under året kanske även den lilla läsekretsen tycker det är okej att få läsa om min sparkvot och frihetsgrad? Även om det kanske inte är så intressant är det nu dags!

Sparkvoten under året kom in på mycket fina 58%. Sparkvot på helårsbasis de senaste åren:

 

 

Den främsta anledningen är oförskämt höga inkomster, inte något extremt snålande. Om vi inte haft diverse Corona-relaterade restriktioner/rekommendationer hade nog sparkvoten varit något lägre, men inte så värst mycket är jag övertygad om. (Även här är man oförskämt lyckligt lottad genom att inte vara nämnvärt "drabbad" av Corona-relaterat elände med andra ord.)

Frihetsgraden baserar sig på hur mycket av våra utgifter som täcks av 3% av kapitalet (vilket uppdateras i slutet av varje kvartal och sedan gäller i tre månader). Mer om hur jag beräknar sparkvot och frihetsgrad hittar den intresserade i detta inlägg.

Kanske en något rörig graf, men baserat på 3, 6 och 12 månaders faktiska utgifter har frihetsgraden varierat enligt följande:Vi bor fortfarande i en mycket dyr hyresrätt och tycker fortfarande att det är värt det. Att byta till ett mer "okej" boende skulle i ett slag höja frihetsgraden, men än så länge är det inget vi planerar att göra. Några börsår likt det senaste skulle naturligtvis också hjälpa till, men är ingenting jag räknar med.

Kampen för den finansiella friheten fortsätter med andra ord.

 

 

onsdag 5 januari 2022

Portföljernas utveckling 2015 - 2021

2021 - vilket börsår! 

Under året har jag avyttrat Fegisportföljen (efter att 2020 ha sålt det mesta i denna för att hjälpa till att finansiera ett stugköp) och Hedgeportföljen (se inlägg).

Detta är inte bloggen dit du ska komma om du vill se fantastiska resultat, men jag kämpar på.

En överblick:

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fegisportföljen * -3.3% 3.1% 0.5% 2.9% 6.4% 3.5%
Fondportföjen 33.8% 2.6% 28.7% -3.3% 6.5% 5.3% -0.6%
Aktieportföljen 37.9% 4.0% 25.4% -0.9% 4.6% 34.7% -3.4%
Hedgeportföljen * 10.0% 5.9% -6.5% 7.4% -1.4% 6.3%
               
SIXRX/OMXSGI 39.4% 14.6% 36.6% -4.4% 10.8% 9.7% 10.4%
OMSX30 29.1% 5.8% 25.8% -10.7% 5.9% 4.9% -1.2%

*) Dessa portföljer avvecklades under 2021.

Som vanligt har jag underpresterat index, men jag är trots allt mer än nöjd med det kraftiga plus jag lyckats skrapa ihop under året. Samtidigt ska man komma ihåg att detta är ett värde vid given tidpunkt (årets slut) och ingenting som ännu har realiserats i något "riktigt".

Fram till de sista veckorna under 2021 låg fondportföljen före aktieportföljen, men året visade sig sluta annorlunda efter framförallt en fantastisk uppgång i Investment AB Spiltan i aktieportföljen.

Nu hoppas jag på ett stabilt 2022 för mina portföljer. Inga ändringar ligger i korten.

lördag 1 januari 2022

Aktieportföljen 2021: Äntligen över sju miljoner!

Man ber att få tillönska den lilla läsekretsen ett gott nytt år! 

Det fantastiska börsåret 2021 reflekteras även i min aktieportfölj.

Portföljens värde har tidvis överstigit sju miljoner både under det andra och tredje kvartalet, men aldrig stängt ett kvartal över denna milstolpe. Tills nu. 

Från att i slutet av tredje kvartalet haft ett värde på 6 824 598 kr, stängde portföljen ett kvartal äntligen över sju miljoner. Med viss marginal: 

Ja, du ser rätt: På ett kvartal har alltså inte en, utan två miljongränser passerats - otroligt!

Enligt Avanza ökade portföljen med 37,9% procent under året och 16,7% bara under det fjärde kvartalet. Inte så illa, men lägre än t ex OMXSGI (+39,4% för året). Jag är mer än nöjd ändå och inser att det som går fort upp även kan gå ner. 

Portföljens värde över tid:


Fördelningen i portföljen i slutet av 2021:

Investment AB Spiltan 19.6%
Investor B 11.5%
Lundbergföretagen 9.6%
Industrivärden C 7.2%
Equinor 6.9%
Castellum 6.8%
Xact Norden Högutdelande 6.6%
Bahnhof 5.4%
Skanska B 5.0%
Axfood 4.6%
Kinnevik B 4.1%
Essity A 3.7%
Handelsbanken B 3.7%
H&M 2.7%
Advenica 1.0%
Xact Sverige 1.0%
Catena Media 0.8%

Det finns mycket att skriva om alla bolag, men en sak jag tycker värt att nämna är att efter att jag i oktober skrivit ett inlägg om att Spiltan var mitt första innehav värt över 1 miljoner kronor, spurtade innehavet i Spiltan fortsatt uppåt och slutade året på över 1,5 miljoner kronor! Detta innehav ligger (för närvarande) nära maxgränsen 20% för ett innehav - ett angenämt "problem" när hela portföljen växer.

Mottagna utdelningar under året summerar till 145 898 kronor (se detaljer i detta inlägg).

För första gången på mycket länge bytte jag i den senaste handelsrundan ett par av innehaven: Telia och IPCO fick ge plats åt Kinnevik och Essity.

Som ni sett ovan kan det gå snabbt uppåt ibland. Nu hoppas jag att vi inte kommer in i en period där det går snabbt neråt.


onsdag 29 december 2021

Kvartalets köp och sälj(!) i aktieportföljen

Detta kvartalsslut har som vanligt inneburit inköp, men - tro det eller ej - även några försäljningar! 

Förutom ett byte av aktieslag i Handelsbanken 2018 är det första försäljningen i aktieportföljen sedan 2017 (då jag sålde 10% av mina aktier i Spiltan för att "ta hem insatsen"), så låt oss börja med dessa:

    2021-12-23 såldes 8 000 st aktier i Telia för 34,885 kr/aktie (totalt 279 080 kr)

Telia såldes med en förlust på ca 7%, men då räknar jag inte in alla utdelningar som kommit in över årens lopp.

    2021-12-23 såldes 6 600 st aktier i IPCO för 49,05 kr/aktie (totalt 323 730 kr)

IPCO såldes med en vinst på ca 9%, vilket inte är så illa med tanke på att värdet på innehavet över årens lopp varit ner cirka 50%. Jag har fortfarande kvar exponering mot oljesektorn via mitt innehav i Equinor och tycker helt enkelt att det får räcka.

Jag sålde även av två mindre innehav som smugit sig in i portföljen:

    2021-12-28 såldes 46 st aktier i Industrivärden A för 289,40 kr/aktie (totalt 13 312 kr)

Dessa aktier fick jag som utdelning från Handelsbanken. Med tanke på att jag redan äger 2 000 st aktier i Industrivärden C kändes det rätt att sälja av dessa.

    2021-12-28 såldes 270 st aktier i Volvo Car B för 79,88 kr/aktie (totalt 21 567 kr)

Jag fick tilldelning i Volvos IPO, men inte det antal jag önskade och väljer nu att kliva av. Uppgången sedan tilldelning låg på mycket fina 50%.


Med pengar tillgängligt bytte de två större innehaven mot följande:

    2021-12-27 köptes 1 000 st aktier i Kinnevik B för 314,54 kr/aktie (totalt 314 540 kr)

I Kinnevik känns det som att ett antal skarpa hjärnor investerar i bolag som förhoppningsvis har framtiden för sig. Jag var tidigare skeptisk till just Kinnevik p.g.a. deras satsning på Zalando, vilket visade sig bli en succé, så jag kryper ödmjukt till korset och hoppas att det bland de investeringar som görs finns några guldkorn.

Här på Skeppsbron 18 i Stockholm befinner sig Kinneviks huvudkontor. Foto från 1909. [Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stockholms stadsmuseum]


    2021-12-27 köptes 1 000 st aktier i Essity A för 290,85 kr/aktie (totalt 290 850 kr)

Essity känns som ett stabilt bolag och har under 2021 halkat efter index. Det finns säkert bra anledningar till det, men jag ser ingenting uppenbart förutom att bolaget kanske kan anses lite "tråkigt". Det passar därmed bra i min portfölj.

Kort sagt, inköpen baserar sig inte på någon djupare analys eller insikt, men dessa bolag känns mer "rätt" för mig att ha i portföljen jämfört med Telia och IPCO. Vi får se om det visar sig vara rätt.

Jag har dessutom köpt på mig mer andelar i Xact Norden Högutdelande:

    2021-12-27 köptes 1 200 st andelar i Xact Norden Högutdelande för 143,52 kr/andel (totalt 174 224 kr)

...och det nya innehavet Xact Sverige:

2021-12-27 köptes 110 st andelar i Xact Sverige för 679,80 kr/andel (totalt 74 778 kr)

Den noggranne läsaren noterar att jag köpt för mer än min "gräns" på 250 000 kronor. Motiveringen här är att jag tillåter mig att investera max 250 000 "nya" pengar per kvartal i aktier, men om jag byter från en aktie till en annan är detta inte "nya" pengar. 

Tillgängligt för framtida köp, dvs i kassan, finns nu 41 277 kronor i portföljen. Över tid kommer förhoppningsvis en del utdelningar också in på kontot. Dessa pengar kommer med stor sannolikhet att investeras i Xact Sverige. 

Portföljen innehåller nu 15 stycken aktier, vilket är det maximala antal jag helt godtyckligt har bestämt mig för att ha. Jag planerar inga förändringar under 2022 - det är inte för inte jag kallar den Nordens tråkigaste portfölj, även om det nu faktiskt gjorts några försäljningar/byten.

Jag återkommer med fördelning i portföljen i ett inlägg som summerar aktieportföljen för året.


lördag 4 december 2021

Utdelningar 2015 - 2021

Den sista utdelningen för året har trillat in (om nu inte något av portföljens bolag får "fnatt" och tar ett snabbt beslut att klämma in ytterligare en utdelning de närmsta veckorna).

Den lilla läsekretsen är nog väl medveten om att jag inte tillhör utdelningsfundamentalisterna, men jag tycker ändå det är trevligt att se utdelningarna trilla in och summera ihop dem per år. 

Årets utdelningar summerar till 145 898 kronor (före skatt).

Föga överraskande ser vi en ökning jämfört med 2020, men även gentemot 2019:

 

 

Sett över året har utdelningarna trillat in enligt nedan:

2021-03-01 Equinor        2’040
2021-03-30 Axfood           938
2021-03-30 Handelsbanken A      12’300
2021-03-31 Castellum        6’900
2021-04-07 Skanska B      16’150
2021-04-16 Telia        8’000
2021-04-21 Lundberg        5’250
2021-04-27 Industrivarden C      16’500
2021-05-07 XACT Norden Högutdelande           670
2021-05-11 Investor B      10’000
2021-05-18 Bahnhof B        8’250
2021-05-31 Equinor        2’208
2021-06-29 Spiltan        4’500
2021-08-30 Equinor        2’974
2021-09-17 XACT Norden Högutdelande        1’876
2021-09-28 Axfood        3’562
2021-09-29 Castellum        7’590
2021-10-25 Handelsbanken*      12’843
2021-11-01 Telia        8’000
2021-11-03 Hennes & Mauritz B        7’800
2021-11-10 Investor B        4’000
2021-11-25 Equinor        3’547


   145’898

*) Utdelningen av aktier i Industrivärden från Handelsbanken har omräknats till kronor den dagen de landade i portföljen.

Och därmed lägger vi ännu ett utdelningsår till handlingarna.

Som en "cliffhanger" inför årets summering av aktieportföljen kan jag meddela den lilla läsekretsen att det funderas på genomföra en eller kanske två försäljningar(!) kompletterat till de mer normala inköpen runt varje kvartalsslut!


fredag 29 oktober 2021

Över en miljon i en aktie (Spiltan)!

Spiltan har nyligen bytt lista och kan numera handlas så ofta som en gång i veckan! Tidigare (på Pepins lista) kunde man handla dem en gång i månaden. Jag köpte mina aktier redan 2012 på det som då kallades Alternativa listan. Det var lite meckigt och kostade 500 kronor i courtage om jag minns rätt. Det var dyrt med tanke på att jag investerade runt 30 000 kronor.

Trots att jag under resans gång har sålt för mer än 30 000 kronor och därmed tagit ut min insats har detta visat sig vara min bästa aktieaffär någonsin (med nuvarande värdering som inte har realiserats). 

I och med listbytet ökade kursen med ca 10% och jag äger nu för första gången någonsin aktier värda över en miljon kronor i en enda aktie:

 

 

Jag önskar att mitt inköp bottnade i en mycket rigorös analys, men jag köpte dessa aktier helt enkelt som ett slags stöd och uppmuntran till VD:n Per H. Börjessons sunda åsikter kring investeringar, att spara till pensionen osv.

Att Spiltan tidigt skulle investera i Paradox som haft en fantastisk utveckling är naturligtvis ingenting jag kunde veta när jag köpte. 

Att "låta vinnarna löpa" är ingenting jag varit särdeles bra på, men i detta fall verkar det ha lyckats. Kanske kan den infrekventa och lite krångliga handeln ha spelat in.

En annan fördel med byte av lista är att Spiltan dyker upp i samma tabell som alla andra aktier i depån på Avanza och inte längre under kategorin övriga.

Jag har ju som regel att ingen enskild aktie ska utgöra mer än 20% av portföljen och dit är det en bit trots den fantastiska utvecklingen så långt. 

För att inte bli alltför imponerad, vill jag påminna läsekretsen om att jag också äger aktier som är värda 30% mindre än jag köpt dem för.

Jag har i nuläget inga planer på att sälja och är naturligtvis glad att jag hittills bara sålt 10% av innehavet och inte mer.

Ibland har man tur!