söndag 16 augusti 2015

Meningslösa utbildningar


När jag växte upp var det populärt att man skulle utbilda sig inom det man var intresserad av. Även om jag håller med om att denna tanke är god, borde det inom många yrkesområden inte komma som en överraskning att chansen att få ett stabilt och någorlunda välbetalt jobb är liten.

I senaste upplagan av The Economist läste jag en artikel där "marknaden" bekräftar vilka utbildningar/yrken som lönar sig. Även om denna artikel fokuserar på USA är det en påminnelse om att alla utbildningar faktiskt inte lönar sig.

En firma i USA tittar på vilka ämnen en person som söker lån har studerat och baserat på detta ges en lägre låneränta. Ämnen som faller inom denna kategori: Vetenskapliga-, tekniska-, ingenjörsämnen samt matematik. Lärare och sjuksköterskor ses också positivt. En egen slutsats är att genusarbetare och bibliotekarier (för att bara reta upp några) verkar ha det lite svårare.

Så, det där med att studera det du är intresserad av är kanske rätt för dig och dina barn, men räkna inte alltid med att det leder till en trygg försörjning.

Att "alla" i Sverige ska läsa på universitet/högskola kan ses som en intressant reflektion i ämnet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar