onsdag 22 juni 2016

Lärarna - vår framtida avkastning?

Ausbildungsminister

Intressant nog har det under senare tid kommit ett par oberoende "nyheter" kring läraryrket. (Jag återkommer till varför detta skulle kunna vara relevant för oss.)

Ansedda The Economist lyfter i en artikel fram att lärarna är dåliga på att lära sig (framförallt av varann), att det är för mycket flum på de flesta lärarutbildningar världen över samt att det inte är pengar eller klasstorlek som är avgörande faktorer (även om högre lön eller rättare sagt större löneskillnad mellan bra och dåliga lärare borde existera).

Vårt kära SACO har gjort en sammanställning över livslöner, jämfört med de som börjat jobba direkt efter samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet (i sig en linje man kan ha åsikter om, men det lämnar jag därhän). Ett utdrag: 

"En högstadie- och gymnasielärare tjänar aldrig in sin utbildning. Livslönen för en högstadie- och gymnasielärare är13,6 miljoner kronor kronor, vilket är cirka 2 procent mindre än genomsnittet för en samhällsvetenskapligt gymnasieutbildad."

I enlighet med tidigare kort inlägg i ämnet.

Så. förutom det meningslösa i att skicka våra unga till förvar med icke optimal utbildning, varför är jag intresserad av detta?

Jo, för att på sikt kommer det att vara dessa (ungdomarna som inte har de bästa lärarna) som ska ta över i de fina bolag jag förväntar mig ska generera avkastning till mig. Detta i kombination med en tuffare global konkurrens gör mig inte alldeles varm i maggropen.

Av egen erfarenhet från studietiden som ligger en bit bort i tiden var det inte precis de skarpaste knivarna i byrålådan som valde att bli lärare. Inget ont om dessa människor som ska hedras av att de kände ett kall att bli lärare. Jag önskar bara att den utbildning de gick igenom skolade (haha!) dem till att faktiskt bli bra lärare, men det var inte direkt det intryck jag fick då jag jämförde mängden fritid under "fulltidsstudier" mellan t ex lärar- och ingenjörsstudenterna.

Nåväl, skolan skulle ju som bekant ordnas till på 100 dagar och detta arbete leds av en person som inger fullt förtroende (se bild). Många 100 dagar blir det...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar