fredag 28 juni 2024

Aktieportföljen 2024-Q2: 10-årsjubileum, inköp, rekordvärde och fördelning

Börserna har stängt för kvartalet och det är återigen dags för en liten summering. 

Efter att ha publicerat första versionen av denna uppdatering såg jag på diagrammet att det faktiskt är tio år sedan jag började följa upp denna portfölj. En ganska lång tid. Viss eftertanke kanske borde infinna sig, men det får jag kanske anledning att återkomma till vid ett senare tillfälle. 

Hur som helst, låt oss övergå till det väsentliga.


Affärer under kvartalet

Detta kvartal har inkomna utdelningar investerats enligt nedan:

2024-06-25 köptes 100 andelar i XACT Sverige för 636,30 kr/st (totalt 63 630 kr).

Jag är nu fullinvesterad i denna ETF och ligger i skrivande stund ca +13% på mitt totala innehav. 

2024-06-25 köptes 1700 aktier i Bahnhof för 49,50 kr/st (totalt 84 132 kr).

I denna aktie har jag höjt gränsen för när jag är fullinvesterad och äger nu total 12 700 aktier. I skrivande stund ligger jag ca +70% på mitt totala innehav i detta fina innehav. Jag har ägt aktier i Bahnhof sedan 2019 och har inga planer på att sälja de närmsta åren. Det ska bli spännande att följa hur det går framöver, inte minst vad gäller den internationella expansionen.


Portföljens värde i slutet av kvartalet landade på 9 348 440 kr.

Det är en liten ökning från förra kvartalet och portföljens högsta värde någonsin, vilket kan ses i nedanstående lilla diagram:


Det är naturligtvis trevlig att en ny högstapunkt infinner sig, även om portföljvärdet var högre under kvartalet, men så är det ofta.


Portföljens fördelning

Investor B   15.4%
Xact Sverige   12.3%
Xact Norden Högutdelande   11.2%
Lundbergföretagen   11.2%
Industrivärden C   10.3%
Investment AB Spiltan   9.5%
Equinor   7.3%
Bahnhof   6.9%
Castellum   6.2%
Axfood   4.2%
Essity A   2.9%
Kinnevik B   2.6%


Kampen för den finansiella friheten fortsätter.


torsdag 28 mars 2024

Aktieportföljen 2024-Q1: Sälj, köp, rekordvärde och fördelning

Det är dags för en kortare uppdatering av aktieportföljen. En angenäm sådan, vilket inte är förvånande med tanke på hur marknaderna har utvecklat sig på sistone.

Mina affärer i senaste rundan (jag handlar ju endast runt kvartalsskiften och oftast - såsom denna gång - veckan innan kvartalet tar slut):

2024-03-25 såldes 3400 aktier i Advenica för 8,21 kr/st (totalt 27 941 kr).

Därmed är mitt ägande i detta bolag avslutat. Inget fel på bolaget som sådant, men det har inte varit någon angenäm resa värdemässigt sedan de bytte logga och flyttade från Lund (klara varningstecken inser jag såhär i efterhand) och jag bestämde mig för en tid sedan att denna inte längre platsar i min förenklade portfölj. Med tanke på att cyber säkerhet varit ett hett område ett bra tag hade jag tänkt mig en bättre utveckling på innehavet, men sålde efter över sju års ägande med förlust. En besvikelse jag lägger bakom mig.

2024-03-26 såldes 3000 aktier i Handelsbanken A för 110,10 kr/st (totalt 330 300 kr).

Tanken bakom att sälja det fina Handelsbanken (med liten vinst) är att reducera min risk. Jag har ju trots allt indirekt innehav via Industrivärden. Ytterligare steg i förenklingen av min portfölj, helt enkelt. Detta fina bolag har funnits i portföljen i nästan sju år, oftast legat på minus, men nu lyckades jag sälja på ett litet plus även efter att årets fina utdelning nyligen kasserats in.

2024-03-26 köptes 250 andelar i XACT Sverige för 645,96 kr/st (totalt 161 490 kr).

I denna ETF har jag fortfarande ett litet utrymme att investera mer när pengar finns tillgängliga. Denna ETF passar in i min strategi för något lägre risk.

2024-03-26 köptes 1600 andelar i XACT Norden Högutdelande för 135,31 kr/st (totalt 216 494 kr).

I denna fina ETF anser jag mig numera "fullinvesterad". Även denna passar in i strategin med lite lägre risk i portföljen.

I och med ovan affärer cementeras positionen för Nordens tråkigaste aktieportfölj ytterligare.


Portföljens värde i slutet av kvartalet landade på nya rekordnivån 9 259 455 kr.

Värde över tid:


(Denna gång fick jag lägga till ytterligare en miljonnivå på y-axeln vilket inte kändes alltför betungade och är något jag gärna gör även framöver. Av en slump pekas denna nya nivå ut på bilden ovan.)

Portföljens fördelning:

Investor B                         14.4%
Lundbergföretagen                 12.6%
Xact Sverige                         11.9%
Xact Norden Högutdelande 11.1%
Industrivärden C                 10.8%
Investment AB Spiltan           9.8%
Equinor                                   6.9%
Castellum                           6.9%
Bahnhof                                   5.3%
Axfood                                   4.7%
Kinnevik B                           2.9%
Essity A                                   2.8%


Om/när portföljen når 10 miljoner kronor anser jag mig finansiellt fri (FI enligt utrikisk förkortning och beskrivet i inlägget När är det tillräckligt?). Även om det gått ganska fort uppåt på sistone är det en bit kvar dit med andra ord. Vi får se om det fortsätter uppåt.

Kampen för den finansiella friheten fortsätter således.

Till sist ber jag att få tillönska den lilla läsekretsen god hälsa, framgång på marknaderna och framförallt att kriget i Ukraina tar slut (med seger för Ukraina) och att annat elände i världen ordnar till sig. 

tisdag 2 januari 2024

Kvartalets handel - del 2

Runt detta kvartalsslut blev det en andra handelsrunda (se den första rundans resultat här):

2024-01-02 köptes 200 andelar i XACT Sverige för 599,45 kr/st (totalt 119 890 kr).

2024-01-02 köptes 1100 andelar i XACT Norden Högutdelande för 130,75 kr/st (totalt 143 825 kr).

Med detta är "seglen satta" och jag ser mig i nuläget endast göra mindre affärer under det kommande året, t ex för utdelningar som kommer in i portföljens kassa under året. Det är mycket sannolikt att dessa kommer att gå in i ovan fonder, då jag ej anser mig "fullinvesterad" i dessa ännu.

En av målsättningarna för året är att låta innehaven jobba och endast titta till dem lite då och då, helst max en gång per månad om inget oförutsett händer. Fokus kommer att ligga på annat, t ex jobb, träning och att läsa mer intressanta bloggar samt böcker. 

söndag 31 december 2023

Aktieportföljen 2023-Q4: Färre aktier och ny högstanivå

Ännu ett år kan läggas till handlingarna och utan att förminska allt elände som pågår i världen avhandlar vi i detta inlägg långt mindre viktiga ting, nämligen hur er egen Egons aktieportfölj har utvecklat sig, vad som finns i den och ett par tankar om dess framtid.

Aktieportföljen har enligt mitt sätt att räkna gått upp 12,8% under året. Detta är sämre än både OMXSGI (18,8%) och OMXS30 (17,3%).

Portföljens värde landade på ny rekordnivå och uppgick till 8 756 527 kr. Detta inkluderar de utdelningar på 269 489 kr som "tillkommit" under året.

Värde över tid:

 

Vad har jag då i portföljen? Jo, efter den senaste handelsrundan innehåller portföljen färre bolag och är fördelad enligt nedan:

Investor B 13.6%
Lundbergföretagen 12.9%
Investment AB Spiltan 11.5%
Industrivärden C 10.4%
Xact Sverige 8.8%
Equinor 8.5%
Castellum 7.6%
Xact Norden Högutdelande 7.3%
Bahnhof 4.9%
Axfood 4.5%
Handelsbanken A 3.9%
Essity A 2.9%
Kinnevik B 2.8%
Advenica 0.3%

Det minsta innehavet, Advenica, ska säljas. Det finns planer på ytterligare förenklingar, men det är inget jag ser hända förrän mot slutet av 2024 om inte andan faller på innan dess.

Om/när portföljen når 10 miljoner kronor anser jag mig ekonomiskt fri (FI enligt utrikisk förkortning och beskrivet i inlägget När är det tillräckligt?). Det är en bit kvar dit med andra ord.

Kampen för den finansiella friheten fortsätter således.

Till sist ber jag att få tillönska den lilla läsekretsen ett gott nytt år med förhoppning om att det blir ett bra börsår, men framförallt med god hälsa och att kriget i Ukraina tar slut (med seger för Ukraina) och annat elände i världen ordnar till sig. 

lördag 30 december 2023

Kvartalets handel: Både köp och sälj!

Det händer inte så ofta, men i denna episod av handeln runt kvartalsslut har det skett en del försäljningar! 

Orsakerna till detta är flera, men inte att jag behöver pengarna till annat, utan att jag vill förenkla mina investeringar samt reducera mina risker.

Dessutom vill (och i vissa fall "måste") jag spendera mer tid på annat: Jobb, träning/hälsa och - i mindre utsträckning - lärande och sociala aktiviteter.

Jag har ju som princip (farligt det där med principer) att äga en aktie i minst tre år. Detta gör att jag blir sittande på en del surdegar, vilka fungerar som en nyttig påminnelse om att jag inte är något aktieorakel.

 

Vinter i Norrland. Ingen koppling till texten, men fint ändå.

Så, principen är att jag nu definierat mina kärninnehav och övriga kan jag sälja (fortfarande med handel endast i samband med kvartalsslut) enligt följande principer:

- De står på plus.
- Eller jag har ägt dem i minst tre år.

Sagt och gjort, så har följande försäljningar skett i portföljen:

2023-12-22 såldes 1700 aktier i Skanska B för ca 181,50 kr/st (totalt 308 410 kr).

Skanska har funnits i portföljen sedan 2017 och kunde nu säljas med en liten vinst. Några utdelningar har det också blivit genom årens lopp.  

2023-12-22 såldes 1200 aktier i Hennes & Mauritz B för 178 kr/st (totalt 213 501 kr).

H&M har funnits i portföljen sedan 2016. En del utdelningar har det blivit genom årens lopp, men dessa såldes nu med ett ordentligt minus.

2023-12-27 såldes 12 000 aktier i Storskogen B för 9,16 kr/st (totalt 109 815 kr).

Dessa köptes för inte så länge sedan som en "krydda" till portföljen. Med en vinst på ca. 11% får jag anse mig nöjd. Ett intressant bolag, men inget som längre platsar i den ännu enklare portföljen. 

2023-12-27 såldes 3100 aktier i Advenica för 8,80 kr/st (totalt 27 221 kr).

Jag lyckades inte sälja hela mitt innehav under dagen, utan sitter fortfarande med drygt hälften kvar, tyvärr. 

 

Detta tillsammans med några utdelningar som trillat in frigjorde en del pengar för kvartalets inköp, vilka samtliga gjordes i befintliga innehav:

2023-12-27 köptes 150 aktier i Lundbergs B för 552,46 kr/st (totalt 82 929 kr).

I Lundbergs är jag nu "fullinvesterad".  

2023-12-27 köptes 200 aktier i Industrivärden C för 329,82 kr/st (totalt 66 023 kr).

Även i Industrivärden är jag nu "fullinvesterad".  

2023-12-27 köptes 250 andelar i XACT Sverige för 596,60 kr/st (totalt 149 232 kr).

2023-12-27 köptes 1200 andelar i XACT Norden Högutdelande för 129,33 kr/st (totalt 155 283 kr).

I de båda XACT fonderna kommer jag att investera mer i framtiden om inget oförutsett dyker upp. Dessa kommer inte att bli några raketer, utan ses av mig som innehav för att sänka mina risker.

 

Jag går alltså in i det nya året med en (ännu) "enklare" portfölj än tidigare. Om detta var smart eller inte får framtiden utvisa, men det känns rätt för mig.

Jag återkommer som vanligt med portföljens utveckling och fördelning efter kvartalets (och denna gång årets) sista handelsdag.


tisdag 26 december 2023

När är det tillräckligt?

Jag hoppas att den lilla läsekretsen har en fin julhelg.

Jag fick en fråga på ett inlägg om mina utdelningar för året frågan om jag satt ett mål i siffror för när jag nått den finansiella friheten och refererade då till ett tidigare inlägg skrivet 2017 i frågan.

Utan att repetera allt i det inlägget och utan att gå igenom hela min privatekonomi har jag även andra (mindre) investeringar utanför aktieportföljen.

Nu kan man ju hävda att vi haft ganska ordentlig inflation sedan originalinlägget, men låt oss för enkelhetens skull anta att resonemanget fortfarande stämmer.

Så, beroende lite på hur andra investeringar utvecklas kan vi här i bloggen anta att när aktieportföljen har ett värde på den runda, fina siffran 10 miljoner kronor, då är jag i viss mån finansiellt fri (det är ju ett spann det där, se inlägget jag refererar till ovan).

I den senaste portföljuppdateringen låg portföljen på ca 8 miljoner kr, så jag är på god väg, men det är en bit kvar.

Lyckligt lottad? Ja. Det viktigaste i mitt liv? Nej.

Har ni satt en siffra och har en konkret plan för vad som händer om/när den uppnås?


onsdag 13 december 2023

Allt färre inlägg

En bloggranne påtalade för en tid sedan att många aktiebloggare skriver inlägg allt mer sällan. Teorin är att det har med börsklimatet att göra.

På senare tid har ju börsklimatet förbättrats, så det är väl lite ironiskt att jag personligen hävdar att jag inte skrivit pga sämre börsklimat, men så är det.

Mina anledningar är flera:

- Jag har inte längre så mycket visdom att tillföra (om jag nu någonsin hade det).

- Jag skriver sällan något bolagsspecifikt och för de flesta av mina bolag finns det andra bloggare som är mer kunniga samt mer "på hugget".'

- Jag prioriterar mitt jobb (vilket detta år varit ganska intensivt) samt till viss mån min träning.

- Jag försöker att alltmer vara en passiv investerare där allt nysparande går in i indexfonder och jag handlar allt mer sällan (och endast i samband med kvartalsslut).

- Framförallt fokuserar jag mer på omvärldsläget och då särskilt situationen i Ukraina och vårt närområde. Om detta finns det mycket att skriva, men det gör t ex Cornucopia så bra att det helt enkelt inte finns något av värde att tillägga utan stor arbetsinsats.

Med detta sagt läser jag fortfarande flera bloggar med stort intresse, bl a de som länkas ute till höger.

Tack till alla bloggrannar som fortsätter skapa intressanta inklägg!