torsdag 30 april 2015

När är du finansiellt fri?


Pengar är inte allt här i livet, men allt annat lika vore det ju inte fel att kunna ha friheten att inte behöva jobba för pengarnas skull. Jag kallar detta finansiell frihet.

Finansiell frihet kan åstadkommas på många sätt. Det enklaste är förmodligen att födas rik. Näst efter det att kan man också sikta in sig på att gifta sig rik (humor). För egen del återstår att spara och investera - "själv är bäste dräng".

Det finns de med höga inkomster som inte klarar av att spara och de finns de med lägre avgifter som lyckas lägga undan och investera pengar. Detta är mycket en fråga om uppfostran och disciplin samt att kunna skjuta upp konsumtion och/eller njutning (det finns ju de som finner det njutningsfullt att konsumera).

För skojs skull satt jag och lekte lite i Excel och tänkte så här:

1) Jag sparar samma andel av min lön varje år.

2) Jag får inga löneökningar.

3) Jag får samma värdeökning på mitt sparande varje år (alternativen som tagits fram är 0, 2, 4, 6, 8 eller 10 procent per år). (Det brukar sägas att man kan räkna med 7% avkastning på börsen per år, men jag rekommenderar inte att investera alla dina pengar på börsen, litegrann beroende på ålder, se tidigare inlägg.)

4) Jag ska kunna leva på 4% avkastning/år

5) Jag ska kunna leva på investeringarnas avkastning utan att kapitalet minskar (kostnaderna ska därmed uppgå till samma procent som i punkt 4).

6) Jag har inte tagit hänsyn till skatt.

7) Inga andra former av sparande (t ex tjänstepension) har tagits hänsyn till.

(Om intresse finns kan jag addera lite fler parametrar. "Beställ" gärna i kommentarsfältet.)

Med ovanstående grova förenklingar kan man experimentera med lite olika värden och komma fram till efter hur många år man når "finansiell frihet" vid olika antaganden om sparande och avkastning.

I tabellerna nedan:
- kolumnerna anger den årliga avkastningen
- raderna anger år med inkomst
- de gröna cellerna markerar då finansiell frihet har uppnåtts


Person A sparar 10% av lönen varje år

Person B sparar 30% av lönen varje årPerson C sparar 50% av lönen varje år
För närvarande är jag så lyckligt lottad att jag ligger närmast person C i ovanstående exempel, men det gjorde det inte då jag började jobba, trots att då var van vid att leva på lån och bidrag från CSN (ett lån som i dagarna betalats av).

(Som sagt ovan, om intresse finns kan jag addera lite fler parametrar. "Beställ" gärna i kommentarsfältet.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar