söndag 16 juli 2017

Lynx Dynamic - något besviken

Jag tittade till hur det går för mitt index vs hedge experiment. Tyvärr kan jag konstatera att olikt tidigare tillfällen ligger jag nu på minus på totalen tack vare kraftig värdeminskning i Lynx Dynamic.

På totalen är förvisso "förlusten" endast -0,7%, men det är stor skillnad på nuvarande läge i de båda ingående fonderna.

I mina yngre dagar fick jag lära mig att hedgefonder inte skulle korrelera med börsen (i detta fall sant), samt inte gå minus (i detta fall långt ifrån sant, tyvärr).

I juni 2017 presterade Lynx nästan -7% och för året ligger utvecklingen på -13% ! Jag tittar här på moderfonden Lynx siffror, vilken till skillnad från Lynx Dynamics endast kan handlas månadsvis.

I min Hedgeportfölj innehar jag Brummer och Partners samlingsfond Brummer multi Strategy XL. Denna innehåller andelar i flera av gruppens fonder (t ex är andelen i Lynx Dynamic drygt 9%). Skillnaden är att denna "fond i fond" (som inte tar ut extra avgifter i sig) i år har gått positivt (+5%), framförallt tack vare fonden Manticore (+24% i år).

De underliggande fonderna vet naturligtvis att ta betalt med x% i fast avigt och i fallet med Lynx, dessutom en för branschen normal prestationsbaserad avgift motsvarande 20% av överavkastningen på 3-månaders statsskuldväxlar. Man tillämpar även ett så kallat "high water mark", dvs så länge kursen inte är på "topp" tas ingen avgift ut. Med tanke på att man gått minus de senaste åren har man en del att ta igen innan prestationsavgiften tas ut.

Detta med "high water mark" är ju i sig vettigt för oss som investerar i fonder, men jag har läst om generell kritik att detta leder till att uppförsbacken kan bli för stor och att man väljer att lägga ner istället för att försöka komma igen (detta är alltså en generell anmärkning och har inget direkt med Lynx att göra).

Utvecklingen på mitt experiment.

Mitt experiment fortsätter som planerat, men det är ju surt att i skrivande stund konstatera att hedgefonden dels går dåligt, men också drar ner totalen till negativt resultat. Loppet är inte över än. Den som lever får se hur det slutar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar