fredag 19 juni 2020

Investor: Ytterst sund policy för styrelseledamöter

Ett av mina större innehav, Investor, har haft årsstämma. Utdelningen sattes till nio kronor per aktie med avstämningsdag den 22 juni (och utbetalning 25 juni).

Inga krusiduller kring den här loggan.

Något jag också fann mycket positivt var att man antog en policy kring styrelseledamöternas aktieinnehav:

"Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslutade styrelsen, i enlighet med valberedningens rekommendation, att, i likhet med 2019, anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot Investoraktien, till exempel i form av syntetiska aktier) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete."

För en "vanlig" ledamot (alltså inte ordförande eller vice ordföranden) innebär det att de ska inneha aktier till ett värde av 750 000 kronor. Med dagens kurs (runt 500 kr) motsvarar det cirka 1500 aktier.

Läser man i årsredovisningen för 2019 är det faktiskt ingen av ledamöterna som inte uppfyller detta krav, men ändå.

Att inte alla styrelseledamöter i alla bolag uppfyller detta redan borde ju väcka en del frågetecken i mina ögon, men så är jag ju lite speciell på mitt sätt också.

Kort sagt: En föredömlig policy i mina ögon och något alla börsbolag borde anta.

2 kommentarer:

 1. Detta hade jag missat, mycket bra policy, håller med.
  Känns stabilt.

  Mvh/ K

  SvaraRadera
 2. Håller med.

  Pilotskolan med synen att både VD, ledning och styrelse skall ha betydande innehav av egna aktier är en sund policy. Styrelseledamöter sitter ofta flera år.

  Däremot finns det mindre bra bonussystem där VD och ledning får sin bonus baserad på (kortsiktig...) kursutveckling under året. Kan leda till "felaktiga prioriteringar" ur aktieägarnas synvinkel.

  Besser

  SvaraRadera