lördag 1 oktober 2022

Aktieportföljen 2022-Q3

Det får bli en kortare uppdatering av portföljen i dessa bistra tider. En del torrt krut har tillförts portföljen (drygt 740 000) varav en del använts vid kvartalets köp/sälj.

Fördelningen i portföljen vid kvartalets utgång:

Investment AB Spiltan 13.1%
Equinor 12.6%
Investor B 11.1%
Lundbergföretagen 9.3%
Xact Sverige 7.1%
Industrivärden C 6.9%
Xact Norden Högutdelande 6.4%
Bahnhof 5.8%
Axfood 5.5%
Castellum 5.2%
Handelsbanken B 4.2%
Skanska B 3.6%
Essity A 3.4%
Kinnevik B 2.3%
H&M 1.9%
Advenica 0.9%
Storskogen Group B 0.7%

Total värde: 7 105 907

Tillförda medel och värde över tid:

 

Utan de tillförda medlen hade det blivit en nedgång i portföljen, vilket framgår mer tydligt i denna graf:


Även om man har det mycket bra jämfört med många andra, vore det ju trevligt om de bistra tiderna kunde upphöra inom kort.

Det tål att upprepas: Slava Ukraini!


onsdag 28 september 2022

Kvartalets köp och sälj

En del pengar har tillförts aktiedepån och följande affärer kunde genomföras i samband med detta kvartalsskifte:

2022-09-26 såldes 1200 st aktier i Catena Media för 24,53 kr/st (totalt 29 436 kr)

Detta är aktier jag aldrig borde ha köpt (jag gjorde ingen egen analys utan "litade" på en herre på internet) och såldes nu med ordentlig förlust. 

 

2022-09-27 köptes 250 st andelar i för XACT Sverige för 459,90kr/st (totalt 114 975 kr)

Nu är jag fullinvesterad i denna fond. Faktum är att jag i och med detta köp var fullinvesterad i alla aktier, så jag bestämde mig för att investera lite ytterligare i två kärninnehav:

2022-09-27 köptes 400 st aktier i Investor B för 161,98 kr/st (totalt 64 792 kr)

2022-09-27 köptes 500 st aktier i Castellum för 120,95 kr/st (totalt 60 475 kr)

 

2022-09-27 köptes 5 000 st aktier i Storskogen för 9,05 kr/st (totalt 45 250 kr) 

En ny "krydda" i portföljen för att ersätta Catena Media som sålts enligt ovan. En fallande kniv. Framtiden får utvisa om det går bättre än med Catena Media. 

Jag återkommer som vanligt med en sammanställning av portföljen när kvartalsslutet har passerats. Det kommer att bli mycket glädje. Skadeglädje.

I övrigt och mer viktigt: Slava Ukraini!

 

onsdag 20 juli 2022

Boktips: Pengar och ekonomiska kriser av Micael Hamberg

Jag var på biblioteket och kollade in den ganska magra sektionen med ekonomiböcker. En bok som väckte min uppmärsamhet var "Pengar och ekonomiska kriser - krash boom bang" av Micael Hamberg.

Den var läsvärd. 


 

Författaren är i grunden fysiker som även läst en del ekonomi och går steg för steg igenom vad pengar egentligen är, hur de skapas, hur bankväsendet fungerar, guld, bitcoin, fiatpengar, kapitalism, planekonomi, finansiella system, inflation, deflation... och förutsäger vad som kommer att hända med vårt nuvarande system. 

Just detta med att gå igenom vad pengar egentligen är och hur de skapas nämner han som fysiker att han saknat i många ekonomiböcker, dvs att grunderna (olikt fysikböcker) saknas.

Dessutom beskrivs vad som troligen kommer att hända med vårt nuvarande finansiella system vi som individer kan göra åt detta samt vad konsekvensen egentligen är av de stödpaket och åtgärder vi har sett genom årens lopp, t ex under och efter finanskrisen 2007-2008 och coronakrisen 2020-2021 (boken kom ut 2021). 

Intressant är också att länder som anses vara mer kapitalistiska uppvisar lägre klyftor mellan rika och fattiga än andra länder.

På knappt 300 sidor får man med andra ord en ordentlig genomgång av allt från byteshandel till helikopterpengar.

Boken är lättläst och flyter på bra med bra uppdelning mellan kapitlen. Jag känner att även om inte allt var nytt för mig personligen, fanns där mycket nytt/intressant och det är med andra ord en mycket läsvärd bok som varmt rekommenderas.


fredag 1 juli 2022

Aktieportföljen 2022-Q2

Ännu ett kvartal har passerats. Det har ju hänt en del i världen. Kriget i Ukraina rasar på med dagliga krigsbrott från den ryska sidan. Om man ser till den i sammanhanget inte så viktiga aktieportföljen är det dystert även där. En kort genomgång:


Kvartalets köp & sälj

Förutom större inköp i XACT Sverige (se inlägg) har det sålts teckningsrätter i Axfood och Advenica under kvartalet. Jag har alltså trots den dåliga utvecklingen på börsen hållit i mina aktier samt investerat mer.

 

Kvartalets utdelningar  

2022-03-30 Essity A        7’000
2022-04-04 Skanska B      17’000
2022-04-06 Castellum        4’180
2022-04-12 Lundbergs        5’625
2022-04-27 Industrivarden C      13’500
2022-05-06 XACT Norden Högutdelande        5’868
2022-05-09 Investor B      12’000
2022-05-10 Hennes & Mauritz B        3’900
2022-05-16 Bahnhof B      11’000
2022-05-27 Spiltan        4’500
2022-06-01 Equinor        9’144
2022-06-17 XACT Sverige        6’583Fördelning vid kvartalets slut

Spiltan 16.0%
Equinor 11.9%
Investor B 10.0%
Lundbergföretagen B 9.3%
Industrivärden C 6.8%
Xact Norden Högutdelande 6.8%
Axfood 6.1%
Bahnhof 5.5%
Xact Sverige 5.3%
Castellum 4.3%
Skanska B 4.0%
Essity A 4.0%
Handelsbanken B 3.9%
Kinnevik B 2.5%
H&M 2.2%
Advenica 0.9%
Catena Media 0.6%

 

Värde

6 810 290 kr. 

Under kvartalet har det skett ett kapitaltillskott motsvarande 259 000 kr till portföljen. Trots detta passerades ännu ett miljonstreck i nedåtgående riktning:

 

Någon trevlig utveckling är det inte för närvarande, men jag håller i mina aktier och hoppas på en vändning någon gång i framtiden. Den som lever får se är väl kanske inte ett så passande uttryck i dessa tider, men det är ju så det är.

Det tål att upprepas: Slava Ukraini!

 

onsdag 29 juni 2022

Kvartalets inköp: XACT Sverige

Jag har tillfört pengar till portföljen och tillsammans med mottagna utdelningar fanns det utrymme att göra en del inköp. 

Trots att jag har nått mitt max antal aktier i portföljen var jag grymt sugen på att köpa aktier i SKF B (ca 159 kr), SBB B (ca 17,3 kr) och Storskogen (ca 16,3 kr), men jag lyckades motstå frestelsen. 

Istället gjordes följande inte riktigt lika "spännande" inköp:

2022-06-27 köptes 240 st andelar i XACT Sverige för 489,95 kr/st (totalt 117 653 kr)

2022-06-28 köptes 270 st andelar i XACT Sverige för 491,75 kr/st (totalt 132 772 kr)

 

 

Framtiden får utvisa om detta visar sig vara klokt eller inte. I en mer snar framtid återkommer jag med en uppdatering kring hela portföljen (spoiler: Det är ett tufft år...).

söndag 19 juni 2022

Advenica nyemission. Igen.

Jaha, så var det dags för nyemission i ett av portföljens mindre bolag, Advenica. Igen. 

Eller, ja, det är formellt sett inte en nyemission, utan en företrädesemission där vi aktieägare får rätt att pytsa in mer pengar i bolaget alternativt sälja våra teckningsrätter och se vår befintliga ägarandel minska.

Jag kände ju på mig att den "nya" loggan och flytten till Malmö inte var bra, men fin är den, loggan alltså. Eller hur?

 

Pengarna (66 miljoner kronor) man får in ska användas till att finansiera bolagets expansiva strategi. Mer information här: https://advenica.com/sv/investors/listning).

Likt förra gången kommer jag med allra största sannolikhet att sälja mina teckningsrätter.

Det vore ju trevligt om den expansiva strategin kunde leda till vinst för bolaget. Plötsligt händer det. Kanske.

Jag refererar till bloggranner Besser som flera gånger skrivit om nyemissioner i diverse förhoppsningsbolag. I detta fall skaver dock jämförelsen med ett förhoppningsbolag litegrann, det är inget nytt bolag vi pratar om och även om man verkar i en het bransch, ha har man diverse seriösa kunder, såsom t ex vår egen Försvarsmakt.

Jag behåller mina aktier även framgent, även om det skulle vara trevligt att se värdet ligga högre än de -40% de ligger på idag.

I övrigt ska vi inte glömma bort att det finns betydligt mer allvarliga saker att hålla sig informerad om än ett litet innehav i Egons aktieportfölj, t ex kriget och Rysslands fortsatta och regelbundna krigsförbrytelser i Ukraina.


fredag 1 april 2022

Aktieportföljen 2022-Q1

Det är lite mycket annat som tar tid, så i all korthet, en kortare uppdatering kring aktieportföljen nedan. 

Kvartalets köp & sälj

2022-03-29 köptes 130 st andelar i XACT Sverige för 599,40 kr/st (totalt 77 922 kr)

 

Kvartalets utdelningar  

2022-02-28 Equinor        3’815
2022-03-18 XACT Norden Högutdelande        5’868
2022-03-29 Axfood        5’600
2022-03-29 Handelsbanken A      15’000

 

Fördelning vid kvartalets slut

Investment AB Spiltan 16.0%
Investor B 11.1%
Equinor 10.6%
Lundbergföretagen 9.8%
Industrivärden C 7.2%
Castellum 6.8%
Xact Norden Högutdelande 6.7%
Axfood 5.7%
Bahnhof 4.9%
Skanska B 4.8%
Handelsbanken B 3.5%
Kinnevik B 3.4%
Essity A 3.0%
H&M 2.3%
Xact Sverige 1.9%
Advenica 1.4%
Catena Media 0.8%

 

Värde

7 507 694 kr. Över tid:


 

Det tål att upprepas: Slava Ukraini!